Νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ πριμοδοτεί τη δικτύωση εταιριών και ερευνητικών κέντρων

Αυξήθηκαν τα επιτόκια των νέων δανείων
9 Ιουλίου, 2021
Νέος κύκλος χρηματοδότησης με €5.000 για δημιουργία e-shop
9 Ιουλίου, 2021
Δείτε τα όλα

Νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ πριμοδοτεί τη δικτύωση εταιριών και ερευνητικών κέντρων

09/07/2021

Κίνητρα για την τεχνολογική διεθνοποίηση επιχειρήσεων και ερευνητικών κέντρων δίνει νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ. Από 15% έως και 100% το ύψος της επιδότησης για όσους ενταχθούν στη δράση. Ποιοι τομείς είναι επιλέξιμοι.

Με το συνολικό ποσό των 10,1 εκατ. ευρώ θα πριμοδοτήσει το υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων τα ερευνητικά κέντρα και τις επιχειρήσεις της χώρας που επιδιώκουν την τεχνολογική συνεργασία και τη δικτύωση με ευρωπαϊκούς ομοειδείς φορείς.

Η ενίσχυση, θα παρασχεθεί μέσω του νέου προγράμματος του ΕΣΠΑ με τον τίτλο «ΕRΑΝΕΤs 2021Α – Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία – Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERANETs».

Η υποβολή αιτήσεων αρχίζει στις 21 Ιουλίου και «κλείνει στις 6 Σεπτεμβρίου 2021.

Το πρόγραμμα, αφορά στην ενίσχυση για την υλοποίηση ερευνητικού έργου και δαπανών καινοτομίας. Ειδικότερα, περιλαμβάνεται στις δράσεις για την Ευρωπαϊκή και Διεθνή Δικτύωση των ερευνητικών ομάδων.

Σημειώνεται ότι βασικός στόχος των σχημάτων ERA-NETS είναι η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ φορέων διαφορετικών Κρατών μελών και συνδεδεμένων κρατών και να συντονίσει κοινές ερευνητικές δραστηριότητες.

Με τον όρο «ερευνητικές δραστηριότητες» που διεξάγονται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, εννοούνται τα προγράμματα έρευνας και καινοτομίας, μέρος των προγραμμάτων αυτών ή παρόμοιες πρωτοβουλίες.

Συνήθως, αυτές οι δραστηριότητες, είτε είναι στρατηγικά προγραμματισμένες, είτε εκτελούνται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, είτε χρηματοδοτούνται και διαχειρίζονται από εθνικούς δημόσιους οργανισμούς ή από δομές που συνδέονται στενά με, – ή έχουν οριστεί – από τις δημόσιες αρχές.

Η χρηματοδότηση

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε έργου μπορεί να ανέλθει μέχρι το ανώτερο ποσό των 200.000 ευρώ ανά πρόταση με Έλληνα εταίρο και μέχρι 250.000 ευρώ ανά πρόταση με Έλληνα συντονιστή (δημόσια δαπάνη). Το ποσοστό της επιδότησης κυμαίνεται από 15% έως 100% ανάλογα την κατηγορία του δικαιούχου και το είδος της ενίσχυσης.

Δυνατότητα χρηματοδότησης από τη δράση, έχουν οι οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων (πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα κ.ο.κ), επιχειρήσεις και λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται είτε ως οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων είτε ως επιχειρήσεις, οι οποίοι θα έχουν επιτυχώς συμμετάσχει στη διαδικασία αξιολόγησης της Κοινής Ευρωπαϊκής Προκήρυξης.

Οι επιλέξιμοι τομείς

Στο πλαίσιο του προγράμματος, τα κοινά ερευνητικά έργα θα πρέπει να σχετίζονται με έναν από τους ακόλουθους τομείς προτεραιότητας. Συγκεκριμένα:

· Αγροδιατροφή

· Βιοεπιστήμες, Υγεία και Φάρμακα

· Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

· Ενέργεια, Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη

· Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα

· Υλικά και Κατασκευές

· Πολιτισμός, Τουρισμός Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες

· Βασικές Τεχνολογίες Γενικής Εφαρμογής

· Διεπιστημονικές Παρεμβάσεις

Πηγή: Euro2day.gr