Νέα περιθώρια για «Ερευνώ – Καινοτομώ»

Ελεύθεροι επαγγελματίες: Προτιμούν να πληρώσουν τον φόρο αντί να ελεγχθούν
10 Ιουλίου, 2024
Υποχρέωση χρήσης ΦΗΜ εστιατορίου ή παρόχου υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων στην εστίαση
10 Ιουλίου, 2024
Δείτε τα όλα

Νέα περιθώρια για «Ερευνώ – Καινοτομώ»

10/07/24

Παράταση στις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων για τις Παρεμβάσεις Ι και ΙΙ από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας

Στην παράταση των προθεσμιών υποβολής αιτήσεων για την υπαγωγή αιτήσεων στη δράση «Ερευνώ – Καινοτομώ», της οποίας ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 300 εκατ. ευρώ, προχώρησε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

ΕΙΔΙΚΌΤΕΡΑ, με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Νίκου Παπαθανάση, η προθεσμία υποβολής στην Παρέμβαση Ι του προγράμματος «εκπνέει» στις 30/7/2024, αντί για τις 10/7/2024 και για την Παρέμβαση ΙΙ στις 9/9/2024 αντί για τις 17/7/2024. Η απόφαση δεν επηρεάζει την προθεσμία για τις Παρεμβάσεις ΙΙΙ και IV του προγράμματος και η υποβολή αιτήσεων θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά Κατηγορία Περιφέρειας και το αργότερο μέχρι τις 27/11/2024.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης που θα ενισχυθούν μπορούν να υποβάλλονται είτε από μεμονωμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είτε από ομάδες επιχειρήσεων, είτε από συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς, και αφορούν τέσσερις εξειδικευμένους τομείς – άξονες:

  1. Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις
  2. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
  3. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
  4. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις.

Βασικός στόχος της Παρέμβασης I «Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις» είναι η δημιουργία νέων θέσεων ερευνητικού και επιστημονικού/τεχνικού προσωπικού μέσω της υποστήριξης της έρευνας, προώθησης της καινοτομίας και ενίσχυσης της δικτύωσης των επιχειρήσεων.

Βασικός στόχος της Παρέμβασης II «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς» είναι η προώθηση συνεργασιών/ συμπράξεων μεταξύ των επιχειρήσεων και των ερευνητικών οργανισμών.

Η Παρέμβαση ΙΙΙ «Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων» έχει ως στόχο την προώθηση της έρευνας σε επόμενο επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας, έχοντας ως βάση αποτελέσματα που έχουν παραχθεί σε προηγούμενα ερευνητικά έργα.

Η Παρέμβαση ΙV «Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις» στοχεύει στην υποστήριξη της έρευνας και της καινοτομίας μέσω της χρηματοδότησης προτάσεων σημαντικής αξίας που κατατέθηκαν από ελληνικές ΜμΕ επιχειρήσεις στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη» (Horizon Europe) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και έλαβαν τη Σφραγίδα Αριστείας. Η Σφραγίδα Αριστείας είναι η ετικέτα υψηλής ποιότητας που απονέμεται σε έργα που υποβλήθηκαν στο ανωτέρω πρόγραμμα, κρίθηκαν ότι αξίζουν χρηματοδότηση, αλλά δεν την έλαβαν λόγω εξάντλησης του προϋπολογισμού.

Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι:

α) Επιχειρήσεις και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις» και

β) Ερευνητικοί οργανισμοί και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί οργανισμοί».

Για τη συμμετοχή τους οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν συσταθεί νόμιμα και να λειτουργούν στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτοςμέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε ως νομικά πρόσωπα (π.χ. Α.Ε., ΕΠΕ, Ο.Ε., Ε.Ε., ΙΚΕ, ΚοινΣΕπ) είτε ως ατομικές επιχειρήσεις. Εξαιρούνται οι προβληματικές επιχειρήσεις, καθώς και οι επιχειρήσεις για τις οποίες εκκρεμεί απόφαση ανάκτησης ενίσχυσης από την Ε.Ε.

Προϋπολογισμός χρηματοδότησης

Ο ΜΕΓΙΣΤΟΣ συνολικός προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης είναι (ενδεικτικά):

I Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις 800.000 ευρώ

II Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς 2.000.000 ευρώ

III Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων 2.000.000 ευρώ I

V Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις στο όριο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού από το Horizon Europe. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλόμενων προτάσεων έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 36 μήνες.

ΠΗΓΗ: naftemporiki.gr