Νέα κίνητρα για τη βιομηχανία ετοιμάζει το υπουργείο Ανάπτυξης

ΕΠΑνΕΚ: Ρευστότητα 8,3 δις. ευρώ στο επιχειρείν.
7 Δεκεμβρίου, 2023
Επενδύσεις 3,6 τρισ. ευρώ στον ψηφιακό μετασχηματισμό διεθνώς
7 Δεκεμβρίου, 2023
Δείτε τα όλα

Νέα κίνητρα για τη βιομηχανία ετοιμάζει το υπουργείο Ανάπτυξης

Νέα κίνητρα προκειμένου να παράξει η βιομηχανία τον απαραίτητο εξοπλισμό για την πράσινη μετάβαση ετοιμάζει το υπουργείο Ανάπτυξης ενώ έμφαση θα δοθεί στις βιομηχανίες οι οποίες θα διοχετεύσουν τμήμα της επιδότησης που θα λάβουν στην έρευνα και την καινοτομία, σε συνεργασία με ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα.

7/12/23

Αυτά ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας στο συνέδριο του ECONOMIST και ιδιαίτερα για τα κίνητρα που αφορούν στον εξοπλισμό με σκοπό την πράσινη μετάβαση, ως παράδειγμα ανέφερε τις μπαταρίες λιθίου για τα υπεράκτια αιολικά πάρκα και τους φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα.

Όπως είπε ο υπουργός, για τη συμμόρφωση με τους στόχους ESG απαιτούνται χρήματα και εκπαίδευση και ήδη υπάρχουν εργαλεία και κίνητρα στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής ενώ αναφέρθηκε επιγραμματικά στους άξονες στρατηγικής για να αναπτυχθεί περαιτέρω η ελληνική βιομηχανία αλλά και για να επιτευχθεί ο στόχος για λιγότερες εκπομπές διοξειδίου για τη βιομηχανία.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι, πέρα από τον τουρισμό, έχουμε παραδοσιακούς βιομηχανικούς ομίλους που άντεξαν την κρίση, αυξάνουν τις εξαγωγές τους και δημιουργούν σταθερές θέσεις εργασίας αλλά όπως σημείωσε απαιτείται μία μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη για να προσεγγίσουμε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και η βιομηχανία έχει σημαντικό ρόλο σε αυτό.

Παράγουμε άρματα μάχης, προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας στα μέταλλα, υποθαλάσσια καλώδια, έχουμε τσιμεντοβιομηχανία, και αναβιώνει η ναυπηγοεπισκευή με τα ναυπηγεία Σύρου και Ελευσίνας καθώς από το 2018 έχουν επισκευαστεί 500 πλοία, όπως σημείωσε ο υπουργός και αναφέρθηκε στις στοχεύσεις του υπουργείου Ανάπτυξης για να βοηθήσει την προσπάθεια του ιδιωτικού τομέα.

Οι δράσεις αφορούν στα εξής:

  • Περαιτέρω διευκόλυνση της ψηφιοποίησης των διαδικασιών ώστε, τους επόμενους 10 μήνες να μπορεί κάποιος από το γραφείο του να αποκτά τις απαραίτητες άδειες
  • Ενίσχυση της σύνδεσης της έρευνας και της καινοτομίας με τη βιομηχανία και την αγορά
  • Υποδομές υποδοχής νέων επενδύσεων. Γίνεται μελέτη από τον ΟΟΣΑ για να δημιουργηθεί το πλαίσιο ανάπτυξης καθαρών βιομηχανικών δραστηριοτήτων στην Αττική και ταυτόχρονα σε συνεργασία με την ΕΤΒΑ αναβαθμίζονται τα βιομηχανικά πάρκα της περιφέρειας ενώ θα επικαιροποιηθεί ο νόμος για τα βιομηχανικά πάρκα για να δημιουργηθούν πράσινοι και ψηφιακοί υποδοχείς.
  • Μεταρρύθμιση για την αδειοδότηση των τεχνικών επαγγελμάτων.

Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ