ΕΠΑνΕΚ: Ρευστότητα 8,3 δις. ευρώ στο επιχειρείν.

Επενδυτικό ταμείο: Σε ποιους κλάδους θα επενδύσει
7 Δεκεμβρίου, 2023
Νέα κίνητρα για τη βιομηχανία ετοιμάζει το υπουργείο Ανάπτυξης
7 Δεκεμβρίου, 2023
Δείτε τα όλα

ΕΠΑνΕΚ: Ρευστότητα 8,3 δις. ευρώ στο επιχειρείν.

Στήριξη πάνω από 500 χιλ. μικρομεσαίους επαγγελματίες κατά την περίοδο 2014-2020.

7/12/23

Σχεδόν 568.000 αυτοαπασχολούμενοι, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις επωφελήθηκαν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστηκότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

98% έως τώρα η απορρόφηση κονδυλίων του ΕΠΑνΕΚ του ΕΣΠΑ 2014-2020, η οποί αναμένεται ότι θα φτάσει στο 100% έως την ημερομηνία που ολοκληρώνεται το πρόγραμμα, στις 31/12/2023.

Οι τέσσερις πυλώνες.

Η στρατηγική του ΕΠΑνΕΚ  στηρίζεται σε 4 πυλώνες:

  • Προσαρμογή των επιχειρήσεων και του ανθρωπίνου δυναμικού στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις
  • Επικέντρωση σε τομείς παραγωγικούς, ανταγωνιστικούς και δυνάμει εξωστρεφείς και καινοτόμους.
  • Στοχευμένη επιλογή επενδύσεων/ επιχειρήσεων/ δραστηριοτήτων που διαθέτουν τα ζητούμενα χαρακτηριστικά για το νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα.
  • Εξασφάλιση των παραγόντων που διευκολύνουν την δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων στο ελληνικό επιχειρησιακό περιβάλλον.

Στήριξη των πληττόμενων από την πανδημία και φυσικές καταστροφές.

Το ΕΠΑνΕΚ αποτέλεσε και το κατ’ εξοχήν   πρόγραμμα που στήριξε τις επιχειρήσεις στη διάρκεια της πανδημίας και πρέπει να σημειωθεί ότι ενεργοποίησε και πόρους δισεκατομμυρίων ευρώ από το τραπεζικό σύστημα, στο πλαίσιο των Ταμείων που συστάθηκαν  από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Συγκεκριμένα, όσον αφορά τη συμβολή του ΕΠΑνΕΚ στην  αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την πανδημία, έχουν ενεργοποιηθεί συνολικά 16 δράσεις και έχουν στηριχθεί κατά τη διάρκεια της κρίσης περισσότερα από 531,000 επιχειρησιακά σχέδια με περίπου €4,6 δις.

Περισσότερα από 35 χιλιάδες ενταγμένα κρατικά εργα.

 

Οι 180 προσκλήσεις που έχουν δημοσιευθεί και έχουν προϋπολογισμό €11.964 δις και αντιπροσωπεύουν ποσοστό ενεργοποίησης 144%. Ο προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων αποτελεί το 143% του συγκεκριμένου προϋπολογισμού, ενώ η απορρόφηση είναι σήμερα 98% με ύψος καταχωρημένων δαπανών €8,136 δις. Μετά την αφαίρεση διοικητικών και άλλων διορθώσεων, το ποσό των δαπανών στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ανέρχεται σε €8,004 δις, που αντιστοιχεί σε πραγματική απορρόφηση 96,5%. Σε επίπεδο πλήθους έργων είναι ενταγμένα 37,046, εκ των οποίων τα 35.247 έργα κρατικών ενισχύσεων αφορούν την στήριξη της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης.

ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ