Μελέτη ΙΟΒΕ: Αύξηση του ΑΕΠ, μείωση ανεργίας, χωρίς δημοσιονομικό κόστος, αν μειωθεί ο ΕΦΚ στο φυσικό αέριο.

Τα 100 πιο εξαγώγιμα ελληνικά προϊόντα και οι κορυφαίες αγορές.
4 Μαρτίου, 2015
25 προτάσεις της Ελληνικής Βιομηχανίας για τη Νέα Βιομηχανική Πολιτική.
6 Μαρτίου, 2015
Δείτε τα όλα

Μελέτη ΙΟΒΕ: Αύξηση του ΑΕΠ, μείωση ανεργίας, χωρίς δημοσιονομικό κόστος, αν μειωθεί ο ΕΦΚ στο φυσικό αέριο.

5/3/2015

Σε αύξηση του ΑΕΠ κατά 754 εκατ. ευρώ και δημιουργία 12.500 θέσεων εργασίας θα μπορούσε να οδηγήσει η μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο φυσικό αέριο στα ελάχιστα επίπεδα που προβλέπει η Ε.Ε., σύμφωνα με σχετική μελέτη του ΙΟΒΕ.

Η μείωση του ΕΦΚ στο φυσικό αέριο μαζί με άλλες παρεμβάσεις για τον περιορισμό του ενεργειακού κόστους στις επιχειρήσεις, εκτιμάται ότι θα τονώσει σημαντικά την ελληνική οικονομία, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την προσπάθεια διατήρησης της δημοσιονομικής ισορροπίας. Στην Ελλάδα, ο συντελεστής ΕΦΚ είναι 1,5 ευρώ ανά GJ, ένας από τους υψηλότερους στην Ε.Ε. Για το 2014, τα έσοδα από τον ΕΦΚ στην ηλεκτροπαραγωγή ήταν μειωμένα κατά περίπου 40%, επειδή μειώθηκε αντίστοιχα η παραγωγή ηλεκτρισμού από φυσικό αέριο. Συνολικά τα έσοδα από τον ΕΦΚ στο φυσικό αέριο για το 2014, εκτιμάται πως ήταν μειωμένα κατά περίπου 25% έναντι του προηγούμενου έτους.

Και αυτό την περίοδο που το τελικό κόστος του φυσικού αερίου για μια βιομηχανία που καταναλώνει αρκετό αέριο φθάνει στο 12% του συνολικού της κόστους. Η συνεισφορά από τη μείωση του ΕΦΚ φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή, που έμμεσα επηρεάζει όλους τους κλάδους και τη λοιπή βιομηχανία είναι σημαντική, καθώς δημιουργεί ισχυρά πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα. Βέβαια η μείωση του συντελεστή θα προκαλέσει μείωση των εσόδων από τον ΕΦΚ. Ομως τα συνολικά καθαρά έσοδα από φόρους και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης θα αυξηθούν, λόγω της ανόδου της οικονομικής δραστηριότητας.

Η μελέτη εκτιμά την επίδραση στην ελληνική οικονομία από τη μείωση του ΕΦΚ για θερμική επιχειρηματική χρήση στο ελάχιστο επίπεδο που ορίζει η Οδηγία 2003/96/ΕΚ, δηλαδή σε 0,15 από 1,5 ευρώ/GJ σε συνδυασμό με την κατάργηση του ΕΦΚ στο φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται στην ηλεκτροπαραγωγή.

Σήμερα, το επίπεδο του συντελεστή είναι δεκαπλάσιο από το ελάχιστο που ορίζει η οδηγία για τη θερμική επιχειρηματική χρήση και πενταπλάσιο από τον ελάχιστο συντελεστή για τη μη επιχειρηματική χρήση. Επιπλέον, το κόστος εισαγωγής φυσικού αερίου στη χώρα είναι από τα υψηλότερα στην Ε.Ε. Συγκριτικά με το μέσο όρο στην ΕΕ-28, η τιμή προ φόρων για τους μεγάλους καταναλωτές στην Ελλάδα ήταν κατά 24% υψηλότερη, ενώ η τελική τιμή χωρίς ΦΠΑ και άλλους ανακτώμενους φόρους και τέλη ήταν υψηλότερη κατά 33%, λόγω της επίπτωσης που έχει ο ΕΦΚ στις τιμές.

Εδώ το αρχείο της Έρευνας.
Εδώ το αρχείο της Παρουσίασης της Έρευνας.