Μείωση στα επιτόκια νέων καταθέσεων και δανείων

Ηλεκτρονικές οι ρυθμίσεις κόκκινων χρεών
1 Νοεμβρίου, 2016
Ίδρυση επιχειρήσεων μέσω κινητού τηλεφώνου
4 Νοεμβρίου, 2016
Δείτε τα όλα

Μείωση στα επιτόκια νέων καταθέσεων και δανείων

[:el]4/11/2016

Περαιτέρω πτώση εμφάνισαν τον Σεπτέμβριο του 2016 τα επιτόκια νέων καταθέσεων και νέων δανείων, με το περιθώριο επιτοκίου  να μειώνεται στις 4,32 ποσοστιαίες μονάδες, έναντι 4,54 μονάδων τον Αύγουστο.

Συγκεκριμένα, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων συρρικνώθηκε κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 0,38%.

Στα επιμέρους στοιχεία, το επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,12%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις διαμορφώθηκε στο 0,18% – σχεδόν αμετάβλητο έναντι του  προηγούμενου μήνα. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά μειώθηκε κατά 8 μονάδες βάσης και ανήλθε στο 0,79%.

Την ίδια ώρα, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις παρουσίασε μείωση κατά 26 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,70%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο και ανήλθε στο 14,42%. Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο παράλληλα, μειώθηκε κατά 40 μονάδες βάσης στο 7,99%.

Tο μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς συγκεκριμένη διάρκεια, διαμορφώθηκε στο 5,81%, σχεδόν αμετάβλητο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων αυξήθηκε οριακά και διαμορφώθηκε στο 7,38%. Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας και κυμαινόμενου επιτοκίου μειώθηκε κατά 63 μονάδες βάσης στο 4,29%.

Αναλυτικότερα, το μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ μειώθηκε κατά 18 μονάδες βάσης στο 5,64%, για δάνεια άνω των 250.000 μέχρι και 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 23 μονάδες βάσης στο 5,32%, ενώ για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ περιορίστηκε κατά 76 μονάδες βάσης στο 3,94%. Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο παρουσίασε αύξηση κατά 21 μονάδες βάσης στο 2,75%.

Υφιστάμενα επιτόκια

Σχεδόν αμετάβλητα παρέμειναν αντίθετα, τα μέσα σταθμισμένα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα του συνόλου των καταθέσεων και του συνόλου των δανείων, ενώ σταθερό στις 4,49 ποσοστιαίες μονάδες διατηρήθηκε και το περιθώριο επιτοκίου.

Αναλυτικότερα, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των υφιστάμενων καταθέσεων (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων μίας ημέρας) διαμορφώθηκε στο 0,39%, έναντι 0,41% τον προηγούμενο μήνα. Το αντίστοιχο μέσο επιτόκιο των δανείων ανήλθε στο 4,88%, από 4,90% τον Αύγουστο.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη από νοικοκυριά, μειώθηκε κατά 4 μονάδες βάσης έναντι του προηγούμενου μήνα και ανήλθε στο 0,83%. Το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη από επιχειρήσεις, μειώθηκε κατά 6 μονάδες βάσης έναντι του προηγούμενου μήνα και διαμορφώθηκε στο 0,88%.

Τα μέσα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικών και των επιχειρηματικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών, διαμορφώθηκαν στο 2,62% και 3,95% αντίστοιχα – αμετάβλητα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Τέλος, το επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων ανήλθε στο 5,15%.

Πηγή: Ναυτεμπορική[:]