Ηλεκτρονικές οι ρυθμίσεις κόκκινων χρεών

Δάνεια έως 25.000 ευρώ για έναρξη εταιρείας
1 Νοεμβρίου, 2016
Μείωση στα επιτόκια νέων καταθέσεων και δανείων
4 Νοεμβρίου, 2016
Δείτε τα όλα

Ηλεκτρονικές οι ρυθμίσεις κόκκινων χρεών

[:el]1/11/2016

Οι αιτήσεις των οφειλετών θα γίνονται σε ψηφιακή πλατφόρμα και θα ειδοποιούνται αμέσως Δημόσιο και τράπεζες. Αυτόματη προστασία από τους πιστωτές για διάστημα 2 έως 6 μήνες. Ποια είναι τα κριτήρια για την υπαγωγή στον μηχανισμό

Ηλεκτρονική πλατφόρμα για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων επιχειρηματικών χρεών στήνει το υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, όπου μέσα από «προκάτ» διαδικασίες και την on-line διαπραγμάτευση οφειλετών και πιστωτών θα αποφασίζονται οι δόσεις και οι διαγραφές, για τις βιώσιμες και μόνο εταιρείες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Εθνους» μετά τις τελευταίες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης και τους επικεφαλής των θεσμών δρομολογούνται τα εξής για τη λειτουργία του εξωδικαστικού μηχανισμού διευθέτησης των οφειλών μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων καθώς και ελεύθερων επαγγελματιών:

1 Σχεδιάζεται ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου ο επιχειρηματίας-οφειλέτης θα υποβάλλει την αίτηση υπαγωγής στον μηχανισμό. Αυτή θα είναι προ-τυποποιημένη και θα συμπληρώνονται στοιχεία της επιχείρησης ή του ελεύθερου επαγγελματία καθώς και τα χρέη ανά πιστωτή (τράπεζα, Εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, προμηθευτές και εργαζομένους). Η αίτηση όταν θα μπαίνει στο σύστημα, θα ειδοποιούνται αμέσως οι τράπεζες και το Δημόσιο.

2 Θα υπάρχει ταξινόμηση των επιχειρήσεων ανάλογα με το ύψος των χρεών και ίσως και του κύκλου εργασιών. Οι μικροί θα ακολουθούν τελείως αυτοματοποιημένες διαδικασίες, οι μεσαίοι ένα μεικτό σύστημα, ενώ για τους μεγάλους θα προβλέπονται διαπραγματεύσεις με φυσική παρουσία. Τα όρια είναι συγκεχυμένα μέχρι στιγμής, καθώς αφενός το υπουργείο είχε προτείνει αρχικά ο «πήχης» να είναι για τις μικρές ο κύκλος εργασιών έως 2,5 εκατ. ευρώ και για τις μεγάλες από κει και πάνω. Οι θεσμοί ζήτησαν και συμφώνησε και η ελληνική διαπραγματευτική ομάδα να ληφθούν υπόψη τα αντίστοιχα τραπεζικά κριτήρια. Ωστόσο, πηγές διευκρινίζουν ότι κάθε τράπεζα χρησιμοποιεί διαφορετικά όρια τόσο ως προς το ύψος των «κόκκινων» δανείων όσο και ως προς το μέγεθος της χρηματοδότησης.

3 Οι μικρές επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες όταν υποβάλλουν αίτηση, θα αναμένουν την ανταπόκριση των πιστωτών τους. Αν δεν υπάρχει καμία, τότε θα θεωρείται ότι ο οφειλέτης δεν είναι βιώσιμος.

Ωστόσο, όπως αναφέρουν πληροφορίες του «Εθνους», αν εκπρόσωπος του Δημοσίου (π.χ. Εφορία, ασφαλιστικό ταμείο) υποβάλει μέσα στην πλατφόρμα πρόταση διευθέτησης οφειλών, υποχρεωτικά θα πρέπει να ανταποκρίνονται και οι υπόλοιποι πιστωτές. Δηλαδή να γνωστοποιούν και το δικό τους σχέδιο εξυγίανσης.

4 Αφού υποβληθούν οι προτάσεις από τους πιστωτές, τότε θα αναζητείται πάλι μέσα από την πλατφόρμα η επίτευξη συμφωνίας. Εφόσον το 60% των πιστωτών -ως προς το ύψος του χρέους- συμφωνήσουν σε συγκεκριμένη λύση, τότε θα πραγματοποιείται συνάντηση με διαμεσολαβητή, όπου και θα επικυρώνεται το σχέδιο εξυγίανσης. Η διαδικασία αυτή προβλέπει μία συνάντηση και αφορά κυρίως τις μικρές επιχειρήσεις.

5 Η διαδικασία της εξεύρεσης λύσης θα κρατά, σύμφωνα με πληροφορίες του «Εθνους», μέχρι δύο μήνες. Για αυτό το διάστημα θα παύουν προσωρινά τα όποια καταδιωκτικά μέτρα των πιστωτών προς τον οφειλέτη επιχειρηματία.

Αν δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία και απαιτείται κι άλλο χρονικό διάστημα, τότε εφόσον συμφωνεί το 60% των πιστωτών θα δίνεται κι άλλη παράταση, με το ανώτατο επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα να φτάνει μέχρι τους έξι μήνες. Η τελευταία πρόβλεψη γίνεται κυρίως για τις μεγάλες επιχειρήσεις και για εκείνες με υψηλά ληξιπρόθεσμα χρέη σε περισσότερους από έναν πιστωτή.

6 Στη διορία της δίμηνης διαπραγμάτευσης θα υπάρχει η δυνατότητα της πραγματοποίησης μέχρι τριών συναντήσεων οφειλέτη – πιστωτών υπό τον διαμεσολαβητή. Για τις μεγάλες επιχειρήσεις π.χ. στην πρώτη συνάντηση θα συμφωνείται η εταιρεία που θα επιλέγεται για να κάνει τη μελέτη βιωσιμότητας.

Στη δεύτερη θα προτείνονται οι λύσεις και στην τρίτη θα επιδιώκεται η συμφωνία για το τελικό σχέδιο εξυγίανσης.

7 Τα κριτήρια βιωσιμότητας για τους μικρούς επιχειρηματίες (απλογραφικό λογιστικό σύστημα) θα είναι θετικά αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων και ένα κριτήριο βασιζόμενο στο αριθμητικό αποτέλεσμα της διαίρεσης των συνολικών υποχρεώσεών τους προς τα ως άνω αποτελέσματά τους.

8 Για τις επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, προτείνεται η επιλεξιμότητά τους να βασίζεται στο θετικό πρόσημο των αποτελεσμάτων τους προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) και στην αναλογία συνολικών υποχρεώσεων προς EBITDA, όπως τα οικονομικά αυτά στοιχεία απεικονίζονται στον ισολογισμό τους.

9 Ως προς το περιεχόμενο των λύσεων για τις επιχειρήσεις δεν θα υπάρχουν περιορισμοί, καθώς θα μπορούν να αφορούν πολυετείς επιμηκύνσεις της περιόδου αποπληρωμής, διαγραφές μέρους των οφειλών ή και άλλους τρόπους ρύθμισης ή αναδιάρθρωσης του χρέους.

10 Ως προς τις οφειλές προς το Δημόσιο, επειδή η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με πληροφορίες, τάχθηκε κατά της διαγραφής όλων των χρεών προς τις Εφορίες, συμφωνήθηκε με τους διαπραγματευτές να θεσπιστούν εξαιρέσεις.

Οι φόροι
Πηγές αναφέρουν στο «Εθνος» ότι μέχρι την επόμενη έλευση των θεσμών το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης θα πρέπει να έχει καταλήξει ως προς το ποιοι φόροι δεν θα μπορούν να κουρευτούν… καθώς και να αιτιολογήσουν με στοιχεία αυτήν την επιλογή τους.

Σημειωτέον ότι οι δανειστές ζήτησαν τη διαγραφή όλων ανεξαιρέτως των φόρων, ακόμη και του ΦΠΑ που δεν έχει αποδοθεί.

11 Η διάρκεια του νόμου θα είναι προσωρινή. Η ελληνική πλευρά επιθυμεί να έχει ισχύ μέχρι και το 2018.

Πηγή: Έθνος[:]