Ξεκαθάρισμα στα καταναλωτικά δάνεια με γενναίο κούρεμα οφειλών

Πρόγραμμα COSME 2014-2020 για την ενίσχυση επιχειρήσεων στον τουρισμό
2 Ιουνίου, 2015
Εκχώρηση ανείσπρακτων ενοικίων στο δημόσιο
5 Ιουνίου, 2015
Δείτε τα όλα

Ξεκαθάρισμα στα καταναλωτικά δάνεια με γενναίο κούρεμα οφειλών

2/6/2015

Τους πρώτους έξι μήνες του 2015 δεν παρατηρήθηκε καμία ουσιαστική ενέργεια όσον αφορά στα καθυστερούμενα δάνεια. Μοναδική εξαίρεση αποτελούν οι οφειλέτες που εντάχθηκαν τον Ιανουάριο στον Κώδικα Δεοντολογίας και από τον Ιούνιο θα γνωρίζουν για το μέλλον της συνεργασίας τους με το τραπεζικό σύστημα.

Για τα υπόλοιπα «κόκκινα» δάνεια αποφάσισαν οι τράπεζες να αναλάβουν δράση, ξεκινώντας από τα καταναλωτικά, που έχουν τελεσιδικήσει, καθώς το μικρό ποσό σε συνδυασμό με την απουσία εμπράγματης εξασφάλισης τα καθιστά άμεσα αντιμετωπίσιμα.

Επόμενα βήματα των τραπεζών είναι να αναθέσουν την είσπραξη των υπολοίπων αυτών των δανείων σε εξειδικευμένες εταιρίες προσφέροντας παράλληλα «κούρεμα» της οφειλής της τάξης του 40% – 60%.

Το ύψος των καταναλωτικών που έχει τελεσιδικήσει υπολογίζεται στα 100 εκατ. ευρώ για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες. Αν υπολογίσει κανείς ότι, για τα καταναλωτικά δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις, η τράπεζα σχηματίζει πρόβλεψη για το 100% του δανείου, τότε μπορεί να καταλάβει, ότι οποιαδήποτε είσπραξη ποσοστού του ποσού που χορηγεί αποτελεί έκτακτο έσοδο (αφαιρούμενο από τις προβλέψεις).

Για τα καταναλωτικά που δεν έχουν τελεσιδικήσει, οι τράπεζες είναι αποφασισμένες να ακολουθήσουν με δική τους πρωτοβουλία τον Κώδικα Δεοντολογίας και να επιχειρήσουν να ρυθμίσουν τις οφειλές με βάση την πραγματική οικονομική δυνατότητα του πελάτη. Αν και τότε ο δανειολήπτης κριθεί «μη συνεργάσιμος», θα ακολουθούν τη δικαστική οδό (διαταγή πληρωμής, και προσημείωση σε τυχόν ακίνητη περιουσία).

Να σημειώσουμε ότι τη χρονιά που μας πέρασε οι τράπεζες προχώρησαν σε καταγγελία 700.000 καταναλωτικών δανείων και 500.000 πιστωτικών καρτών.

Εξαγγελία για το πρόγραμμα διαγραφών οφειλών από καταναλωτικά δάνεια (τόκους και κεφάλαιο) μέχρι 20.000 ευρώ έχει εξαγγείλει ήδη η Τράπεζα Πειραιώς.