Κονδύλια 318,5 εκατ. για ελληνικά έργα μέσω του «Ορίζοντα 2020»

Υπ. Οικονομίας: Επιτήδειοι επιχειρούν να εξαπατήσουν υποψήφιους επενδυτές
16 Φεβρουαρίου, 2017
Στην τελική ευθεία δύο νέα προγράμματα για μμε
17 Φεβρουαρίου, 2017
Δείτε τα όλα

Κονδύλια 318,5 εκατ. για ελληνικά έργα μέσω του «Ορίζοντα 2020»

[:el]17/02/2017

Τη διετία 2014- 2015 χρηματοδοτήθηκαν 1.049 προτάσεις φορέων από τη χώρα μας

Στη μέση της κλίμακας των ευρωπαϊκών χωρών βρίσκεται η Ελλάδα ως προς την αξιοποίηση του προγράμματος « Ορίζοντας 2020», όπως προκύπτει από τη σχετική έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα στοιχεία αφορούν τα έτη 2014και2015, με τη χώρα μας να κατατάσσεται στην 11η και στη 12η θέση αντίστοιχα.

Σύμφωνα με την έκθεση, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο στο πλαίσιο του Oρiζovτα 2020 έχουν υπογραφεί 9.087 συμβόλαια έργων με 37.086 συμμετέχοντες. Η συνολική χρηματοδότηση κατά την εξεταζόμενη διετία ανέρχεται στα 15,92 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 4.263 συμβόλαια έργων με 16.768 συμμετέχοντες και με συνολική χρηματοδότηση 7,44 δισ. ευρώ αφορούν το 2015.

Σε ότι αφορά την εθνική συμμετοχή στο πρόγραμμα, τη διετία 2014-2015 η χρηματοδότηση ελληνικών φορέων ανέρχεται σε 318,5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 137,1 εκατ. ευρώ αφορούν το 2015. Με βάση τη στοιχεία αυτά η Ελλάδα βρίσκεται στη 12η θέση στην κατάταξη χρηματοδότησης. Αντίστοιχα για το 2014 η χρηματοδότηση ανήλθε σε 181,4 εκατ. ευρώ, με τη χώρα μας να καταλαμβάνει την 11η θέση της κατάταξης.

Σημειώνεται ότι τα κράτη που βρίσκονται στις θέσεις 11-13 της κατάταξης  χρηματοδότησης για το 2015 είναι η Φινλανδία, η Ελλάδα και η Ιρλανδία, με μικρή ωστόσο διαφορά μεταξύ τους ως προς τη συνολική χρηματοδότηση. Στην πρώτη θέση της κατάταξης είναι το Ηνωμένο Βασίλειο με 1.181,7 εκατ. ευρώ, στη δεύτερη η Γερμανία με 1.172,97 εκατ. ευρώ και ακολουθούν στην τρίτη η Γαλλία. στην τέταρτη η Ισπανία και στην πέμπτη η Ιταλία.

Σχετικά με παρουσία της χώρας μαςστηδιετία2014-2015, τα εγκεκριμένα έργα με ελληνική συμμετοχή ανήλθαν στα 1.049 εκ των οποίων τα 457 αφορούν το 2015 (δέκατη θέση της συνολικής κατάταξης συμμετοχών των κρατών), ενώ 592 έργα αφορούν το 2014, με τη χώρα μας να τοποθετείται στην ένατη θέση της αντίστοιχης κατάταξης.

Για την Ελλάδα το ποσοστό επιτυχίας, βάσει των υποβαλλομένων προτάσεων, συνολικά για τη διετία 2014-2015 ήταν 11,2% κατά μέσο όρο με τα εξής ποσοστά επιτυχίας ανά πυλώνα του Προγράμματος: Επιστημονική Αριστεία 10,7%, Βιομηχανική Υπεροχή 11,2% και Κοινωνικές Προκλήσεις 11,9%.

Οι καλύτερες επιδόσεις ως προς τη συμμετοχή και τη χρηματοδότηση ελληνικών φορέων συνολικά για τη διετία 2014-2015 αφορούν τα εξής θεματικά προγράμματα του Ορίζοντα 2020:

  • Ερευνητικές Υποδομές: Εγκρίθηκαν 59 έργα (ποσοστό 3,6% επί του συνόλου των εγκεκριμένων έργων) με χρηματοδότηση 21 εκατ. ευρώ και ποσοστό 3,4% της συνολικής χρηματοδότησης.
  • Υπεροχή σε τεχνολογίες γενικής εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες (περιλαμβάνονται τα τρία θεματικά προγράμματα: ΙCΤ, ΝΜΒ και SPACE): Εγκρίθηκαν 275 έργα με ελληνική συμμετοχή (ποσοστό 3,4% επί του συνόλου των εγκεκριμένων έργων) και με χρηματοδότηση 96 εκατ. ευρώ (ποσοστό 3% της συνολικής χρηματοδότησης).
  • Ασφαλείς κοινωνίες-Προστασiα της ελευθερίας και της ασφάλειας της Ευρώπης και των πολιτών της: Εγκρίθηκαν 70 έργα (Ποσοστό 6% επί του συνόλου των εγκεκριμένων έργων) με χρηματοδότηση 23,5 εκατ. ευρώ (ποσοστό 6% της συνολικής χρηματοδότησης).
  • Η Ευρώπη σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο – κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς, καινοτόμες και σκεπτόμενες: Εγκρίθηκαν 60 έργα (ποσοστό 5,2% επί του συνόλου των εγκεκριμένων έργων) με χρηματοδότηση 12,8 εκατ. ευρώ (ποσοστό 5% της συνολικής χρηματοδότησης).
  • Επιστήμη με την / και για την Κοινωνία: Εγκρίθηκαν 23 έργα (ποσοστό 4,5% επί του συνόλου των εγκεκριμένων έργων) με χρηματοδότηση 4,9 εκατ. ευρώ (ποσοστό 4,6% της συνολικής χρηματοδότησης). Αντίθετα, χαμηλότερες επιδόσεις για τους ελληνικούς φορείς παρατηρούνται στους ακόλουθους τομείς:
  • Έρευνα αιχμής χρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC): Εγκρίθηκαν 6 έργα (ποσοστό 0,3% των συνολικά εγκεκριμένων έργων) με χρηματοδότηση 4,7 εκατ. ευρώ (ποσοστό Ο, 1 % της συνολικής χρηματοδότησης).
  • Καινοτομία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις: Εγκρίθηκαν 15 έργα (ποσοστό 0,9% επί του συνόλου των εγκεκριμένων έργων), με χρηματοδότηση 5,4 εκατ. ευρώ (ποσοστό 1 % της συνολικής χρηματοδότησης). Εξαίρεση αποτελεί η θεματική υποπεριοχή του εν λόγω τομέα που αφορά την «Ενίσχυση της ικανότητας καινοτομίας των μμε» με 28 έργα στα οποία υπάρχει ελληνική συμμετοχή (ποσοστό 3,2% του συνόλου των εγκεκριμένων έργων) και με χρηματοδότηση 2,6 εκατ. ευρώ, ποσοστό 4,4% της συνολικής χρηματοδότησης.
  • Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική Ενέργεια: Εγκρίθηκαν 70 έργα (Ποσοστό 2,5% επί του συνόλου των εγκεκριμένων έργων) με χρηματοδότηση 19 εκατ. ευρώ (ποσοστό 1,4% της συνολικής χρηματοδότησης).
  • Επέκταση της αριστείας και διεύρυνση της συμμετοχής: Εγκρίθηκαν 5έργα(ποσοστό 1,2% επί των συνολικά εγκεκριμένων έργων) με χρηματοδότηση 0,9 εκατ. ευρώ (ποσοστό 0,8% της συνολικής χρηματοδότησης). Το πλέον αρνητικό στοιχείο είναι η μηδενική χρηματοδότηση της χώρας μας από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΠ) παρόλο που πανευρωπαϊκά διατέθηκαν 413,5 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση των δράσεών του (δημιουργία ΚICs: Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας).

Πηγή: Ναυτεμπορική[:]