Κοινοτικά κονδύλια 18 εκατ. ευρώ για τη στήριξη νέων επιστημόνων

280 εκατ. για έρευνα και καινοτομία
16 Σεπτεμβρίου, 2016
Αλ. Χαρίτσης: Διαβεβαιώσεις για εισροή 1 δισ. κοινοτικών πόρων έως το τέλος του 2016
23 Σεπτεμβρίου, 2016
Δείτε τα όλα

Κοινοτικά κονδύλια 18 εκατ. ευρώ για τη στήριξη νέων επιστημόνων

[:el]16/9/2016

Το επόμενο διάσmμα αναμένεται η άμεση προκήρυξη των πρώτων δράσεων του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), οι οποίες θα αφορούν τη χορήγηση υποτροφιών για υποψήφιους διδάκτορες, αλλά και τη χρηματοδότηση νέων ερευνητικών έργων που θα υλοποιούν αποκλειστικά μεταδιδάκτορες. Συγκεκριμένα, με την πρόσφατη ψήφιση του ν. 4415/2016 (άρθρο 47) επίκειται, στο πλαίσιο της υλοποίησης της συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη χρηματοδότηση του ΕΛΙΔΕΚ, η εκταμίευση της προκαταβολής ύψους 18 εκατ. ευρώ, από τα 240 εκατ. ευρώ που θα διατεθούvγια τη στήριξη της Έρευνας στα ΑΕΙ και Ερευvητικά Κέντρα της χώρας.

Με βάση το ποσό της προκαταβολής σχεδιάζεται η άμεση προκήρυξη των παρακάτω δύο δράσεων:

  1. 1. «Υποτροφίες ΕΛΙΔΕΚ/ΥΠΠΕθ» για υποψήφιους διδάκτορες: Η υποτροφία θα ανέρχεται στο ποσό των 900 ευρώ ανά μήνα με διάρκεια έως τρία έτη. Οι συvολικά ωφελούμενοι από τη συγκεκριμένη δράση, σε αυτή την πρώτη προκήρυξη, υπολογίζεται να είναι τουλάχιστον 265 υποψήφιοι διδάκτορες.
  2. 2. Ερευvnτικά Προγράμματα ΕΛΙΔΕΚ/ΥΠΠΕθ: Αφορά ερευνητικά έργα διάρκειας από δύο έως τρία έτη.

Ο μέγιστος προϋπολογισμός για κάθε έργο σχεδιάζεται να είναι 200.000 ευρώ από τα οποία το 60% (κατ’ ελάχιστο) θα διατίθεται για τη μισθοδοσία νέων επιστημόνων. Οι μικτές αποδοχές για τους μεταδιδάκτορες θα είναι 1.600-1.800 ευρώ/μήνα, ανάλογα με την ερευνητική εμπειρία τους. Τα υπόλοιπα θα είναι διαθέσιμα για τη χρήση ή την αγορά ερευνητικού εξοπλισμού, καθώς επίσης για αναλώσιμα και συμμετοχή σε συνέδρια.

Σημειώνεται ότι οι επιστημονικοί υπεύθυνοι των έργων αυτών θα είναι αποκλειστικά μεταδιδάκτορες, σύμφωνα με τον νόμο για τηνΈρευνα (ν. 4386/2016).

Ωφελούμενοι της παραπάνω δράσης είναι νέοι επιστήμονες (πτυχιούχοι, τεχνικοί, μεταπτυχιακοί, υποψήφιοι διδάκτορες, μεταδιδάκτορες). Συνολικά στη φάση αυτή θα υποστηριχτούv τουλάχιστον 45 έργα που προβλέπεται να απασχολήσουν περισσότερους από 180 επιστήμονες. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αμέσως μετά την επικείμενη ψήφιση του νομοσχεδίου για τη σύσταση του ΕΛΙΔΕΚ, που έχει ήδη κατατεθεί στη Βουλή, θα προκηρυχθεί και η δράση «Ερευνητικά Προγράμματα ΕΛΙΔΕΚ/ΥΠΠΕθ» που αφορά ερευνητικά έργα με δικαιούχους μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και Ερευνητές Ερευνητικών Κέντρων. Τα έργα αυτά θα προκηρυχθούν μετά τη σύσταση του ΕΛΙΔΕΚ και θα αποτελέσουν την τρίτη δράση που θα προκηρύξει το Ίδρυμα μέσα στο 2016. Επιστημονικοί υπεύθυνοι των έργων αυτών θα είναι μέλη ΔΕΠ, Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και Ερευνητές Α’, Β’ και Γ βαθμίδας. Ο μέγιστος προϋπολογισμός των έργων σχεδιάζεται να είναι τηςτάξης των 250 χιλ. ευρώ ανά έργο, εκ των οποίων τουλάχιστον το 40% θα διατίθεται για τη μισθοδοσία νέων επιστημόνων.

Όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αρμόδιος για θέματα Έρευνας και Καινοτομίας, Κώστας Φωτάκης, «οι δράσεις αυτές, μαζί με άλλες πρωτοβουλίες του ΥΠΠΕΘ, αναμένεται να αποτελέσουν ισχυρό αvτίδοτο στο κύμα φυγής νέων επιστημόνων στο εξωτερικό. Στο επίκεντρο της υλοποίησής τους θα .

βρίσκεται η επιδίωξη της επισmμονικής ποιότητας και αριστείας ώστε να τονω-θούvκαι να αναδειχθούν οι δυνατότητες του επιστημονικού δυναμικού της χώρας και να δημιουργηθούν πόλοι έλξης για τη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας. Μόνο από τις δράσεις του ΕΛΙΔΕΚ αναμένεται να υποστηριχθούv κατά την επόμενη τριετία, περισσότεροι από 4.000 επιστήμονες για την υλοποίηση ερευνητικών έργων υψηλής ποιότητας με αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας».

Όπως τόνισε ο αν. υπουργός Έρευνας. «οι συνθήκες της ατελέσφορης λιτότητας που εφαρμόστηκε κατά τα προηγούμενα χρόνια επέτειναν το κύμα φυγής και πλέον επιβάλλεται η άμεση λήψη μέτρων με διαδικασίες κατεπείγοντος. Για τον λόγο αυτό οι πρώτες δύο δράσεις έχει αποφασιστεί να προκηρυχθούν το αργότερο πριν από το τέλος Οκτωβρίου του 2016. Θα ακολουθήσουν αντίστοιχες σε τακτά χρονικά διαστήματα που θα καθορίσει το Επιστημονικό Συμβούλιο του ΕΛΙΔΕΚ». Σημειώνεται ότι η συμφωνία χρηματοδότησης της έρευvας συvολικού ύψους 240 εκατ. ευρώ για την επόμενη τριετία, μέσω του ΕΛΙΔΕΚ, υπεγράφη στις 15 Ιουλίου 2016, στο Αμφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών στην Αθήνα, μεταξύ του υπουργείου Οικονομικών, του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και της ΕΤΕπ.

 

Πηγή: Ναυτεμπορική[:]