Κλειδώνουν τα νέα φορολογικά μέτρα για την αγορά – Ποια είναι

1,2 δισ. ευρώ «φιλί ζωής» στην εφοδιαστική αλυσίδα
3 Σεπτεμβρίου, 2021
Ανοίγει η πλατφόρμα για τη ρύθμιση χρεών της πανδημίας σε έως 72 δόσεις
3 Σεπτεμβρίου, 2021
Δείτε τα όλα

Κλειδώνουν τα νέα φορολογικά μέτρα για την αγορά – Ποια είναι

03/09/2021

Για μετά τη ΔΕΘ αναβάλλεται η συνάντηση της επιτροπής για τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας μέσω του τραπεζικού συστήματος ενόψει του Ταμείου Ανάκαμψης. Κυβέρνηση και οικονομικό επιτελείο δίνουν έμφαση τώρα στην ενίσχυση της βιώσιμης χρηματοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μέσω προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ETB) και της σταδιακής ενεργοποίησης κινήτρων για άντληση βιώσιμων κεφαλαίων από μετοχές και ομόλογα, ως εναλλακτική του τραπεζικού δανεισμού.

Από σήμερα μπαίνει στο τραπέζι η αξιολόγηση των μέτρων της επιτροπής εμπειρογνωμόνων και της κοστολόγησης του ΙΟΒΕ, με βασικούς εμπλεκόμενους αρκετές υπηρεσίες, πέραν του αναπληρωτή υπ. Οικονομικών, κ. Θ. Σκυλακάκη (κόστος), και του αρμόδιου υφυπουργού για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, κ. Γ. Ζαββού (υλοποίηση). Έχουν εκπονηθεί τρία σενάρια, ένα με παροχή υψηλών κινήτρων, ένα μέτριο και ένα σενάριο με χαμηλά κίνητρα.

Τα μέτρα που έχει εισηγηθεί η επιτροπή και έχουν κοστολογηθεί είναι τα εξής:

1. Θέσπιση Αποταμιευτικού Επενδυτικού Λογαριασμού για όλους. Σύνδεση φορολογικών κινήτρων ανάλογα με τον χρονικό ορίζοντα διακράτησης της επένδυσης από το νοικοκυριό, ώστε να ενθαρρύνει τη μακροχρόνια επενδυτική συμπεριφορά. Σε αυτό το μέτρο φαίνεται ότι το άμεσο δημοσιονομικό κόστος είναι αρκετά υψηλό. Ετήσιο δημοσιονομικό κόστος: 8,9 εκατ. ευρώ στο χαμηλό σενάριο, 65 εκατ. ευρώ στο μέτριο και 252 εκατ. ευρώ στο υψηλό.

2. Παροχή φορολογικής ελάφρυνσης για συμμετοχή σε Εισηγμένα Επενδυτικά Ταμεία. Δυνατότητα σε νοικοκυριά για συμμετοχή σε εγχώριες δυναμικά ανερχόμενες ή νεοφυείς εταιρείες με ισχυρό R&D, με “πράσινη” αναπτυξιακή στρατηγική, που προάγουν τεχνολογίες αιχμής ή επενδύσεις υποδομών. Σύνδεση φορολογικού κινήτρου με τον χρονικό ορίζοντα διακράτησης της επένδυσης από το νοικοκυριό. Ετήσιο δημοσιονομικό κόστος: 7,5-16,7 εκατ. ευρώ.

3. Κάλυψη του κόστους εισαγωγής μετοχών και ομολόγων στο χρηματιστήριο. Σταθερό ποσό ανά έκδοση. Για τις μετοχές προτείνεται άπαξ ποσό 600.000 ευρώ και για τα ομόλογα 150.000 ευρώ. Ετήσιο δημοσιονομικό κόστος: 1,8 – 14,4 εκατ. ευρώ.

4. Επιδότηση κόστους παραμονής στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Στόχευση σε μικρότερες εισηγμένες εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε τομείς στρατηγικής σημασίας (περιβάλλον, τεχνολογίες αιχμής). Εξετάζονται τρία εναλλακτικά σενάρια με σταθερή ετήσια επιδότηση 80.000 ευρώ, 100.000 ευρώ 120.000 ευρώ. Ετήσιο δημοσιονομικό κόστος: 6,6 – 16,4 εκατ. ευρώ.

5. Κατάργηση φόρου τοκομεριδίων εταιρικών ομολόγων. Ετήσιο δημοσιονομικό κόστος: 8,8-11,1 εκατ. ευρώ.

6. Κατάργηση φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου. Ετήσιο δημοσιονομικό κόστος: 4,1 εκατ. ευρώ.

7. Κόστος από μείωση εσόδων από φόρο στις συναλλαγές. Ετήσιο δημοσιονομικό κόστος: 0,7-2,9 εκατ. ευρώ.

Αποφάσεις και χρονοδιάγραμμα

Οι δημοσιονομικοί περιορισμοί αλλά και αυτοί περί κρατικών ενισχύσεων θα καθορίσουν την αρχική περίμετρο των μέτρων. Σύμφωνα με πληροφορίες, το οικονομικό επιτελείο δέχεται να ξεκινήσει άμεσα τα κίνητρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς ώστε να μετατραπεί σε πηγή χρηματοδότησης βιώσιμων επενδύσεων, αρκεί το άμεσο δημοσιονομικό κόστος να κυμαίνεται σε μερικά εκατ. ευρώ που μπορούν να εξοικονομηθούν και να ασποσβεστούν άμεσα.

Οι βασικοί περιορισμοί που θα καθορίσουν την περίμετρο των μέτρων, το ύψος των κινήτρων και τη χρονική τους έναρξη είναι:

Πρώτον, ο δημοσιονομικός χώρος και όφελος. Εκτιμάται ότι αν υιοθετηθεί ένα μείγμα κινήτρων με σωρευτικό δημοσιονομικό κόστος περίπου 0,5 δισ. στην 5ετία, δημιουργούνται νέες επενδύσεις έως και €1,6 δισ. και πολλαπλασιαστικά οφέλη για την πραγματική οικονομία σε βάθος 20ετίας. Ενδεικτικά, εκτιμάται ότι το πραγματικό ΑΕΠ μπορεί να τονωθεί έως 0,5 ποσοστιαίες μονάδες και να παραμείνει υψηλότερο κατά 0,2-0,3 ποσοστιαίες μονάδες έως το 2040. Η απασχόληση μπορεί να αυξηθεί από 5.000 έως 8.000 θέσεις υψηλής παραγωγικότητας, κατά μέσο όρο την πρώτη 10ετία. Η μελέτη έδειξε ότι κάθε 1 ευρώ δημοσιονομικού κόστους για την εφαρμογή των προτεινόμενων κινήτρων μπορεί να συντελέσει σε σωρευτική αύξηση του πραγματικού εθνικού εισοδήματος κατά έως και 5 ευρώ σε βάθος 5ετίας, με την απόδοση να αυξάνεται περαιτέρω σε βάθος μεγαλύτερου χρονικού ορίζοντα.

Δεύτερον, το εύρημα της μελέτης ότι όσο υψηλότερα κίνητρα δίνονται άμεσα, άρα υψηλότερο δημοσιονομικό κόστος βραχυπρόθεσμα, τόσο μεγαλύτερα τα οφέλη μακροπρόθεσμα. Επομένως, θα πρέπει να επιλεγούν τα μέτρα εκείνα για τα οποία υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για παροχή των μέγιστον κινήτρων και σταδιακά να εφαρμόζονται τα υπόλοιπα.

Τρίτον, τυχόν ζητήματα με την οδηγία περί κρατικών ενισχύσεων, αλλά και άλλα ζητήματα, όπως η επικαιροποίηση του green taxonomy (τι είναι πράσινο και πόσο) από την Κομισιόν (και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία) για την αποφυγή του λεγόμενου greenwashing.

Πηγή: Capital.gr