Ανοίγει η πλατφόρμα για τη ρύθμιση χρεών της πανδημίας σε έως 72 δόσεις


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508
Κλειδώνουν τα νέα φορολογικά μέτρα για την αγορά – Ποια είναι
3 Σεπτεμβρίου, 2021
Έως και το 2023 οι πληρωμές ΕΝΦΙΑ
3 Σεπτεμβρίου, 2021
Δείτε τα όλα

Ανοίγει η πλατφόρμα για τη ρύθμιση χρεών της πανδημίας σε έως 72 δόσεις


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508

03/09/2021

Δικαιούχοι αναμένεται να είναι έως 800.000 φορολογούμενοι. Τι προβλέπει το πρόγραμμα διακανονισμού των οφειλών. Πότε πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση. Ποιες οφειλές εντάσσονται στο πρόγραμμα. Τα δικαιώματα του Δημοσίου.

Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για το άνοιγμα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ  για την αποπληρωμή των οφειλών στην εφορία που «γεννήθηκαν» από τον Μάρτιο του 2020 μέχρι και τον Ιούλιο του 2021 σε 36 άτοκες η 72 χαμηλότοκες δόσεις από φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία.

Η πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει το Σεπτέμβριο και εκτιμάται ότι οι δυνητικά δικαιούχοι της νέας ευνοϊκής ρύθμισης ξεπερνούν συνολικά τις 800.000.

Το πρόγραμμα διακανονισμού προβλέπει τα εξής:

– Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέχρι και τις 31 Δεκέμβριου 2021. Σε περίπτωση που υφίσταται αδυναμία διαδικτυακής υποστήριξης, η αίτηση υποβάλλεται στην  Α.Α.Δ.Ε. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης

– Για να υπαχθεί ο οφειλέτης στη ρύθμιση πρέπει να καταβάλλει τη πρώτη δόση μέχρι τις 31 Ιανουαρίου του 2022 και πάντως σε διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 3 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επομένων μηνών.

– Στη ρύθμιση εντάσσονται οφειλές βεβαιωμένες στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες και τα Ελεγκτικά Κέντρα που, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, δεν τελούν σε καθεστώς άλλης ρύθμισης και έχουν βεβαιωθεί κατά το διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021 καθώς και οφειλές για τις οποίες έχει χορηγηθεί αναστολή είσπραξης και παράταση καταβολής, σύμφωνα με την από 11.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:

α) εφόσον πρόκειται για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες, νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, που επλήγησαν λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, έχουν κύριο ΚΑΔ δραστηριότητας που ορίζεται σε απόφαση Υπουργού Οικονομικών  

α) εφόσον πρόκειται για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες:

 • είτε η σύμβαση εργασίας τους ανεστάλη για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021, 
 • είτε έλαβαν αποζημίωση ειδικού σκοπού με μονομερή δήλωση, για οποιαδήποτε χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021
 • είτε εντάχθηκαν στο μηχανισμό ενίσχυσης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», για οποιαδήποτε χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 31.07.2021,
 • είτε έλαβαν μειωμένο μίσθωμα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021 και έχουν αποζημιωθεί κατόπιν ελέγχου των δηλώσεων «COVID-19»,
 • είτε ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, οποιοδήποτε διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021.

Δεν υπάγονται στη ρύθμιση:

 1. Ο φόρος εισοδήματος φορολογικού έτους 2020
 2. οφειλές που  αφορούν σε ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν με τη σύσταση ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών
 3. δόσεις ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής, βάσει δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής

Η ρύθμιση χάνεται με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου των οφειλών εάν ο οφειλέτης:

 1. Δεν καταβάλλει 2 συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή
 2. Καθυστερήσει την καταβολή των 2 τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 2 μηνών.

ο ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης ρύθμισης είναι 30 ευρώ για ρυθμίσεις οφειλών συνολικού ύψους, συμπεριλαμβανομένων τόκων και προσαυξήσεων, έως 1.000 ευρώ και δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 50 ευρώ για ρυθμίσεις οφειλών συνολικού ύψους, συμπεριλαμβανομένων τόκων και προσαυξήσεων, άνω των 1.000 ευρώ.

Οι βασικές οφειλές, από την ημερομηνία υπαγωγής τους στη ρύθμιση επιβαρύνονται με τόκο 2,5% ετησίως για τις έως 72 δόσεις ενώ για τις έως και 36 μηνιαίες δόσεις είναι άτοκες. Με την υπαγωγή στη  ρύθμιση και με την προϋπόθεση της τήρησης αυτής δεν υπολογίζονται τα πρόστιμα των άρθρων 6 του Κ.Ε.Δ.Ε. και 57 του Κ.Φ.Δ. ενώ η καθυστέρηση καταβολής δόσης επιβαρύνεται με μηνιαία προσαύξηση 5%.

Με την υπαγωγή και τη συμμόρφωση στη ρύθμιση ο οφειλέτης έχει τα ακόλουθα ευεργετήματα:

 1. Χορηγείται σε αυτόν αποδεικτικό ενημερότητας
 2. Αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε η εφόσον άρχισε, η εκτέλεσή της διακόπτεται. Κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της ρύθμισης αναστέλλεται η παραγραφή του ποινικού αδικήματος.
 3. Αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης κινητών ή ακινήτων με την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση αφορά μόνο οφειλές που ρυθμίζονται. Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες, πριν από την υπαγωγή στη ρύθμιση, τα αποδιδόμενα όμως ποσά από αυτές λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθμισης, εφόσον εισπράττονται κατά τη διάρκεια αυτής και δεν πιστώνονται διαφορετικά κατά τις κείμενες διατάξεις. Αν ο οφειλέτης απολέσει τη ρύθμιση, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.
 1. Το Δημόσιο και μετά την υπαγωγή του οφειλέτη στη ρύθμιση διατηρεί το δικαίωμα:
 • Να επιβάλλει κατασχέσεις και να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη συμπεριλαμβανομένων των συνυπόχρεων προσώπων ή των εγγυητών, εφόσον η οφειλή δεν είναι διασφαλισμένη,
 • Να μην χορηγεί στον οφειλέτη αποδεικτικό ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος επ’ αυτού, ακόμη και αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησής του, εφόσον η οφειλή δεν είναι διασφαλισμένη
 • Να προβαίνει σε συμψηφισμό των χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του Δημοσίου και μέχρι του ύψους των οφειλών του.

Η παραγραφή των οφειλών, για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση, αναστέλλεται καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της ρύθμισης και δεν συμπληρώνεται πριν παρέλθει ένα έτος από τη λήξη της

Πηγή: Euro2day.gr