Κατευθύνσεις από την ΕΚΤ για τα «κόκκινα δάνεια»

Υπ. Οικονομίας: Κανονικά οι πληρωμές για το πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση"
24 Μαρτίου, 2017
Γ.Πιτσιλής: Καταπολέμηση της πλασματικής μετεγκατάστασης επιχειρήσεων σε όμορες χώρες
24 Μαρτίου, 2017
Δείτε τα όλα

Κατευθύνσεις από την ΕΚΤ για τα «κόκκινα δάνεια»

[:el]24/03/2017

Να εφαρμόσουν ρεαλιστικές και φιλόδοξες στρατηγικές ζητά από τις τράπεζες της Eυρωζώνης η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, προκειμένου να μειώσουν τα «κόκκινα» δάνεια, το ύψος των οποίων προσεγγίζει το 1 τρισ. ευρώ. Και τις καλεί να προχωρήσουν σε βιώσιμες ρυθμίσεις αλλά και πωλήσεις καθυστερούμενων δανείων.

Συγκεκριμένα χθες η ΕΚΤ δημοσίευσε το έγγραφο κατευθύνσεων, που αποτελεί τον «μπούσουλα» για τις διαδικασίες και τις βέλτιστες πρακτικές που πρέπει να ακολουθούν όλες οι τράπεζες στο πλαίσιο αντιμετώπισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Σημειώνουμε ότι το ύψος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων των ελληνικών τραπεζών διαμορφώνεται στα 110 δισ. ευρώ.

Στο έγγραφο κατευθύνσεων η ΕΚΤ αναγνωρίζει βέβαια ότι θα χρειαστεί χρόνος για να μειωθούν τα υψηλά επίπεδα των «κόκκινων» δανείων και για τον λόγο αυτό καλεί και τις κυβερνήσεις να ενεργήσουν αποφασιστικά και να προσαρμόσουν τα νομικά και δικαστικά τους πλαίσια προκειμένου να διευκολύνουν τις τράπεζες να πιάσουν τους στόχους μείωσης.

Σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, οι νομοθετικές ρυθμίσεις σε ό,τι αφορά τον εξωδικαστικό μηχανισμό, τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς και τη νομική προστασία των στελεχών που υπογράφουν αναδιαρθρώσεις και κουρέματα οφειλών, βρίσκονται στην τελική ευθεία και έχουν συμφωνηθεί με τους εταίρους στο πλαίσιο της αξιολόγησης.

Το έγγραφο καλεί τις τράπεζες να εφαρμόσουν ρεαλιστικές και φιλόδοξες στρατηγικές προκειμένου να επιτευχθεί μια ολιστική προσέγγιση σχετικά με το ζήτημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων, συμπεριλαμβανομένων τομέων όπως η διακυβέρνηση και η διαχείριση κινδύνων. Για παράδειγμα, οι τράπεζες θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι παρέχονται στα διευθυντικά στελέχη κίνητρα για την εφαρμογή στρατηγικών μείωσης των καθυστερούμενων οφειλών, η διαχείριση των οποίων θα πρέπει να γίνεται επισταμένως από τα διοικητικά τους όργανα.

Στο τέλος του γ’ τριμήνου του 2016, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των σημαντικών ιδρυμάτων στη ζώνη του ευρώ ανέρχονταν σε 921 δισ. ευρώ. Τα υψηλά επίπεδά τους περιορίζουν τη δυνατότητα των τραπεζών να χορηγούν δάνεια προς την οικονομία και τα διευθυντικά στελέχη αναγκάζονται να αφιερώνουν πολύτιμο χρόνο στη διαχείρισή τους.

Το έγγραφο

Το έγγραφο κατευθύνσεων θα αποτελεί στο εξής μέρος του καθημερινού εποπτικού διαλόγου με τις τράπεζες. Η ΕΚΤ θα εφαρμόσει την αρχή της αναλογικότητας και θα προσαρμόσει την έκταση των παρεμβάσεών της ανάλογα με το μέγεθος και τη σοβαρότητα των «κόκκινων» δανείων που περιλαμβάνονται στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών. Μάλιστα οι εποπτικές αρχές έχουν ήδη αρχίσει τη συνεργασία με τράπεζες που έχουν αυξημένα επίπεδα καθυστερούμενων δανείων.

Οι εποπτικές αρχές έχουν ήδη αρχίσει τη συνεργασία με τράπεζες που έχουν υψηλά επίπεδα μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η συνεργασία αυτή συνεχίζεται τώρα μετά τη δημοσίευση του τελικού εγγράφου κατευθύνσεων και στο άμεσο μέλλον θα περιλαμβάνει την αποστολή επιστολών προς τράπεζες με υψηλό επίπεδο NPLs στο πλαίσιο των συνήθων εποπτικών δραστηριοτήτων. Αυτές οι επιστολές θα περιέχουν ποιοτικά στοιχεία και βασικός τους στόχος θα είναι να διασφαλίσουν ότι οι τράπεζες διαχειρίζονται και αντιμετωπίζουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια σύμφωνα με τις εποπτικές προσδοκίες.

Στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2016, τα NPLs των σημαντικών ιδρυμάτων στη ζώνη του ευρώ ανέρχονταν στα 921 δις ευρώ και το υψηλό αυτό επίπεδο περιορίζει τη δυνατότητα των τραπεζών να χορηγούν δάνεια προς την οικονομία και τα διευθυντικά στελέχη αναγκάζονται να αφιερώνουν πολύτιμο χρόνο στη διαχείρισή τους.

Επομένως απαιτείται η ανάληψη σκόπιμης και αποφασιστικής δράσης  για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, για τα οποία η ΕΚΤ αναγνωρίζει βέβαια ότι θα χρειαστεί χρόνος για να μειωθούν. Η ΕΚΤ καλεί επίσης τις κυβερνήσεις να ενεργήσουν αποφασιστικά και να προσαρμόσουν τα νομικά και δικαστικά τους πλαίσια προκειμένου να διευκολύνουν τις τράπεζες να μειώσουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνειά τους.

Να σημειωθεί ότι το έγγραφο κατευθύνσεων δημοσιεύθηκε κατόπιν διαδικασίας διαβούλευσης η οποία πραγματοποιήθηκε από τον Σεπτέμβριο έως τον Νοέμβριο του 2016.[:]