Ιδιωτικό χρέος: Ρυθμίστηκαν 632.998 δάνεια

ΑΑΔΕ: Ποιους επαγγελματίες «στοχοποιεί» το νέο έντυπο Ε3
24 Μαρτίου, 2022
Kρατικές ενισχύσεις: Πώς θα στηριχθούν οι επιχειρήσεις στην Ε.Ε.
24 Μαρτίου, 2022
Δείτε τα όλα

Ιδιωτικό χρέος: Ρυθμίστηκαν 632.998 δάνεια

25/03/2022

Προτάσεις ρύθμισης για 137 δανειολήπτες ολοκληρώθηκαν μέχρι και τα τέλη Φεβρουαρίου μέσα από το νέο πτωχευτικό κώδικα ο οποίος αυξάνει το αποτέλεσμά του με αργούς ρυθμούς αφού την πλατφόρμα για εξωδικαστική διευθέτηση οφειλών έχουν επισκεφθεί 48.897 άτομα με αρρύθμιστα χρέη. 

Με βάση το νέο πλαίσιο οι προτάσεις ρύθμισης προκύπτουν αυτόματα με τη χρήση αλγόριθμου,  ο οποίος λαμβάνει υπόψη την αξία της περιουσίας και του διαθέσιμου εισοδήματος τόσο του οφειλέτη όσο και των συνοφειλετών – εγγυητών του. Για να προχωρήσουν θα πρέπει να γίνουν αποδεκτές από τους ενδιαφερόμενους. Η καθυστέρηση της υποβολής περισσότερων αιτήσεων σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ οφείλεται κυρίως στο προαπαιτούμενο της άρσης του τραπεζικού απορρήτου για όλους τους εμπλεκόμενους.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα επιτυχημένων προτάσεων ρυθμίσεων που έχουν σταλεί στους οφειλέτες προς αποδοχή, κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, είναι τα κάτωθι:

Τριμελής οικογένεια από την Αττική, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα ύψους 16.400 ευρώ και περιουσία ύψους 91.700 ευρώ, κατείχε ενήμερο στεγαστικό δάνειο με εμπράγματη εξασφάλιση, ποσού οφειλής ύψους 124.500 ευρώ. Με τη λύση της ρύθμισης που προτάθηκε, θα κληθεί να αποπληρώσει υπολειπόμενο δάνειο ύψους 76.100 ευρώ, με δόση δανείου 213 ευρώ, η οποία θα αυξάνεται σταδιακά και θα ανέλθει στα 324 ευρώ και υπολειπόμενη διάρκεια αποπληρωμής τους 420 μήνες. Σε περίπτωση τήρησης της ρύθμισης, θα λάβει διαγραφή, ύψους 48.400 ευρώ, ήτοι 38,8% του δανείου της.

Τριμελής οικογένεια από την Αττική, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα ύψους 16.500 ευρώ και περιουσία ύψους 80.400 ευρώ, κατείχε ληξιπρόθεσμο στεγαστικό δάνειο με εξασφάλιση, ποσού οφειλής 104.700 ευρώ. Με τη λύση ρύθμισης που προτάθηκε, θα κληθεί να αποπληρώσει υπολειπόμενο δάνειο ύψους 59.600 ευρώ, με δόση δανείου 166 ευρώ, η οποία θα αυξάνεται σταδιακά και θα ανέλθει στα 253 ευρώ και υπολειπόμενη διάρκεια αποπληρωμής τους 420 μήνες. Σε περίπτωση τήρησης της ρύθμισης, θα λάβει διαγραφή, ύψους 45.100 ευρώ, ήτοι 43% του δανείου της.

Διμελής οικογένεια από την Ηλεία, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 14.400 ευρώ και περιουσία ύψους 210.300 ευρώ, κατείχε ληξιπρόθεσμο καταναλωτικό δάνειο ποσού οφειλής 41.900 ευρώ. Με τη λύση ρύθμισης που προτάθηκε, θα κληθεί να αποπληρώσει το σύνολο του ποσού των 41.900 ευρώ, με δόση δανείου 265 ευρώ και υπολειπόμενη διάρκεια αποπληρωμής τους 240 μήνες. 

Ρυθμίσεις δανείων 

Στην 6η έκθεση προόδου για τον ιδιωτικό χρέος που δημοσίευσε σήμερα το υπουργείο Οικονομικών περιλαμβάνονται και οι 632.998 ρυθμίσεις δανείων (στεγαστικών,  καταναλωτικών και επιχειρηματικών), συνολικού ύψους 35,85 δισ. ευρώ, από τον Ιούλιο 2019 έως τα τέλη Ιανουαρίου 2022.

Επίσης,  από τα μέσα Μαρτίου 2020 έως τα τέλη Ιανουαρίου 2022, δόθηκε η δυνατότητα αναστολής πληρωμής σε 408.632 δάνεια, ύψους 28,78 δισ. ευρώ, από τις Τράπεζες και τις Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις.

Τα στοιχεία αφορούν τις τράπεζες που αποστέλλουν στοιχεία μέσω της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και της Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος, καθώς και από την Ένωση Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις και την PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Α.Ε.

Επιδοτήσεις μέσω Γέφυρα Ι και ΙΙ

 
Μέσα από τα προγράμματα Γέφυρα Ι και ΙΙ δόθηκαν 557,67 εκατ. ευρώ μέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου.

Μέσω του προγράμματος Γέφυρα Ι που αφορά την προστασία πρώτης κατοικίας για φυσικά πρόσωπα, τον Φεβρουάριο 2022 επιδοτήθηκαν με 1,4 εκατ. ευρώ, 12.670 δάνεια, τα οποία αντιστοιχούν σε 7.685 δικαιούχους. Το συνολικό ποσό της κρατικής επιδότησης που έχει καταβληθεί στους δικαιούχους του προγράμματος, μέχρι τις 28.2.2022, ανέρχεται στα 250,1 εκατ. ευρώ. 

Μέσα από το Γέφυρα ΙΙ που αφορά επιχειρήσεις, το Φεβρουάριο 2022 επιδοτήθηκαν με 22 εκατ. ευρώ, 13.454 δάνεια, τα οποία αντιστοιχούν σε 7.416 δικαιούχους. Το συνολικό ποσό της κρατικής επιδότησης που έχει καταβληθεί στους δικαιούχους του προγράμματος, μέχρι τις 28.2.2022, ανέρχεται στα 302,9 εκατ. ευρώ.

Επίσης μέχρι και το Φεβρουάριο 2022, επιδοτήθηκαν 2.984 δικαιούχοι μέσα από την πλατφόρμα για την προστασία της πρώτη κατοικία . Το συνολικό ποσό της κρατικής επιδότησης που έχει καταβληθεί στους δικαιούχους του προγράμματος μέχρι τις 28.2.2022, ανέρχεται σε 4,37 εκατ. ευρώ.

Πηγή: Capital.gr