ΑΑΔΕ: Ποιους επαγγελματίες «στοχοποιεί» το νέο έντυπο Ε3

 ΕΣΠΑ: Σύγκριση του 2014-20 με το 2021-27. Οι διαφορές και το ακατάσχετο
18 Μαρτίου, 2022
Ιδιωτικό χρέος: Ρυθμίστηκαν 632.998 δάνεια
24 Μαρτίου, 2022
Δείτε τα όλα

ΑΑΔΕ: Ποιους επαγγελματίες «στοχοποιεί» το νέο έντυπο Ε3

25/03/2022

Λογιστές – φοροτεχνικοί, ιδιώτες ελεγκτές, μεσίτες ακινήτων, έμποροι και εκπλειστηριαστές αγαθών μεγάλης αξίας βρίσκονται φέτος πρώτοι στη «λίστα» φορο-ελέγχων της ΑΑΔΕ.

Η «λίστα» όσων θα ελεγχθούν κατά προτεραιότητα, μέσω διασταυρώσεων για τον εντοπισμό περιπτώσεων νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, στον νέο οδηγό για τη συμπλήρωση του νέου εντύπου Ε3 από περισσότερους από 1 εκατομμύριο επιτηδευματίες, που εξέδωσε χθες (υπ’ αριθμ. Ε. 2025/21.3.2022) η ΑΑΔΕ.

Είναι αξιοσημείωτο μάλιστα ότι οι εν λόγω κατηγορίες επαγγελματιών θα πρέπει σε νέα ειδική στήλη του συγκεκριμένου εντύπου να καταγράψουν όλες τις συναλλαγές που πραγματοποίησαν και υπερβαίνουν τις 10.000 ευρώ, καθώς και τις συναλλαγές τους σε μετρητά.

Το νέο Ε3 περιλαμβάνει καινούργιους κωδικούς, κατά τη συμπλήρωση των οποίων θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή από τους υπόχρεους, καθώς η κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα συνυποβάλλεται με τις εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις με τα έντυπα Ε1 (Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος φυσικών προσώπων) και Ν (Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) υποχρεωτικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή σε χειρόγραφη μορφή στη ΔΟΥ κατά περίπτωση.

Επισημαίνεται ότι η υποβολή εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης για συμπλήρωση ή μεταβολή αμιγώς πληροφοριακών στοιχείων της κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις του ΚΦΔ.

Στις περιπτώσεις συζύγων και φυσικών προσώπων που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και υποβάλλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους, το έντυπο Ε3 υποβάλλεται για καθένα από τους συζύγους/μέλη συμφώνου συμβίωσης όπου αυτό απαιτείται από τα επιμέρους εισοδήματά τους.

Η κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα υποβάλλεται μία φορά για το σύνολο της επιχείρησης ανεξαρτήτως αριθμού υποκαταστημάτων και κλάδων, ενώ οποιαδήποτε μεταβολή που επήλθε στην κατάσταση της επιχείρησης μέσα στο φορολογικό έτος δεν μπορεί να δηλωθεί στο Ε3 εάν δεν έχει δηλωθεί στο Τμήμα Μητρώου και Εγγραφής Φορολογουμένων της αρμόδιας ΔΟΥ.

Πηγή: Ναυτεμπορική