Ιδιαίτερα υψηλό το ύψος των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης που λιμνάζουν

Οι τράπεζες και servicers που εγκρίνουν τις περισσότερες ρυθμίσεις
29 Ιουλίου, 2022
Αυξήθηκαν καταθέσεις και δάνεια τον Ιούνιο 2022
29 Ιουλίου, 2022
Δείτε τα όλα

Ιδιαίτερα υψηλό το ύψος των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης που λιμνάζουν

29/07/2022

Focus Report: Η πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας

To Iνστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών ENA δημοσιεύει το πρώτο Focus Report του Παρατηρητηρίου Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», το οποίο όπως αναφέρει το Ινστιτούτο, θα δημοσιεύεται σε τακτική βάση.

Οι πληρωμές του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας φαίνεται να καταγράφουν μεγαλύτερη κινητικότητα το 2ο τρίμηνο του 2022 σε σύγκριση με το προηγούμενο.

Αν αναλύσουμε αυτή την κινητικότητα διαπιστώνουμε ότι:

  • Η πραγματική απορρόφηση είναι σαφώς χαμηλή σε σχέση με τους συνολικούς πόρους που έχει στη διάθεσή της η χώρα, με το στόχο του προϋπολογισμού 2022, αλλά και με τους πόρους που έχουν ήδη εισρεύσει από την Ε.Ε. στη χώρα (διαθέσιμοι πόροι).
  • Το ύψος των πόρων που λιμνάζουν -πόροι που έχει στη διάθεσή της η χώρα και δεν έχουν ενεργοποιηθεί μέσω δράσεων και προγραμμάτων- παραμένει ιδιαίτερα υψηλό στα 6.315 εκατ. €.
  • Οι πληρωμές του Ταμείου μέχρι και 30.6.2022 υπολογίζονται σε 1.205 εκατ. € και περιλαμβάνουν Λογιστικές Πληρωμές (793 εκατ. €) και Πραγματικές Πληρωμές (412 εκατ. €).

Με τον όρο λογιστική πληρωμή, νοείται η μεταβίβαση πόρων από το Ταμείο προς δημόσιους φορείς και τράπεζες. Οι μεταβιβάσεις (πληρωμές) αυτές στην πραγματικότητα είναι απλές μεταφορές μεταξύ λογαριασμών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδας. Δεν συμμετέχουν στον υπολογισμό του ΑΕΠ και δεν έχουν επίπτωση στην πραγματική οικονομία. Αντίθετα οι πραγματικές πληρωμές αποτελούν ρευστότητα προς την πραγματική οικονομία (επιχειρήσεις, φυσικά πρόσωπα).

  • Ειδικότερα, οι λογιστικές πληρωμές που καταγράφονται το 2ο τρίμηνο του 2022 αφορούν σε δύο μεταβιβάσεις: Η πρώτη αφορά μεταφορά ύψους 592,2 εκατ. €, από το λογαριασμό του Ταμείου προς την Αναπτυξιακή Τράπεζα για τις δράσεις «Εξοικονομώ κατ’  οίκον – Κύκλοι 2020, 2021, 2022», χωρίς να συνοδεύεται από πληρωμές προς τους δικαιούχους του προγράμματος. Η δεύτερη αφορά μεταφορά ύψους 200,4 εκατ. € προς λογαριασμό εξωτερικού για το έργο «Ανάπτυξη δικτύου μικροδορυφόρων».
  • Προβληματισμό δημιουργεί η πορεία του Ταμείου ανά Υπουργείο. Κρίσιμα -και λόγω συγκυρίας- υπουργεία όπως το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων καταγράφουν πολύ χαμηλές επιδόσεις.

Πηγή: Ναυτεμπορική