Η Δικαιοσύνη "ακολουθεί" την τραπεζική αργία

Τέλος επιτηδεύματος: πότε επιβάλλεται αναλογικά
6 Ιουλίου, 2015
Σταματάνε οι κατασχέσεις για ασφαλιστικές οφειλές με εντολή Στρατούλη
9 Ιουλίου, 2015
Δείτε τα όλα

Η Δικαιοσύνη "ακολουθεί" την τραπεζική αργία

8/7/2015

Η τραπεζική αργία κρατά παγωμένες τις πάσης φύσεως οικονομικές διαδικασίες που προβλέπονται για σειρά δικαστικών πράξεων στo χώρο της Δικαιοσύνης και οδήγησε τον υπουργό Δικαιοσύνης Νίκο Παρασκευόπουλο να παρέχει διευκρινίσεις με εγκύκλιο του σε δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, δικηγόρους και συμβολαιογράφους.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργού, η τραπεζική αργία συνιστά λόγο ανωτέρας βίας με αποτέλεσμα να αναστέλλονται οι οικονομικές υποχρεώσεις μέχρι τη λήξη αυτής οπότε και θα καταβληθούν τα χρήματα.
Έτσι, δεν είναι υποχρεωμένοι να δώσουν τα χρήματα αυτή τη στιγμή οι πολίτες που κάνουν δικαστικές ενέργειες ή υπόκεινται τις συνέπειες λόγω παραβάσεων. Το ίδιο ισχύει βέβαια και για τους κατηγορουμένους. Στην περίπτωση που ο ανακριτής αποφασίσει πως ένας κατηγορούμενος πρέπει να αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση η καταβολή της θα πρέπει να γίνει μετά τη λήξη της τραπεζικής αργίας. Ο κατηγορούμενος θα μπορεί να είναι ελεύθερος χωρίς να έχει καταβάλλει τα χρήματα της εγγυοδοσίας του, κάτι που θα κάνει αμέσως μετά.
Η εγκύκλιος απευθύνεται προς όλα τα Δικαστήρια, τις Εισαγγελίες, τους Δικηγορικούς και Συμβολαιογραφικούς Συλλόγους της χώρας. Αναλυτικότερα, αναστέλλεται, λόγω ανωτέρας βίας, για όσο διάστημα συνεχίζεται η τραπεζική αργία, η υποχρέωση εκπλήρωσης πάσης φύσεως οικονομικών υποχρεώσεων και ιδίως καταβολής εισφορών, παραβόλων, γραμματίων και δικαστικών ενσήμων, που σχετίζονται με την άσκηση και την εκδίκαση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων ή καταβολής πάσης φύσεως εγγυοδοσιών ή εφ άπαξ ή σε δόσεις χρηματικού ποσού από μετατροπή στερητικής της ελευθερίας ποινής.
Χαρακτηριστικά στο τέλος αναφέρεται πως «αυτονόητο είναι ότι με τη λήξη της τραπεζικής αργίας αίρεται και ο σχετικός λόγος ανωτέρας βίας και αναβιώνει η υποχρέωση καταβολής των αντίστοιχων οικονομικών υποχρεώσεων».