Έξυπνη μεταποίηση: Στην τελική ευθεία η υποβολή αιτήσεων

Προγράμματα επιδότησης για το 2023 – Όσα πρέπει να γνωρίζετε
3 Φεβρουαρίου, 2023
Aναπροσαρμογή των εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών βάσει πληθωρισμού
3 Φεβρουαρίου, 2023
Δείτε τα όλα

Έξυπνη μεταποίηση: Στην τελική ευθεία η υποβολή αιτήσεων

03/02/2023

Δημοσιεύθηκε η Υπουργική Απόφαση 7625/26-01-2023 (ΑΔΑ ΨΛΥΝ46ΜΤΛΡ-ΜΛΣ) με θέμα «3η Τροποποίηση της Πρόσκλησης με παράταση υποβολής προτάσεων προς δικαιούχους για το πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης «ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ» και του Οδηγού εφαρμογής, που περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» που υπογράφει ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης.

Με αυτή ορίζεται νέα ημερομηνία λήξης υποβολής των επενδυτικών σχεδίων η 1η Μαρτίου 2023 και ώρα 13.00.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στο κείμενο της ΥΑ:

«Τροποποιείται εκ νέου η συνημμένη στην υπ’αρ. πρωτ. 92540/27-9-2022 (ΑΔΑ 60ΕΧ46ΜΤΛΡ-ΘΙΡ) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Πρόσκληση υποβολής προτάσεων προς δικαιούχους επιχειρήσεις για το πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης «ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ» στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ο Οδηγός εφαρμογής του προγράμματος και συγκεκριμένα:

α) η παρ. 9 της Πρόσκλησης και

β) το εικοστό ένατο εδάφιο της παρ. I.1.3 «ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ» και

γ) η παρ. Ι.1.8. «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ/Υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης» του Οδηγού εφαρμογής του προγράμματος,
ως προς την ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων.

Νέα ημερομηνία λήξης υποβολής των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται η 1η Μαρτίου 2023 και ώρα 13.00.»

Με την υπουργική απόφαση, τροποποείται η ημερομηνία λήξης υποβολής των επενδυτικών σχεδίων για τη Δράση «Έξυπνη Μεταποίηση» (κι τον σχετικό οδηγό), που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και ΑνθεκτικότηταςΕλλάδα 2.0, στον Άξονα 4.6: Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας», και συγκεκριμένα στο Πυλώνα Ανάκαμψης 4 «Ιδιωτικές Επενδύσεις και Μετασχηματισμός της Οικονομίας» και στη Δράση 16721: «Επιτάχυνση της Έξυπνης Μεταποίησης».

Στόχος της δράσης, είναι η επιτάχυνση της βιομηχανικής μετάβασης μέσω της ψηφιοποίησης των επιχειρησιακών και παραγωγικών λειτουργιών για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και τη δημιουργία μιας ανθεκτικής βιομηχανίας. Αυτό θα επιτευχθεί με την ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων βιομηχανικών επιχειρήσεων με εξοπλισμό παραγωγής υψηλής τεχνολογίας και βιομηχανικές ψηφιακές δεξιότητες. Η προώθηση και η υιοθέτηση υψηλών τεχνολογιών από κορυφαίους ωφελούμενους κατασκευαστές θα τονώσει τη δημιουργία νέων αγορών και την προώθηση των υφιστάμενων. Η επένδυση στοχεύει στην επίτευξη συνεχούς μετασχηματισμού των βιομηχανικών επιχειρήσεων ακολουθώντας τις βέλτιστες πρακτικές όπως προτείνονται στο μοντέλο βιομηχανίας 4.0. Η Δράση στοχεύει στην αναβάθμιση του παραγωγικού εξοπλισμού και των υποδομών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ της Δράσης, με οικονομική ενίσχυση επενδύσεων σε συστήματα έξυπνης μεταποίησης και τεχνητής νοημοσύνης, που θα οδηγήσουν σε βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της μεταποίησης και στην ενίσχυση ποιοτικών θέσεων εργασίας.

Τα επενδυτικά σχέδια μπορούν να έχουν προϋπολογισμό από 250.000 ευρώ έως 6.000.000 ευρώ, και οι επιλέξιμες δαπάνες είναι:

   – Μηχανολογικός εξοπλισμός (έως 100% το μέγιστο επιλέξιμο στον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό του έργου)

   – Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος για τη λειτουργία της επιχείρησης (έως 20%)

   – Ειδικές εγκαταστάσεις κτιριακών (για εγκαταστάσεις που θα συμβάλλουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό (έως 40%)

   – Δαπάνες εργαστηριακού εξοπλισμού (έως 30%)

   – Δαπάνες λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής  (έως 20%)

   – Δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών – μελετών για την υποστήριξη, καθοδήγηση και προσαρμογή της επιχείρησης στις απαιτήσεις της Βιομηχανίας 4.0 για τη βελτίωση της οργάνωσης και παραγωγικότητας των επιχειρήσεων, στην υποστήριξη καινοτομικής και τεχνολογικής επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας (έως 10%)

   – Training. Προσαρμογή Εργατικού Δυναμικού (Upskilling and reskilling) άμεσα σχετιζόμενη με το επενδυτικό σχέδιο (έως 10%).

   Επιλέξιμες είναι υφιστάμενες επιχειρήσεις που μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις και νέες επιχειρήσεις που μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021 δεν έχουν κλεισμένες δύο διαχειριστικές χρήσεις (πρέπει να έχουν ιδρυθεί πριν την ημερομηνία της δημοσίευσης της Πρόσκλησης) και χρησιμοποιούν απλογραφικό ή διπλογραφικό λογιστικό σύστημα (βιβλία Β΄ ή Γ’ κατηγορίας).

   Δικαιούχοι είναι όλοι οι τύποι νομικής μορφής και οι ατομικές επιχειρήσεις.