Eurobank: Αλλαγή στρατηγικής στα «κόκκινα δάνεια»

Τι ισχύει για πλαστά και εικονικά στοιχεία
4 Δεκεμβρίου, 2015
ΓΣΕΒΕΕ: Πρώτη συνάντηση των Αθηνών για τις Ευρωπαϊκές ΜμΕ
4 Δεκεμβρίου, 2015
Δείτε τα όλα

Eurobank: Αλλαγή στρατηγικής στα «κόκκινα δάνεια»

[:el]4/12/2015

Νέα στρατηγική εγκαινιάζει η διοίκηση της τράπεζας, προκειμένου να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Σε αυτή συγκαταλέγονται κυοφορούμενες συνεργασίες με Aktua και KKR, η αναβάθμιση της εσωτερικής bad bank, οι στοχευμένες πωλήσεις αλλά και οι ανταλλαγές χαρτοφυλακίων με κόκκινα δάνεια.

Όπως προκύπτει από το ενημερωτικό δελτίο για την αύξηση κεφαλαίου κατά 2,039 δισ. ευρώ, η στρατηγική διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων της τράπεζας έχει ως στόχο να μειώσει σταδιακά τα ποσοστά αθέτησης πληρωμών κατά 50% και να περιορίσει τις συνολικές ζημίες ως τη λήξη του δανείου κατά 10-15%.

Να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο ότι στο 9μηνο τα ρυθμισμένα μη εξυπηρετούμενα δάνεια της τράπεζας ανέρχονταν σε 4,9 δισ. ευρώ.

Για να μπορέσει να επιτύχει τους στόχους της η τράπεζα θα στηριχτεί στα παρακάτω σημεία:

Στρατηγικές Συμπράξεις/Συνεργασίες

Η τράπεζα εξετάζει, όπως αναφέρει το ενημερωτικό, το ενδεχόμενο σύναψης στρατηγικών συμπράξεων με διεθνείς εταίρους σε δύο τομείς:

  • για την εξυπηρέτηση χαρτοφυλακίων λιανικής τραπεζικής, όπου θα διατηρεί οικονομικό συμφέρον
  • για τη σύναψη κοινοπραξιών σε ό,τι αφορά στη διαχείριση επιλεγμένων τμημάτων του επιχειρηματικού της χαρτοφυλακίου.

Σε αυτές τις συνεργασίες/συμπράξεις οι συζητήσεις γίνονται με το private equity KKR (μη εξυπηρετούμενα επιχειρηματικά δανεία) και με την κοινοπραξία της Aktua Hellas (λιανική τραπεζική και δάνεια σε μικρές επιχειρήσεις),

Πωλήσεις και «ανταλλαγές» κόκκινων δανείων

Η Eurobank διερευνά, όπως αναφέρει το ενημερωτικό δελτίο, τις δυνατότητες πώλησης μέρους του χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες της αγοράς.

Μάλιστα αναφέρεται ότι πέραν των κατά περίπτωση πωλήσεων μη εξυπηρετούμενων δανείων, εξετάζεται και η κατά περίπτωση πώληση ή ανταλλαγή δανειακών χαρτοφυλακίων (κυρίως επιχειρηματικών δανείων) με άλλες συστημικές τράπεζες, προκειμένου να διευκολυνθούν οι διαδικασίες αναδιάρθρωσής τους.

Όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, Φ. Καραβίας, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Καθημερινή της Κυριακής, η Eurobank δεν σκοπεύει να προχωρήσει σε μαζικές πωλήσεις δανείων, γιατί δεν είναι προς το συμφέρον της. «Είναι πιθανό να εξετάσουμε το ενδεχόμενο συνεργασιών με εξειδικευμένους οίκους, αλλά διατηρώντας τα δάνεια στον ισολογισμό μας», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Αναβαθμίζεται η Γενική Διεύθυνση για τα «κόκκινα» δάνεια

Την ίδια στιγμή, η Eurobank στοχεύει να μετατρέψει τη Γενική Διεύθυνση διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων από κέντρο κόστους σε επιχειρηματική μονάδα με δικό της ισολογισμό και κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, η οποία θα παρακολουθείται ως ξεχωριστή μονάδα στα οικονομικά αποτελέσματα.

Η αναβάθμιση της εσωτερικής bad bank, με την απόκτηση budget ζημιών και την παρακολούθηση των επιδόσεών της σε σχέση με τους προϋπολογισθέντες στόχους, αποτελεί μέρος της προετοιμασίας των τραπεζών για να αντεπεξέλθουν στο νέο πλαίσιο που προβλέπει το Μνημόνιο. Αντίστοιχες δομές δημιουργεί ήδη η Αlpha Bank.

Μέσω των εξειδικευμένων μονάδων είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών λιανικής τραπεζικής, εταιρικών αναδιαρθρώσεων και διαχείρισης επισφαλών πελατών, η Eurobank υλοποιεί στρατηγικές διευθέτησης που σταδιακά μετατοπίζονται από βραχυπρόθεσμες σε μακροπρόθεσμα βιώσιμες λύσεις, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τη δυνατότητα πληρωμής των οφειλετών, και έχει ως στόχο να βελτιστοποιήσει τη χρήση των κεφαλαίων της και των υφιστάμενων προβλέψεων.

Ανάθεση διαχείρισης κατασχεμένων ακινήτων σε τρίτους

Ταυτόχρονα, η Eurobank βρίσκεται σε διαδικασία μεταβίβασης της διαχείρισης του χαρτοφυλακίου κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων (σ.σ. κυρίως ακινήτων) στη Γενική Διεύθυνση, ενώ σε πιλοτική βάση η διαχείριση μέρους αυτού του χαρτοφυλακίου έχει ανατεθεί σε διεθνείς εξειδικευμένους οίκους.

Σημειώνεται ότι η τράπεζα έχει αναθέσει ήδη στις Clayton και Resolution Real Estate πιλοτικά τη διαχείριση 1.500 ακινήτων σε Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία και Σερβία. Πρόκειται για επαγγελματικά ή και οικιστικά ακίνητα, που περιήλθαν στην κατοχή της από κατασχέσεις. Στόχος είναι η μείωση του κόστους διαχείρισης, που ανέρχεται σήμερα σε περίπου 3% της αξίας τους.

Η διοίκηση της Eurobank εκτιμά ότι η διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων θα διευκολυνθεί περαιτέρω από τις αλλαγές στο νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα, οι οποίες αναμένεται να έχουν ως αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, τη μείωση του χρόνου και τη βελτίωση του ποσοστού ανάκτησης σε σχέση με το αναμενόμενο που σχετίζονται με τις διαδικασίες εκτέλεσης και πτώχευσης.

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2015, ο όμιλος είχε σχηματίσει συσσωρευμένες προβλέψεις απομείωσης για δάνεια ύψους 11,74 δισ. εκατ., που αντιστοιχεί σε δείκτη κάλυψης δανείων που βρίσκονται σε καθυστέρηση 65%. Οι συσσωρευμένες προβλέψεις ως ποσοστό των συνολικών δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών διαμορφώθηκαν σε 22,7% την 30.09.2015, έναντι 17,7% την 30.09.2014.[:]