ΕΣΠΑ: έναρξη 1η Νοεμβρίου. Όσα πρέπει να γνωρίζετε…

Ένεση ρευστότητας από την Ευρωβουλή
9 Οκτωβρίου, 2015
Αλλαγές στους ελέγχους των χρηματοοικονομικών καταστάσεων επιχειρήσεων
9 Οκτωβρίου, 2015
Δείτε τα όλα

ΕΣΠΑ: έναρξη 1η Νοεμβρίου. Όσα πρέπει να γνωρίζετε…

[:el]9/10/2015

Τελικά από 1η Νοεμβρίου αναμένεται να ξεκινήσει η υλοποίηση των προγραμμάτων για το ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως επιβεβαιώνει ο αρμόδιος υφυπουργός για το ΕΣΠΑ, Αλέξης Χαρίτσης μετά από συνέντευξή του στο newsbeast.gr

Ο κ. Χαρίτσης τονίζει ότι το υπουργείο Οικονομίας είχε εκδώσει από τον Αύγουστο τις πρώτες προδημοσιεύσεις, οι οποίες όμως αποσύρθηκαν, για να μη χαρακτηριστούν προεκλογικές υποσχέσεις.

Ουσιαστικά, ο σχετικός νόμος είχε ψηφιστεί την παραμονή Χριστουγέννων 2014, αλλά δε συνοδεύτηκε από την ψήφιση της δευτερογενούς νομοθεσίας, η οποία απαιτείται για την εφαρμογή των προγραμμάτων. Υπήρχαν 33 διαφορετικές υπουργικές αποφάσεις -ΚΥΑ-, οι οποίες έπρεπε να ψηφιστούν για να μπορέσει να εφαρμοστεί ο νόμος. Στη συνέχεια έπρεπε να συγκληθούν οι επιτροπές παρακολούθησης, οι οποίες αναλαμβάνουν την πρώτη εξειδίκευση των νέων προγραμμάτων και στη συνέχεια εκδίδονται οι προσκλήσεις, επεσήμανε ο κ. Χαρίτσης.

«Υπάρχει μία διαδικασία, η οποία ακολουθείται. Γίνεται η προδημοσίευση, τίθεται σε δημόσια διαβούλευση και η κανονική πρόσκληση για τα τέσσερα προγράμματα επιχειρηματικότητας, τα οποία θα ανακοινώσουμε τις προσεχείς ημέρες για να μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, θα γίνει την 1η Νοεμβρίου».

Να σημειώσουμε, ότι οι επιτροπές παρακολούθησης Των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 συγκλήθηκαν στις αρχές καλοκαιριού και είναι πλέον έτοιμες να εκδώσουν τις σχετικές προσκλήσεις.

Τελευταίο ανάχωμα αποτελεί το κενό που εμφανίζεται στη θέση του γενικού γραμματέα ΕΣΠΑ καθώς και στη ΜΟΔ Α.Ε. (Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων), η οποία αναλαμβάνει την υλοποίηση των προγραμμάτων, αλλά ο αρμόδιος υφυπουργός για το ΕΣΠΑ διαβεβαιώνει ότι δε θα υπάρξει καμία εμπλοκή. «Ο ορισμός του νέου γενικού γραμματέα και του νέου Δ.Σ. της ΜΟΔ θα γίνει μέσα στις επόμενες ημέρες», σημειώνει.

Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται και από κοινού συνέντευξη τύπου με τον υπουργό Οικονομίας Γιώργο Σταθάκη, για να παρουσιάσουν τα καινούρια προγράμματα.

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020

 1. Πόσα χρήματα θα διατεθούν με το νέο ΕΣΠΑ

Η Κοινοτική Συνδρομή είναι 19,7 δις. ευρώ με δυνατότητα επαύξησης κατά 2 δισ. ευρώ.

 1. Ποιοι κλάδοι θα επιδοτηθούν;
 • Επιχειρηματικότητα- Καινοτομία-Ανταγωνιστικότητα.
 • Μεταρρύθμιση του Δημοσίου.
 • Περιβάλλον-Μεταφορές.
 • Εκπαίδευση-Κατάρτιση- Απασχόληση.
 • Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης.
 • Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας.

Στον πρώτο τομέα της επιχειρηματικότητας το πρόγραμμα στοχεύει στην ιδιωτική πρωτοβουλία, ενώ ενίσχυση θα υπάρξει και από τα 13 περιφερειακά προγράμματα.

 1. Ποιοι τομείς θεωρούνται επιλέξιμοι για επιδότηση μέσα από το πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα»;
 • Τουρισμός
 • Αγροδιατροφικός τομέας
 • Logistics
 • Περιβαλλοντική Βιομηχανία
 • Υλικά-Κατασκευές
 • Φάρμακα-Υγεία
 • Παραγωγή και Εξοικονόμηση Ενέργειας
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 • Δημιουργικές Βιομηχανίες-Πολιτισμός
 • Εξαγωγικές Επιχειρήσεις
 • Πιστοποίηση (branding) Αγροδιατροφικών Προϊόντων
 • Νέες επιχειρήσεις από νέους και γυναίκες
 • Τουριστική Προβολή
 • Εξοικονόμηση Ενέργειας
 • Ανακύκλωση-Αξιοποίηση Αποβλήτων
 • Καινοτομία

Τι προβλέπει το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης είναι ύψους 5,2 δισ. ευρώ.

Δίνει έμφαση στη στήριξη των γεωργικών προϊόντων με συγκριτικό πλεονέκτημα και εξαγωγικό χαρακτήρα και στις επενδύσεις για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και παραγωγικότητας του αγροδιατροφικού συστήματος και των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Προβλέπεται στήριξη επιχειρήσεων μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων.

Τα προγράμματα με τα οποία ξεκινάει το νέο ΕΣΠΑ

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση υφιστάμενων Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων, οι οποίες δραστηριοποιούνται στους οκτώ (8) στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020:

 • Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)
 • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
 • Υλικά / Κατασκευές
 • Ενέργεια
 • Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
 • Υγεία

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος για την υποστήριξη των επιχειρήσεων ανέρχεται σε 130 εκατ. ευρώ.

 • Προβλέπονται δύο κύκλοι προκηρύξεων με προϋπολογισμό 65 εκατ. ευρώ έκαστος.
 • Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού από 20.000€ έως 300.000€.
 • Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται σε 50% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.
 • Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) ή είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.
 • Υπάρχει δυνατότητα προκαταβολής μέχρι και το 40% της αναλογούσας ενίσχυσης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί:

Κτιριακές Εγκαταστάσεις

Μηχανολογικός Εκσυγχρονισμός Προμήθεια-μεταφορά και εγκατάσταση μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού: Αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού που εξυπηρετεί τις λειτουργίες της επιχείρησης, αγορά λοιπού εξοπλισμού (για παράδειγμα ράφια, κλάρκ, έπιπλα, φωτοτυπικά, τηλεφωνικά κέντρα), αγορά ηλεκτρονικού-μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ, εκτυπωτές, κ.λπ.)

Δικαιώματα τεχνογνωσίας

Πιστοποίηση Διαχειριστικών Συστημάτων Επανασχεδιασμός και πιστοποίηση λειτουργιών και προϊόντων μέσω τεχνικών οργανωτικής καινοτομίας, ενέργειες αναδιάρθρωσης, επαναπροσδιορισμού προϊόντος / υπηρεσίας με την αξιολόγηση μεθοδολογιών design. Σχεδιασμός, ανάπτυξη και εφαρμογή Διαχειριστικών Συστημάτων

Δαπάνες Τεχνολογικής Αναβάθμισης

Κόστη παραμετροποίησης του λογισμικού και εκπαίδευσης προσωπικού στα συστήματα που θα προμηθευτεί η επιχείρηση 6 Προβολή – Προώθηση Διερεύνηση δυνατοτήτων επέκτασης σε νέες αγορές ή σε αγορές του εξωτερικού. Ενέργειες προβολής – προώθησης σε αγορές στόχους, δαπάνες διαφήμισης, συμμετοχής σε εκθέσεις, κλπ.

Αμοιβές συμβούλων Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη/Καθοδήγηση επιχειρήσεων που θα συμβάλει στην βελτίωση της οργάνωσης και παραγωγικότητας των επιχειρήσεων, στην υποστήριξη καινοτομικής και τεχνολογικής επιχειρηματικότητας και θα υποστηρίζει τον προσανατολισμό προς νέες αγορές

Πρόσληψη Προσωπικού

 

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Στόχος της δράσης είναι:

 • Η ενίσχυση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, άνω των 25 ετών, άνεργων ή ελεύθερων επαγγελματιών για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους.
 • Η ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Δικαιούχοι: Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, άνω των 25 ετών, οι οποίοι κατά την υποβολή της αίτησης είναι:

 • άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης ή
 • φυσικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα, χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας που θα δραστηριοποιηθούν ή δραστηριοποιούνται επαγγελματικά ως ατομικές επιχειρήσεις, σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους.

Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: Από 5.000 έως 25.000 ευρώ (100% ενίσχυση).

Καλυπτόμενες δραστηριότητες & δαπάνες: Οι επαγγελματικές δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα ενδεικτικά είναι οι ακόλουθες: Ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, μουσικού, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου και κοινωνικού λειτουργού κ.ά.

Ειδικότερα οι επιλέξιμες δαπάνες θα αφορούν σε:

 • επαγγελματικό εξοπλισμό.
 • λειτουργικό κόστος (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας).
 • δαπάνες προβολής και δικτύωσης.
 • κόστος μισθωτής εργασίας (σε περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου.)
 • αμοιβές τρίτων, γενικό εξοπλισμό.

Προϋπολογισμός δράσης: 50 εκατ. ευρώ, σε 2 κύκλους των 25 εκατ.

 

Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών

Εκσυγχρονισμός, ποιοτική αναβάθμιση και εμπλουτισμός των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών των υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, του στρατηγικού τομέα προτεραιότητας του Τουρισμού, ώστε να βελτιώσουν τη θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.

Δικαιούχοι: Υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον στρατηγικό τομέα του Τουρισμού.

Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: από 30.000 ευρώ έως 300.000 ευρώ.

Ποσοστό ενίσχυσης: 50% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.

Επιλέξιμες Ενέργειες:

 • Εκσυγχρονισμός και ποιοτική αναβάθμιση των κτιριακών και λοιπών υποδομών
 • Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας / ύδατος
 • Παρεμβάσεις εμπλουτισμού του προσφερόμενου προϊόντος με νέες υπηρεσίες (επέκταση σε εναλλακτικές μορφές, παρεμβάσεις για ΑΜΕΑ, κ.λπ.)
 • Πιστοποιήσεις υποδομών και υπηρεσιών
 • Προβολή – Προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους
 • Αμοιβές Συμβούλων
 • Μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου προσωπικού

Ο συνολικός προϋπολογισμό ς της δράσης ανέρχεται σε 50 εκατ. ευρώ (σε 2 κύκλους 25 εκατ. ευρώ έκαστος).

04s3espaporoi-perifer-thumb-large[:]