ΕΣΠΑ 2014-2020: Αναμενόμενες δράσεις για το 2021

Ακρίβυνε το κόστος δανεισμού για επιχειρήσεις, νοικοκυριά το Νοέμβριο
8 Ιανουαρίου, 2021
Ποιοι θα λάβουν έως 5.000 ευρώ για δημιουργία e-shop
15 Ιανουαρίου, 2021
Δείτε τα όλα

ΕΣΠΑ 2014-2020: Αναμενόμενες δράσεις για το 2021

08/01/2021

Οι οικονομικές συγκυρίες, αλλά και η πανδημία του κορονοϊού ώθησαν το πλάνο των δράσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020 εκτός χρονοδιαγράμματος, με αποτέλεσμα να είναι άγνωστο ποιες τελικά δράσεις – από αυτές που έχουν κατά καιρούς ανακοινωθεί – τελικά θα προκηρυχθούν και ποιες θα μείνουν στα χαρτιά.

Σημαντικό ρόλο σε αυτές τις εξελίξεις έπαιξε και η μετατόπιση κεφαλαίων του ΕΣΠΑ σε δράσεις στήριξης της οικονομίας λόγω των μέτρων κατά της πανδημίας.

Συνοπτικά, και έχοντας το ΕΣΠΑ 2021-2027 προ των πυλών, οι παρακάτω δράσεις αναμένονται να «ρίξουν την αυλαία» για το ΕΣΠΑ 2014 – 2020 μέσα στο 2021:

Κατασκευή e-shop

Αναμένεται να ανακοινωθεί άμεσα.

Η χρηματοδότηση καλύπτει το 100% της δαπάνης για τη δημιουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος και αναμένεται να αφορά αποκλειστικά τον κλάδο του λιανικού εμπορίου, καθώς ο κλάδος των υπηρεσιών καλύπτεται από την υφιστάμενη δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», στην οποία μπορούν να υποβάλλονται αιτήσεις χρηματοδότησης έως την 31η Ιανουαρίου 2021.

Το ποσό που πρόκειται να επιδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την κατασκευή e-shop είναι 80.000.000€, γεγονός που μπορεί να δώσει τη δυνατότητα ψηφιακής αναβάθμισης σε τουλάχιστον 16.000 ιδιοκτήτες καταστημάτων.

Αναβάθμιση επιχειρήσεων franchise

Η δράση αφορά την αναβάθμιση των επιχειρήσεων για την ενίσχυση των ικανοτήτων τους σχετικά με τη βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών ή τη δημιουργία νέων προϊόντων/υπηρεσιών. Θα υποστηριχθεί με τη χρηματοδότηση και υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που στοχεύουν στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των λειτουργικών δραστηριοτήτων, τη μείωση του κόστους και την αναβάθμιση των υποδομών τους.

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός είναι μεταξύ 30.000 €- 200.000€.

Η διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να ξεπερνά τους 18 μήνες

Το ποσοστό επιδότησης είναι 40%.Σε περίπτωση που στο επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνεται η πρόσληψη νέου προσωπικού, θα ανεβαίνει σε 50%.

Επιλέξιμες Δαπάνες:

 1. Αναβάθμιση υποδομών (κτίρια, εγκαταστάσεις, περιβάλλον χώρος)
 2. Μηχανήματα και εξοπλισμός
 3. Εξοικονόμηση ενέργειας και περιβαλλοντική αναβάθμιση
 4. Ανάπτυξη & Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης
 5. Αυτοματοποίηση λειτουργικών δραστηριοτήτων μέσω της αύξησης χρήσης των ΤΠΕ (Λογισμικό, υπηρεσίες λογισμικού και υποδομές ΤΠΕ)
 6. Μισθολογικό κόστος εργαζόμενων (υφιστάμενο ή/και νέο προσωπικό) με χρήση ρήτρας ευελιξίας που δημιουργεί δεσμεύσεις
 7. Μεταφορικά μέσα
 8. Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες δικαιωμάτων χρήσης brand name.

«Αξιοποίηση Επιχειρηματικής Εμπειρίας – Επιχειρηματική Επανεκκίνηση»

Η νέα δράση θα παρέχει ένα πλαίσιο νέων επιχειρηματικών ευκαιριών σε άνεργους που στο παρελθόν είχαν αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα ή διαθέτουν σημαντική επαγγελματική εμπειρία για να το πράξουν προκειμένου να συμβάλλει στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας αξιοποιώντας το γνωστικό κεφάλαιο που τα άτομα αυτά κατέχουν.

Ο συνολικά εγκεκριμένος προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 54.000.000 εκ ευρώ.

Ο Επιλέξιμος Προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων δύναται να κυμαίνεται από 15.000€ – 60.000€ και το ποσοστό επιχορήγησης στο 65%.

Οι δαπάνες που αναμένονται να είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο της δράσης είναι:

α. Λειτουργικές δαπάνες (ενοίκια έδρας, λογαριασμοί ΔΕΚΟ)

β. Ασφαλιστικές εισφορές ιδιοκτήτη

γ. Μηχανήματα, εξοπλισμός

δ. Η/Υ και λογισμικά

ε. Διαφήμιση

στ. Πρόσληψη προσωπικού

«Εξωστρέφεια-Διεθνοποίηση ΜμΕ Επιχειρήσεων»

Εξειδικευμένη δράση, με χαρακτήρα οριζόντιας προσέγγισης ως προς το στόχο (εξωστρέφεια) αλλά έντονα προσανατολισμένη στην οικονομική υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τόσο μεταποιητικών όσο και άλλων κλάδων με προτεραιότητα στους οκτώ από τους εννέα (πλην τουρισμού) στρατηγικούς τομείς της χώρας, που επιθυμούν τη βελτίωση της εξωστρέφειας τους και την ισχυροποίηση της ανταγωνιστικής τους θέσης στην παγκόσμια αγορά.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 50.000.000 € (δημόσια δαπάνη).

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 30.000€ έως 250.000 €. Τα όρια των προϋπολογισμών θα εξαρτώνται από το μέγεθος της επιχείρησης.

Το ποσοστό ενίσχυσης θα κυμαίνεται κατά μέσο όρο στο 50% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου

COMPETENCE CENTERS – Κέντρα Ικανοτήτων σε Τομείς Προτεραιότητας της RIS3

Αφορά:

– Ερευνητικοί φορείς (όπως ορίζονται στο Ν4310/2014 και την τροποποίηση του με το Ν4386/2016),
– Εταιρείες Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Υπουργείων)
– Τεχνολογικά Πάρκα
– Γραφεία Διαμεσολάβησης

Δεν υπάρχει καμία άλλη πληροφόρηση για τη συγκεκριμένη δράση.

«Ενίσχυση Νεοφυών Επιχειρήσεων για την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων και καινοτομικών ιδεών» (ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΙ START UP- SPIN-OFF / SPIN-OUT)

Επιχειρήσεις έντασης γνώσης, υπό σύσταση νεοφυείς και υφιστάμενες προς υποστήριξη.

Επιλέξιμες Δαπάνες:

 1. Κόστος ίδρυσης και αρχικής λειτουργίας της επιχείρησης.
 2. Μελέτες επιχειρηματικών σχεδίων και διερεύνησης της αγοράς, με έμφαση στην τεκμηρίωση της οικονομικής βιωσιμότητας και την αναζήτηση κεφαλαιακής υποστήριξης.
 3. Έρευνα κι ανάπτυξη πρωτότυπου προϊόντος, μελέτες τεχνικής σκοπιμότητας.
 4. Υποστήριξη σε θέματα συμβάσεων μεταφοράς τεχνολογίας, αδειών εκμετάλλευσης ευρεσιτεχνιών, καθώς και ερευνητικών και τεχνολογικών αποτελεσμάτων.
 5. Ενέργειες διασύνδεσης με δυνητικούς συνεργάτες και πελάτες στην Ελλάδα και (κυρίως) στο εξωτερικό, ενέργειες προβολής/διάχυσης προϊόντων, συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή συνέδρια και εκθέσεις.
 6. Κόστος και νομική υποστήριξη δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως επίσης και κατάρτιση φακέλου-υποβολή-επικύρωση-προστασία-συνδρομές διατήρησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας υφιστάμενων και νεοϊδρυόμενων Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.)

Οι δυνητικοί δικαιούχοι της Δράσης είναι υφιστάμενες και νεοϊδρυόμενες Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.). Προκειμένου να είναι επιλέξιμοι για ενίσχυση, οι δυνητικοί δικαιούχοι πρέπει:
– να λειτουργούν νομίμως με τη μορφή Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Ένταξης, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 2α του άρθρου 2 του Ν. 4019/2011 εντός της Ελληνικής Επικράτειας
– να διατηρούν την ιδιότητα του μέλους του Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος.
Συγκεκριμένα, προβλέπεται η επιχορήγηση των τριών τύπων ΚΟΙΝΣΕΠ που θα έχουν – κατά τη στιγμή της υποβολής πρότασης επιχορήγησης – οριστική βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας

Επιλέξιμες δαπάνες:

 1. Απόκτηση απαραίτητου εξοπλισμού ή/και τη λήψη απαραίτητων υπηρεσιών για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου
 2. Στοχευμένη ενίσχυση αναγκών διασφάλισης ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών ή προϊόντων
 • Κάλυψη μέρους του μισθολογικού κόστους για τη δημιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας (συμπεριλαμβανομένης της μισθοδοσίας των μελών της ΚΟΙΝΣΕΠ)

«Νεοφυής Επιχειρηματικότητα – Β’ Κύκλος»

 Κατηγορία Δικαιούχων Α: Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης.

Κατηγορία Δικαιούχων Β: Ατομικοί επιχειρηματίες οι οποίοι είναι ενεργοί χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και χωρίς να λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Θα ενισχυθούν νέες επιχειρήσεις μέχρι 60.000€, σε ποσοστό 100%.

Επιλέξιμες δαπάνες:

 1. Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, κα.)
 2. Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομικής, συμβουλευτικής, λογιστικής υποστήριξης, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, σύνταξης και παρακολούθησης επιχειρηματικού σχεδίου και επαγγελματικής κατάρτισης, κ.α.)
 3. Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις
 4. Αποσβέσεις παγίων / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού
 5. Αγορά / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού / Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας
 6. Προμήθεια αναλωσίμων
 7. Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρων)
 8. Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις (ΝΘΕ)
 9. Δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης για αναγνωρισμένο τίτλο βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας

Ποιες τελικά από τις παραπάνω δράσεις θα προκηρυχθούν και ποιες όχι δεν είναι δυνατό να το ξέρουμε με σιγουριά, καθώς η γενικότερη μεταβλητότητα λόγω των έκτακτων συνθηκών επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό και τον προγραμματισμό διάθεσης των κοινοτικών κονδυλίων.