Ποιοι θα λάβουν έως 5.000 ευρώ για δημιουργία e-shop

ΕΣΠΑ 2014-2020: Αναμενόμενες δράσεις για το 2021
8 Ιανουαρίου, 2021
Πώς μοιράζονται 770 εκατ. στη «Γενική Επιχειρηματικότητα» του Αναπτυξιακού
15 Ιανουαρίου, 2021
Δείτε τα όλα

Ποιοι θα λάβουν έως 5.000 ευρώ για δημιουργία e-shop

15/01/2021

Πόσες εμπορικές επιχειρήσεις αφορά η δράση «e-λιανικό». Στα 80 εκατ. ευρώ ο συνολικός προϋπολογισμός. Οι επιλέξιμες δαπάνες, οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα οικονομικά κριτήρια. Ποιες επιχειρήσεις και ποια έξοδα εξαιρούνται από το πρόγραμμα.

Στο τέλος Ιανουαρίου, αναμένεται να βγει στον «αέρα» η νέα δράση του ΕΣΠΑ που προβλέπει την επιχορήγηση των μικρών και μεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων για τη δημιουργία e-shop ή την αναβάθμισή του.

Ειδικότερα, μέσω της δράσης που επονομάζεται «e-λιανικό», κάθε επιχείρηση που θα υποβάλει αίτηση, μπορεί να λάβει έως και 5.000 ευρώ ως «επίδομα» για ηλεκτρονικό κατάστημα που ήδη έχει «στήσει».

Σε πρώτη φάση, από το πρόγραμμα θα διατεθούν συνολικά 80 εκατ. ευρώ, κάτι που σημαίνει ότι θα επιχορηγηθούν τουλάχιστον 16.000 μικρές και μεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις, ωστόσο, στον σχεδιασμό του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων είναι η αύξηση του προϋπολογισμού στην περίπτωση που αυτός δεν αρκεί να καλυφθεί το σύνολο των αιτήσεων.

Ποιους αφορά

Στη πρόγραμμα, μπορούν να υποβάλουν πρόταση μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανεμπορίου, διατηρούν φυσικό κατάστημα και η λειτουργία τους έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής.

Για την υλοποίηση του προγράμματος, οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε υφιστάμενες, εφόσον έχουν συσταθεί έως και την 30/9/2019 και νεοσύστατες, εφόσον έχουν συσταθεί από 1/10/2019 έως τις 7/11/2020.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που μπορούν να υποβάλουν αίτηση, είναι οι ακόλουθες:

  • να έχουν κύρια δραστηριότητα το λιανεμπόριο (ΚΑΔ 47 και αναλυτικοί αυτού με την εξαίρεση του τομέα της αλιείας και της εμπορίας καπνού και προϊόντων καπνού),
  • να διατηρούν φυσικό κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, δηλαδή εμπορικό χώρο που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες,
  • να έχει ανασταλεί η λειτουργία τους για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής,
  • να έχουν ολοκληρώσει (υλοποίηση, τιμολόγηση, εξόφληση και λογιστικοποίηση των σχετικών δαπανών) την περίοδο από 18/3/2020 έως και πριν την υποβολή της αίτησης, τη δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος που θα πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

– θα λειτουργεί σε δύο γλώσσες καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive,

– θα συνοδεύεται από λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών,

– θα διασφαλίζει την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία (ΑμΕΑ) στο σύνολο των προσφερόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών,

– να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.

Οι εξαιρέσεις

Από το πρόγραμμα εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για τη χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κ.ο.κ.).

Τα κριτήρια

Ως βασικό κριτήριο αξιολόγησης των υφιστάμενων επιχειρήσεων ορίζεται η μείωση του κύκλου εργασιών 4ου τριμήνου 2020 σε σχέση με τον αντίστοιχο κύκλο εργασιών 4ου τρίμηνου έτους 2019. Η μείωση πρέπει σε ποσοστό να είναι μεγαλύτερη ή ίση του 20%. Το κριτήριο δεν θα εφαρμοστεί στις νεοσύστατες επιχειρήσεις.

Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις ελέγχονται ως προς την πληρότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών και τις προϋποθέσεις συμμετοχής και εντάσσονται στη δράση. Στη συνέχεια, καταβάλλεται σε αυτές ποσό επιχορήγησης, σύμφωνα με τα παραστατικά τιμολόγησης και εξόφλησης δαπανών που υποβλήθηκαν, με ανώτατο όριο τις 5.000.

Οι επιλέξιμες δαπάνες

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 18η Μαρτίου 2020. Συνεπώς, το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών θα πρέπει να έχει εκκινήσει ως φυσικό και οικονομικό αντικείμενο από την ημέρα αυτή και μετά.

Οι επιλέξιμες δαπάνες που καλύπτονται από το πρόγραμμα είναι οι εξής:

  1. Eξυπηρετητές/διακομιστές (server) για τη φιλοξενία εφαρμογών – λογισμικού απαιτούμενου για τη δημιουργία/αναβάθμιση και λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη, κλπ.) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα. Επιτρέπεται και η απόκτηση με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS).
  2. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop/Laptop).
  3. Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με την δημιουργία/αναβάθμιση και την λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (π.χ. εξοπλισμός Δικτύου, Bar code readers, εκτυπωτές, κ.λπ.).
  4. Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης/αναβάθμισης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop (θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες, καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile version και θα συνοδεύεται από τα εξής λογισμικά: παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών), φιλοξενία (hosting, collocation, κ.λπ.).
  5. Ανάπτυξη ή και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας.

Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση αναβάθμισης υφιστάμενου ηλεκτρονικού καταστήματος δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού.

Πηγή: Euro2day.gr