Εσωστρεφής ο χαρακτήρας των νέων επιχειρήσεων

Αναβάλλεται η έναρξη της μηνιαίας καταβολής εισφορών στον ΟΑΕΕ
24 Απριλίου, 2015
Παρακάμπτεται υπό όρους η υποχρέωση προκαταβολής φόρου 26% για εισαγωγές.
24 Απριλίου, 2015
Δείτε τα όλα

Εσωστρεφής ο χαρακτήρας των νέων επιχειρήσεων

24/4/2015

Εσωστρεφείς και σε μεγάλο βαθμό «απομιμητικές» είναι κατά βάση οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των νέων Ελλήνων επιχειρηματιών, όπως προκύπτει από στοιχεία του ΙΟΒΕ.

Παρά το γεγονός ότι οι νέες επιχειρήσεις, που διακρίνονται για την εξωστρέφεια, τείνουν να αναπτύσσουν εξειδικευμένο ανθρώπινο κεφάλαιο και καινοτόμες δεξιότητες κατά τη διαδικασία διεθνοποίησης τους, οι νέοι Έλληνες επιχειρηματίες δείχνουν να σχεδιάζουν και να υλοποιούν το επιχειρηματικό τους όραμα βάσει της εγχώριας αγοράς, ενώ υπάρχει μεγάλη στόχευση σε ήδη κορεσμένες δραστηριότητες.

Η εξωστρέφεια αποτελεί ένα υψηλής σπουδαιότητας ποιοτικό κριτήριο στα αρχικά στάδια της επιχειρηματικότητας ενός νέου εγχειρήματος. Στο παγκοσμιοποιημένο πλέον περιβάλλον που καλείται κάποιος να επιχειρήσει, ο εξαγωγικός προσανατολισμός μίας επιχείρησης είναι αυτός που θα της επιτρέψει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις της επιβίωσης, της ανάπτυξης και της διατήρησης του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στις αγορές.

Στη σημερινή εποχή, όπου ο διεθνής ανταγωνισμός γίνεται ολοένα και πιο έντονος, οι στρατηγικές διεθνοποίησης και εξωστρέφειας είναι αναγκαίες, ώστε μία επιχείρηση να ανταποκριθεί με επιτυχία και να καταφέρει να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες για διείσδυση σε ξένες αγορές.

Τα τελευταία χρόνια, με τη ραγδαία εξάπλωση της χρήσης του διαδικτύου, έχουν δημιουργηθεί σημαντικές ευκαιρίες για την διείσδυση και εξάπλωση νέων επιχειρήσεων σε αγορές εκτός συνόρων, καθώς παρέχει αποδοτικούς και εναλλακτικούς τρόπους προσέγγισης πελατών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τη στιγμή, λοιπόν, που οι περισσότερες νέες επιχειρήσεις στον Ελλαδικό χώρο παρουσιάζουν έναν πολύ μικρό βαθμό εξωστρέφειας, η ένταση του ανταγωνισμού χαρακτηρίζεται διαχρονικά ως υψηλή. Σύμφωνα με τα παραπάνω, θα μπορούσε κανείς, με σχετική ασφάλεια, να υποθέσει ότι ο έντονος ανταγωνισμός δεν συνεπάγεται αυτομάτως και υψηλότερη παραγωγικότητα, αλλά ενδεχομένως την απουσία διαφοροποίησης και καινοτομίας στις επιχειρηματικές ιδέες.

Συνοψίζοντας, για το 2013, το 53% των επιχειρηματιών δηλώνει ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις προσφέρουν παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες, ενώ μόλις το 7,7% των επιχειρηματιών θεωρούν ότι προσφέρουν ένα μοναδικό προϊόν ή υπηρεσία.

Πηγή: Ναυτεμπορική