Έρευνα ICAP: Σε καθοδική τροχιά η ιδιωτική αγορά υγείας.

Δ.Στρατούλης: Από τον Ιούνιο οι μηνιαίες εισφορές στον O.A.E.E. – Εξετάζεται η δυνατότητα ελεύθερης επιλογής ασφαλιστικής κλάσης, εθελοντικά.
20 Μαρτίου, 2015
Σε εφαρμογή η ρύθμιση οφειλών σε 100 δόσεις.
23 Μαρτίου, 2015
Δείτε τα όλα

Έρευνα ICAP: Σε καθοδική τροχιά η ιδιωτική αγορά υγείας.

20/3/2015

Συνεχή μείωση -με μέσο ετήσιο ρυθμό της τάξεως του 13,5%- παρουσιάζει η συνολική αγορά των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας από το 2012 και μετά. Clawback και rebate, προκαλούν περαιτέρω συρρίκνωση της αγοράς που ανήλθε το 2014 σε 1,4 δισ. ευρώ. Σύμφωνα μάλιστα με το Σύστημα Λογαριασμών Υγείας (ΣΛΥ) της ΕΛ.ΣΤΑΤ., διαχρονική μείωση παρουσιάζει η συνολική τρέχουσα δαπάνη υγείας στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, ενώ ως ποσοστό επί του ΑΕΠ, διαμορφώθηκε στο ποσοστό της τάξης του 9%. Ειδικότερα, αναφορικά με το σύνολο της ιδιωτικής τρέχουσας δαπάνης υγείας, αυτή αντιπροσωπεύει περίπου το 1/3 της συνολικής τρέχουσας δαπάνης.

Όπως επισημαίνεται στην κλαδική μελέτη που κυκλοφόρησε από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group, η οικονομική ύφεση των τελευταίων ετών, σε συνδυασμό με τη λήψη μέτρων μείωσης των δαπανών υγείας, επηρέασε τον κλάδο της ιδιωτικής υγείας σε σημαντικό βαθμό.

«Αν και η συνεργασία των ιδιωτικών μονάδων υγείας με τον ΕΟΠΥΥ οδήγησε σε τάση αύξησης της ροής ασθενών προς αρκετές μονάδες του κλάδου, ωστόσο η συνεχιζόμενη μείωση των τιμών των ιατρικών υπηρεσιών από αρκετές ιδιωτικές κλινικές και διαγνωστικά κέντρα, σε μια προσπάθεια διατήρησης ή ακόμη και αύξησης της «πελατειακής» τους βάσης, η περαιτέρω μείωση των τιμών των φαρμάκων και κυρίως η επιβολή του νόμου περί clawback και rebate αποτέλεσαν τους κύριους λόγους μείωσης της συνολικής αξίας της αγοράς», εξηγεί η διευθύντρια Οικονομικών και Κλαδικών Μελετών της ICAP GROUP, Σταματίνα Παντελαίου.

Ο Senior Consultant της ICAP GROUP, Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ο οποίος επιμελήθηκε την εν λόγω κλαδική μελέτη, επισημαίνει ότι τη μεγαλύτερη μείωση εμφανίζουν τα έσοδα των γενικών κλινικών, η οποία διαμορφώθηκε σε περίπου 23% και ακολουθεί η αγορά των μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών με ποσοστό μείωσης περίπου 15%. Σχετικά με τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, η μείωση των εσόδων τους διαμορφώθηκε στο 9,5%, ενώ απώλειες καταγράφονται και για την υποκατηγορία των νευροψυχιατρικών κλινικών, το μέγεθος αγοράς των οποίων μειώθηκε κατά περίπου 22% την περίοδο 2013/2012. Οι γενικές κλινικές αποσπούν το μεγαλύτερο μερίδιο στο σύνολο της αγοράς των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας, το οποίο εκτιμάται στο πείπου 61%. Οι μαιευτικές κλινικές συγκεντρώνουν περίπου το 14% των συνολικών εσόδων, ενώ το υπόλοιπο 25% μοιράζονται τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα. Οι νευροψυχιατρικές κλινικές αντιπροσωπεύουν το περίπου 9% της αγοράς των γενικών κλινικών.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Κλαδικής Μελέτης, η περιφέρεια της πρωτεύουσας παρουσιάζει τη μεγαλύτερη συγκέντρωση, καθώς σ’ αυτήν βρίσκεται συγκεντρωμένο το περίπου 43% του συνόλου των νοσοκομειακών κλινών. Αναφορικά δε με τις κλίνες των ιδιωτικών θεραπευτηρίων, στην περιφέρεια της πρωτεύουσας είναι συγκεντρωμένο περίπου το ήμισυ των ιδιωτικών κλινών της χώρας. Σε σχέση με την κατηγοριοποίηση των θεραπευτηρίων ανά κατηγορία, όσον αφορά στα θεραπευτήρια του ιδιωτικού τομέα, στα Γενικά Θεραπευτήρια αντιστοιχεί το περίπου 53% των ιδιωτικών κλινικών της χώρας.

Πηγή: www.imerisia.gr