Επιχορήγηση επιχειρήσεων για πρόσληψη 5.000 ανέργων

7 νέα χρηματοδοτικά εργαλεία αναμένεται να ενεργοποιηθούν για επιχειρήσεις
7 Σεπτεμβρίου, 2023
Χρηματοδοτήσεις από το “DeLFI GF” (εγχειρίδιο)
8 Σεπτεμβρίου, 2023
Δείτε τα όλα

Επιχορήγηση επιχειρήσεων για πρόσληψη 5.000 ανέργων

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με σχεδόν 50 εκατ ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και απευθύνεται ειδικά σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ,, εταιρικές ή ατομικές και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα πάνω στους τομείς της πράσινης οικονομίας.

08/09/2023

Οι δικαιούχες επιχειρήσεις μπορούν να επιλέξουν να επιχορηγηθούν ως εξής:

  • Το καθεστώς κρατικής ενίσχυσης de minimis επιχορηγείται για κάθε άτομο που υπάγεται στη δράση από την ημερομηνία πρόσληψης του και για χρονικό διάστημα 15 μηνών . Οι επιχειρήσεις υποχρεούται να διατηρήσουν τις επιχορηγούμενες θέσεις για πέντε επιπλέον μήνες μετά τη λήξη του χρονικού διαστήματος της επιχορήγησης, με την επιχορήγηση να ανέρχεται σε ποσοστό 80% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, με ανώτερο όριο τα 817,60€ μηνιαία για την πρόσληψη ανέργων γυναικών και 70% με ανώτατο όριο τα 715,40€ μηνιαία για την πρόσληψη λοιπών ανέργων.
  • Το καθεστώς κρατικής ενίσχυσης του ΓΑΚ, η διάρκεια της επιχορήγησης είναι 12 μήνες με υποχρέωση τήρησης των επιχορηγούμενων θέσεων για 4 επιπλέον μήνες νετά τη λήξη της επιχορήγησης για ανέργους σε μειονεκτική θέση, και 15 μήνες με υποχρέωση διατήρησης για 5 επιπλέον μήνες μετά τη λήξη της επιχορήγησης για ανέργους σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση, με την επιχορήγηση να ανέρχεται σε ποσοστό 50% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, με ανώτερο όριο τα 750€ μηνιαία για την πρόσληψη ανέργων σε μειονεκτική και ιδιαίτερ αμειονεκτική θέση και με ανώτερο όριο τα 800€ μηνιαία για προσλήψεις ανέργων γυναικών σε μειονεκτική και ιδιαίτερα μειονεκτική θέση.

Οι επιλέξιμες δαπάνες δίνονται με τη μορφη επιχορήγησης και αφορούν το μισθολογικό και το μη μισθολογικό κόστος του ωφελούμενου για 12 μήνες πλήρους απασχόλησης .

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Εάν επιλέξει η επιχείρηση το καθεστώς κρατικής ενίσχυσης de minimis θα πρέπει να μην  έχει μειώσει το προσωπικό της το τρίμηνο πριν την αίτηση και να μην έχει λάβει χρηματοδότηση από κρατική ενίσχυση άνω των 200,000€ τα προηγούμενα 3 χρόνια. Εάν επιλέξει η επιχείρηση το καθεστώς κρατικής ενίσχυσης του ΓΑΚ , μην  έχει μειώσει το προσωπικό της το 12μηνο πριν την αίτηση και να μην έχει λάβει χρηματοδότηση από κρατική ενίσχυση άνω των 5.000.000€ ετησίως. Οι τελευταίοι θα πρέπει να ανήκουν και στις εξής κατηγορίες ανέργων:

 

Άνεργοι σε μεινονεκτική θέση

  • Ηλικίας 18-24 ετών
  • Ηλικίας άνω των 50 ετών
  • Εγγεγραμένοι στα μητρώα για 6 μήνες και άνω
  • Απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης
  • Άνεργοι που ζουν μόνοι τους , έχοντας τη φροντίδα ενός ή περισσότερων εξαρτώμενων μελών

Άνεργοι σε ιδιαίτερα μεινονεκτική θέση

  • Εγγεγραμμένοι στα μητρώα για 12 μήνες και άνω
  • Εγγεγραμένοι στα μητρώα για 12 μήνες και άνω και ανήκουν σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες των ατόμων σε μειονεκτική θέση.

ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ