Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών

Περί Ανάπτυξης: ΕΣΠΑ – Αναπτυξιακός – Ταμείο Ανάκαμψης
5 Ιανουαρίου, 2022
Αύξηση των ποσοστών ενισχύσεων για την περίοδο 2022-27
14 Ιανουαρίου, 2022
Δείτε τα όλα

Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών

14/01/2022

Το προσεχές διάστημα αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος «Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών» καθώς στις 22/12/2021 δημοσιεύθηκε η επίσημη πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία, προς τον ΕΦΕΠΑΕ προκειμένου να ορισθεί ως ενδιάμεσος φορέας της δράσης.

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση Λογιστών και Φοροτεχνικών ώστε να ανταποκριθούν άμεσα στις ανάγκες ψηφιακού εκσυγχρονισμού τους, για την βελτίωση των παροχών των υπηρεσιών τους. 

Η παρούσα δράση έρχεται να υποστηρίξει επιχειρήσεις λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών (Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα) ώστε να συνεχίσουν να παρέχουν απρόσκοπτα τις υπηρεσίες τους και να υποστηρίζουν την επιχειρηματική κοινότητα, την δημόσια Διοίκηση αλλά και τους πολίτες ώστε να ανταποκρίνονται στις νέες συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία (COVID-19).

Αρμόδιος για την μεταβίβαση των απαιτούμενων πόρων στους δικαιούχους του προγράμματος θα είναι ο ΕΦΕΠΑΕ, ο οποίος θα έχει τη γενική εποπτεία και την ευθύνη της διοικητικής υποστήριξης της υλοποίησης του προγράμματος «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών».

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 30 εκατ. ευρώ και η ενίσχυση που θα χορηγηθεί στους δικαιούχους αποσκοπεί αποκλειστικά στην ψηφιακή αναβάθμιση των γραφείων τους. Το ύψος της ενίσχυσης θα κυμαίνεται από 1.500 έως 2.500 ευρώ και θα καθοριστεί ανάλογα με τα εισοδηματικά κριτήρια του δικαιούχου.