Περί Ανάπτυξης: ΕΣΠΑ – Αναπτυξιακός – Ταμείο Ανάκαμψης

Ελληνικές τράπεζες: έτοιμες για την αξιοποίηση των κεφαλαίων του Ταμείου Ανάκαμψης
5 Ιανουαρίου, 2022
Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών
14 Ιανουαρίου, 2022
Δείτε τα όλα

Περί Ανάπτυξης: ΕΣΠΑ – Αναπτυξιακός – Ταμείο Ανάκαμψης

07/01/2022

Αναπτυξιακός νόμος και Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) 

Οι επενδύσεις τροφοδοτούνται και από μια πρόσθετη ευκαιρία που είναι η ταυτόχρονη χρήση των πολλαπλών εργαλείων για την ολοκλήρωση των επενδύσεων.

Παράλληλα με τον νέο αναπτυξιακό νόμο ο οποίος θα είναι από τα πρώτα νομοθετήματα για το 2022, έρχεται συμπληρωματικά ή/ και αυτοτελώς το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

  1. Το Ταμείο Ανάκαμψης πρέπει να ολοκληρώσει όλα τα έργα και επενδύσεις μέχρι το τέλος του 2026. Η αξιοποίηση των πόρων πρέπει, συνεπώς, να γίνει με ταχύτητα χωρίς προηγούμενο.
  2. Υπάρχει πρωτοφανής δυνατότητα κινητοποίησης ιδιωτικών πόρων. Με τη χρήση των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης με τρόπο που να μην επιβαρύνει δημοσιονομικά, αλλά να κινητοποιεί χιλιάδες ιδιωτικές επενδύσεις και την αξιοποίηση στις δημόσιες επενδύσεις των ΣΔΙΤ (Συμπράξεις Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα).
  3. Το Σχέδιο συνδυάζει για πρώτη φορά επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις. Οι επενδύσεις δίνουν στο Σχέδιο μακροοικονομική και οικονομική ισχύ και οι μεταρρυθμίσεις αποτελεσματικότητα και προοπτική.

Τα ποσά που κινητοποιεί το Ταμείο είναι τόσο σημαντικά, ώστε με σωστή αξιοποίηση μπορούν να δημιουργήσουν νέα πορεία στη χώρα και να τη θέσουν σε τροχιά μόνιμης, δυναμικής και ανθεκτικής ανάπτυξης, ενισχύοντας την συνοχή, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δημιουργώντας εκατοντάδες χιλιάδες νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας, που θα υπάρχουν όχι μόνο στη διάρκεια του προγράμματος, αλλά και μετά την ολοκλήρωσή του.

Για μικρότερες επενδύσεις έρχεται και το ΕΣΠΑ.

Με βάσει αυτό σε επενδύσεις σε τομείς όπως η ψηφιοποίηση, η καινοτομία,  η προστασία του περιβάλλοντος, παρέχεται η δυνατότητα χρηματοδότησης από το ΤΑΑ σε ποσοστό έως και 50% των συνολικών κεφαλαίων με επιτόκιο ύψους 0,35%.

Επομένως σήμερα, για πρώτη φορά στην σύγχρονη ελληνική ιστορία, μπορεί μια επιχείρηση να διεκδικεί επιχορηγήσεις έως και 70% και να καλύπτει την χρηματοδότηση για το υπόλοιπο ποσοστό με κόστη εξαιρετικά χαμηλά.

Πού οδηγούν όλα αυτά τα δεδομένα; Στην ξεκάθαρη πρόταση για υλοποίηση επενδύσεων στο άμεσο μέλλον.

Η Ελλάδα εξέρχεται μίας μακράς περιόδου ενδοσκόπησης και δυσκολιών και αποτελεί καθήκον των Συμβούλων επιχειρήσεων να οραματιστούν μαζί με τους επιχειρηματίες το αναπτυξιακό μέλλον, το οποίο διαγράφεται λαμπρό! Όσες περισσότερες δυσκολίες ξεπεράσαμε, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η εκτόξευση της ελληνικής οικονομίας.

Στα πλαίσια αυτά βοηθάει πλέον και το νομικό πλαίσιο, ενώ ο νέος αναπτυξιακός ψηφίζεται για να λειτουργήσει ως μοχλός εκτόνωσης.

Το κλίμα για την χώρα έχει μεταβληθεί, τεράστιες επενδύσεις πραγματοποιούνται εταιρειών όπως η Pfizer, η Cisco, η Amazon.

Ο νέος αναπτυξιακός αλλά και το ΕΣΠΑ ανταγωνιστικότητα καθώς και το ΤΑΑ είναι το καλύτερο διαβατήριο για μια επιτυχημένη επένδυση ικανή να μας προσδώσει βιωσιμότητα για τα επόμενα έτη. 

Η έναρξη των προγραμμάτων αναμένεται το Πάσχα, αλλά θα πρέπει να κινηθούμε οργανωμένα και στοχευμένα γιατί πλέον δεν υπάρχει μειωμένο ενδιαφέρον αλλά πληθώρα ενδιαφερομένων και κατά συνέπεια η καλή οργάνωση και η άμεση συμμετοχή στον Α κύκλο προσθέτει πλεονεκτήματα.

Πηγή: Ναυτεμπορική