Ενισχύσεις 170 εκατ. ευρώ για επενδύσεις στη γεωργία

Αύξηση προϋπολογισμού – ωφελουμένων σε τρία προγράμματα επιχειρηματικότητας
5 Απριλίου, 2017
Χρηματοδότηση της έρευνας και καινοτομίας στη Μεσόγειο
7 Απριλίου, 2017
Δείτε τα όλα

Ενισχύσεις 170 εκατ. ευρώ για επενδύσεις στη γεωργία

[:el]07/04/2017

Εντός των ημερών η προκήρυξη

Ενισχύσεις 170 εκατ. ευρώ για επενδύσεις προβλέπει η υπουργική απόφαση για την εφαρμογή του μέτρου «στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης, η προκήρυξη του οποίου αναμένεται τις προσεχείς ημέρες.

Για το Μέτρο 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό γεωργικό προϊόν», προϋπολογισμού 125 εκατ. σε κοινοτική συμμετοχή, στη μεταποίηση με τελικό προϊόν γεωργικό ενισχύονται τομείς όπως κρέατος, γάλακτος, αυγών, μελιού, ζωοτροφών, ελαιούχων προϊόντων (εκτός των ιδρύσεων ελαιοτριβείων), δημητριακών, οίνου, φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών, σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού. Δικαιούχοι είναι πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και μεγαλύτερες επιχειρήσεις, ενώ το μέγιστο ύψος επένδυσης ορίζεται έως 10 εκατ. (υπάρχει η πρόταση το μέγιστο ύψος επένδυσης στην προκήρυξη να διαμορφωθεί στα 8 εκατ. ευρώ, έτσι ώστε να ενταχθούν περισσότερα επενδυτικά σχέδια με δεδομένο ότι η προκήρυξη θα είναι 100 εκατ. ευρώ). Το ποσοστό ενίσχυσης διαμορφώνεται σε 75% για μικρά νησιά του Αιγαίου, σε 50% για λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες και σε 40% για λοιπές περιοχές (Στ. Ελλάδα, Δυτ. Μακεδονία, Αττική). Τα ποσοστά αυτά προσαυξάνονται μέχρι 90% στις επενδύσεις που συνδέονται με συγχωνεύσεις οργανώσεων παραγωγών.

Με τo Μέτρο 4.2.2 «Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τε- λικό μη γεωργικό προϊόν», προϋπολογισμού 35 εκατ. σε κοινοτική συμμετοχή, ενισχύεται η μεταποίηση και εμπορία τομέων όπως: η επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος, η ζυθοποιία, η επεξεργασία προϊόντων κυψέλης, η παραγωγή αιθέριων ελαίων, τα πυρηνελαιουργεία, η παραγωγή αποσταγμάτων, η παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας, η αξιοποίηση παραπροϊόντων, επεξεργασία βάμβακος, καθώς και άλλες κλωστικές ίνες. Δικαιούχοι είναι πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις με μέγιστο ύψος επένδυσης έως 5 εκατ. και κατώτατο όριο τις 100 χιλ. Για τις επενδύσεις μέχρι και 300 χιλ. η ενίσχυση εμπίπτει στους περιορισμούς του κανονισμού των de minimis, οπότε το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 65%, ενώ για επενδύσεις άνω των 300 χιλ. η ενίσχυση θα χορηγείται σύμφωνα με τον εγκεκριμένο περιφερειακό χάρτη ενισχύσεων.

Αντίστοιχα, με το Μέτρο 4.2.3 «Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων από επαγγελματίες αγρότες Νέα Δράση / Νέα Δυνατότητα», προϋπολογισμού 10 εκατ. σε κοινοτική συμμετοχή, ενισχύεται η μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων τόσο με τελικό προϊόν γεωργικό, όσο και με τελικό προϊόν μη γεωργικό. Δικαιούχοι είναι οι επαγγελματίες αγρότες με μέγιστο ύψος επένδυσης έως 300 χιλ. και κατώτατο όριο τις 50 χιλ. Η δράση αυτή θα εφαρμοστεί συνδυαστικά με το μέτρο των σχεδίων βελτίωσης θέτοντας αθροιστικά ανώτατο ύψος επένδυσης τις 500 χιλ.

Το ΦΕΚ των τριών Μέτρων.

Πηγή: Ναυτεμπορική[:]