Εξωδικαστικός: Ρύθμιση οφειλών έως 250.000 ευρώ προς ΕΦΚΑ και ΑΑΔΕ

«Επιχειρηματική Χρηματοδότηση» με 550 εκατ. ευρώ μέσω 11 φορέων
19 Ιουνίου, 2018
ΕΦΚΑ: Οι δικηγόροι μπορούν να παραλαμβάνουν έγγραφα διοικητικών υπηρεσιών χωρίς έγγραφη εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο
21 Ιουνίου, 2018
Δείτε τα όλα

Εξωδικαστικός: Ρύθμιση οφειλών έως 250.000 ευρώ προς ΕΦΚΑ και ΑΑΔΕ

20/06/2018_x000D_
_x000D_
Υπογράφηκαν οι αποφάσεις των Yπ. Εργασίας και Οικονομικών για τη διεύρυνση διευθέτησης των χρεών μέσω του εξωδικαστικού από τις 50.000 στις 125.000 για την κάθε αρχή. Υπάγονται και τα χρέη που γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν εντός 2017._x000D_
_x000D_
Ρύθμιση οφειλών έως 125.000 ευρώ προς τον ΕΦΚΑ και άλλες 125.000 ευρώ προς την εφορία (ΑΑΔΕ), δηλαδή σύνολο 250.000 ευρώ, μπορούν να επιτύχουν με την αυτοματοποιημένη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού οι επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα που δικαιούνται να υπαχθούν στο νόμο. Στη ρύθμιση, μπορούν να ενσωματωθούν ακόμη και οι οφειλές που γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν το 2017 αντί του 2016 που ίσχυε έως σήμερα._x000D_
_x000D_
Αυτό προβλέπουν οι δύο αποφάσεις του υπουργείου Εργασίας που υπογράφουν η υπουργός Εφη Αχτσιόγλου και ο υφυπουργός Τάσος Πετρόπουλος, και του Οικονομικών, αντίστοιχα, που υπογράφεται από την υφυπουργό Κατερίνα Παπανάτσιου σε εφαρμογή του πρόσφατου νόμου που ψηφίστηκε στη Βουλή. Οι αποφάσεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ και αφορούν την ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό των οφειλών άνω των 50.000 ευρώ._x000D_
_x000D_
Με τις τροποποιήσεις εντάσσονται πλέον στο πεδίο εφαρμογής του εξωδικαστικού μηχανισμού και οφειλές στους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης οι οποίες ξεπερνούν τις 50.000 ευρώ καθώς και χρέη που είναι γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν έως και την 31η-12-2017._x000D_
_x000D_
Μεταξύ άλλων στις αποφάσεις προβλέπεται ότι για οφειλέτες με συνολικές οφειλές άνω των 125.000 ευρώ, το ΚΕΑΟ και η ΑΑΔΕ προτείνουν λύσεις, μόνο εφόσον προσκομίζεται από τον οφειλέτη αξιολόγηση βιωσιμότητας και σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα._x000D_
_x000D_
Ο εμπειρογνώμων μπορεί να είναι είτε φυσικό πρόσωπο που είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος τουλάχιστον 5 χρόνια και διαθέτει άδεια ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος ή άδεια Λογιστή Φοροτεχνικού τάξης Α΄, είτε νομικό πρόσωπο, εφόσον η ως άνω αξιολόγηση και το σχέδιο υπογράφονται από φυσικό πρόσωπο που διαθέτει τα ως άνω προσόντα. Το κόστος της αξιολόγησης θα βαρύνει τον οφειλέτη._x000D_
_x000D_
Για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας του οφειλέτη προαφαιρούνται από το χρέος το 85% των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής._x000D_
_x000D_
Το σχέδιο αναδιάρθρωσης πρέπει να είναι σύμφωνο με τα όσα ορίζονται για τον εξωδικαστικό μηχανισμό, καθώς και να μην φέρει το ΚΕΑΟ ή την ΑΑΔΕ σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν στην οποία θα βρισκόταν σε περίπτωση ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, στο πλαίσιο διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης._x000D_
_x000D_
Οι λύσεις αυτές όμως, δεν μπορούν να περιλαμβάνουν διαγραφή βασικής οφειλής η οποία υπερβαίνει το 50% αυτής._x000D_
_x000D_
Προσοχή όμως: Το ΚΕΑΟ και η ΑΑΔΕ δεν προτείνουν ρυθμίσεις εφόσον (α) η προς ρύθμιση συνολική οφειλή προς αυτό υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ και η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, υπερβαίνει το 20πλάσιο αυτής (β) η προς ρύθμιση συνολική οφειλή προς αυτό υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ και η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του υπερβαίνει το 15πλάσιο αυτής._x000D_
_x000D_
Πηγή: Euro2day.gr