«Επιχειρηματική Χρηματοδότηση» με 550 εκατ. ευρώ μέσω 11 φορέων

ΑΑΔΕ: Σε εξέλιξη η ανταλλαγή στοιχείων τραπεζικών λογαριασμών
15 Ιουνίου, 2018
Νέες ανατροπές στις προθεσμίες παραγραφής
20 Ιουνίου, 2018
Δείτε τα όλα

«Επιχειρηματική Χρηματοδότηση» με 550 εκατ. ευρώ μέσω 11 φορέων

19/06/2018_x000D_
_x000D_
Μαζί με τα 366,3 εκατ. του Ταμείου δημιουργείται το μεγαλύτερο επενδυτικό εργαλείο όλων των εποχών_x000D_
_x000D_
Έντεκα χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί εκδήλωσαν ενδιαφέρον στην πρόσκληση του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) για τη δημιουργία του χρηματοδοτικού εργαλείου που θα φέρει τον τίτλο «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση»._x000D_
_x000D_
Σύμφωνα με πληροφορίες, την περασμένη Παρασκευή 15 Ιουνίου, όπου εξέπνευσε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, στα γραφεία του ΕΤΕΑΝ έφτασαν οι φάκελοι συμμετοχής των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, δηλαδή της Εθνικής, της Πειραιώς, της Alpha και της Eurobank, της Τράπεζας Αττικής και άλλων έξι συνεταιριστικών τραπεζών. Το ενδιαφέρον αυτό, κρίνεται από το Ταμείο, πολύ σημαντικό, καθώς το πρόγραμμα που εκτιμάται ότι θα τεθεί σε εφαρμογή από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, θα έχει πανελλαδική «διασπορά»._x000D_
_x000D_
Οι τράπεζες που τελικώς θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα (σ.σ.: αυτή την ώρα γίνεται η αξιολόγηση των προτάσεων) θα κληθούν να συνεισφέρουν 549,45 εκατ. ευρώ και σε συνδυασμό με τα 366,3 εκατ. ευρώ που θα εισφέρει από την πλευρά του το ΕΤΕΑΝ, θα δημιουργηθεί το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό εργαλείο όλων των εποχών, καθώς το σύνολο των προς διάθεση πόρων θα φτάσει τα 915,75 εκατ. ευρώ._x000D_
_x000D_
Οι πόροι αυτοί θα διατεθούν ως δάνεια επενδυτικού σκοπού και κεφαλαίου κίνησης (δύο υποπρογράμματα) στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με ευνοϊκούς όρους, αφού το 40% του δανείου, δηλαδή στο ποσοστό που αντιστοιχεί στη συμμετοχή του ΕΤΕΑΝ θα είναι άτοκο. Το μεσοσταθμικό επιτόκιο των κεφαλαίων που συνεισφέρουν οι τράπεζες, δηλαδή για το 60% του δανείου, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ετήσιο μεσοσταθμικό επιτόκιο του υπόλοιπου χαρτοφυλακίου επιχειρηματικών δανείων τους._x000D_
_x000D_
Τα δάνεια μπορούν να κυμαίνονται, ανάλογα με την επιλογή του υποπρογράμματος, από 10.000 έως 500.000 ευρώ και από 25.000 έως 1.500.000 ευρώ._x000D_
_x000D_
Τα υποπρογράμματα_x000D_
_x000D_
Το χρηματοδοτικό εργαλείο «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση» θα είναι διαρθρωμένο σε δύο υποπρογράμματα:_x000D_
_x000D_
Το Υποπρόγραμμα 1 θα παρέχει δάνεια για επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που δεν έχουν υλοποιηθεί. Το ύψος του δανείου μπορεί να κυμαίνεται από 25.000 έως 1.500.000 ευρώ και η διάρκεια του δανείου καθορίζεται στα 5-10 έτη, με δυνατότητα περιόδου χάριτος από 6 έως 24 μήνες._x000D_
_x000D_
Το Υποπρόγραμμα 2 θα παρέχει δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης (κεφάλαια κίνησης ειδικού σκοπού στο πλαίσιο δραστηριοτήτων ανάπτυξης ή επέκτασης όπως τεκμηριώνεται από το επιχειρηματικό σχέδιο της επιχείρησης). Το ύψος του δανείου ορίζεται έως 50% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης όπως αυτός αποτυπώνεται στο Ε3 ή στην εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ ή στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ του οικονομικού έτους που προηγείται της ημερομηνίας αίτησης ή έως το 50% των παραγγελιών τρέχοντος έτους._x000D_
_x000D_
Προκειμένου για νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις έως το 50% των παραγγελιών του τρέχοντος έτους ή το 80% των επί πιστώσει αγορών. Σε περίπτωση που τα ανωτέρω μεγέθη δεν είναι διακριτά, το δάνειο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% των ιδίων κεφαλαίων._x000D_
_x000D_
Σημείωση: Τα παραπάνω όρια ορίζονται ανά επιχείρηση._x000D_
_x000D_
Σε κάθε περίπτωση, το εύρος των δανείων στο συγκεκριμένο πρόγραμμα ορίζεται από 10.000 έως 500.000 ευρώ και η διάρκειά τους από 24 έως 60 μήνες με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 6 μήνες._x000D_
_x000D_
Πηγή: Ναυτεμπορική