Ε.Ε.: Νέο πλαίσιο εταιρικής φορολόγησης


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508
Δύο νέα προγράμματα 200 εκατ. ευρώ στον αναπτυξιακό
14 Μαρτίου, 2018
Η ελληνική οικογένεια στις πέντε βαρύτερα φορολογούμενες των χωρών του ΟΟΣΑ
22 Μαρτίου, 2018
Δείτε τα όλα

Ε.Ε.: Νέο πλαίσιο εταιρικής φορολόγησης


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508

16/03/2018_x000D_
_x000D_
Ευρωβουλή: Προτάσεις για εναρμονισμένο σύστημα φορολογίας πολυεθνικών επιχειρήσεων με δραστηριότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση_x000D_
_x000D_
Τη φορολόγηση των επιχειρήσεων με δραστηριότητες σε περισσότερα του ενός κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών κολοσσών Facebook, Amazon και Google, σε κάθε χώρα όπου δραστηριοποιούνται και παράγουν κέρδη βάσει ενός εναρμονισμένου συστήματος, ζητεί η Ευρωβουλή._x000D_
_x000D_
Οι ευρωβουλευτές διαμόρφωσαν χθες τη θέση τους, η οποία θα εξεταστεί τώρα από το Συμβούλιο Υπουργών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης._x000D_
_x000D_
Η ολομέλεια καθόρισε χθες τη θέση της επί της πρότασης για την Κοινή Ενοποιημένη Βάση Φορολογίας Εταιρειών (ΚΕΒΦΕ), που αποτελεί μέρος ενός νομοθετικού πακέτου για τη δημιουργία ενός ενιαίου, σαφούς και δίκαιου καθεστώτος φορολογίας εταιρειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, καθόρισε τη θέση της σε σχέση με τη δεύτερη πρόταση για τη δημιουργία της βάσης για το εναρμονισμένο σύστημα φορολογίας εταιρειών, της αποκαλούμενης Κοινής Βάσης Φορολογίας Εταιρειών (ΚΒΦΕ). Οι δύο προτάσεις, οι οποίες βρίσκονται στο «τραπέζι» του Συμβουλίου Υπουργών, αποσκοπούν στην κάλυψη των νομοθετικών κενών που έχουν επιτρέψει σε ορισμένες ψηφιακές και διεθνείς επιχειρήσεις να μειώσουν δραστικά τους φόρους που πληρώνουν ή ακόμη και να αποφύγουν να πληρώσουν φόρους εκεί όπου δημιουργούν τα κέρδη τους. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω των προτεινόμενων σημείων αναφοράς, τα οποία θα προσδιορίζουν κατά πόσο μια επιχείρηση έχει «ψηφιακή παρουσία» σε ένα κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, κατά συνέπεια, οφείλει να πληρώσει φόρο στο κράτος αυτό._x000D_
_x000D_
Σημεία αναφοράς_x000D_
Η Ευρωβουλή ζητεί από την Κομισιόν να εφαρμόσει σημεία αναφοράς (όπως ο αριθμός των χρηστών ή ο όγκος του ψηφιακού περιεχομένου που συλλέγονται) προκειμένου να υπάρξει μια σαφέστερη εικόνα για το πού παράγει η κάθε εταιρεία τα κέρδη της. Τα προσωπικά δεδομένα είναι ένα εξαιρετικά πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο που χρησιμοποιείται από εταιρείες, όπως οι Facebook, Amazon και Google, για να δημιουργήσουν τα κέρδη τους, αλλά επί του παρόντος δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν κατά τον υπολογισμό των φορολογικών τους υποχρεώσεων._x000D_
_x000D_
Όπως επισημαίνουν οι ευρωβουλευτές, οι επιχειρήσεις θα υπολογίζουν τα κέρδη και τις ζημίες των εταιρειών που έχουν σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο φόρος που θα προκύπτει θα κατανέμεται μεταξύ των κρατών-μελών ανάλογα με το πού δημιουργήθηκαν τα κέρδη. Στόχος είναι να εξαλειφθεί η τρέχουσα πρακτική των επιχειρήσεων να μεταφέρουν τη φορολογική βάση τους σε χώρες με χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές._x000D_
_x000D_
Μόλις τεθούν σε εφαρμογή οι συγκεκριμένες προτάσεις θα εφαρμοστεί ένα ενιαίο σύνολο φορολογικών κανόνων σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι επιχειρήσεις δεν θα έρχονται πλέον αντιμέτωπες με 28 διαφορετικές ομάδες εθνικών κανόνων και θα ανήκουν σε μία μόνο φορολογική διοίκηση. «Έχουμε μια θαυμάσια ευκαιρία να κάνουμε ένα τεράστιο άλμα προόδου στον τομέα της φορολογίας εταιρειών» δήλωσε ο Γάλλος ευρωβουλευτής και εκ των εισηγητών της Ευρωβουλής Αλέν Λαμασούρ, προσθέτοντας ότι η νέα νομοθεσία θα δημιουργήσει ένα πιο κατάλληλο μοντέλο για τις σημερινές οικονομίες μέσω της φορολόγησης της ψηφιακής οικονομίας και θα θέσει ένα τέλος στον ανταγωνισμό μεταξύ των διαφόρων εθνικών φορολογικών συστημάτων εντός της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς._x000D_
_x000D_
Οι στόχοι_x000D_
Οι προτεινόμενοι στόχοι θα είναι υποχρεωτικοί για ομίλους εταιρειών με ενοποιημένο κύκλο εργασιών που υπερβαίνει τα 750 εκατ. ευρώ κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους και που:_x000D_

    _x000D_

  • είναι μόνιμα εγκατεστημένες σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
  • _x000D_

  • ανήκουν σε φορολογούμενο που είναι κάτοικος για φορολογικούς σκοπούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
  • _x000D_

_x000D_
Οι μικρότερες εταιρείες και οι νεοσύστατες επιχειρήσεις των οποίων ο κύκλος εργασιών είναι κάτω του ορίου αυτού θα μπορούν επίσης να συμμετέχουν στο σύστημα αυτό._x000D_
_x000D_
Το σχέδιο οδηγίας ΚΒΦΕ προτείνει μια πολύ ευρέως καθορισμένη φορολογική βάση. Σύμφωνα με τους προτεινόμενους κανόνες, όλα τα έσοδα θα υπόκεινται σε φορολογία εκτός αν απαλλάσσονται ρητώς._x000D_
_x000D_
Το σχέδιο περιλαμβάνει κατάλογο με τα έσοδα που απαλλάσσονται από φόρους, στα οποία εντάσσονται κέρδη των μόνιμων εγκαταστάσεων μιας επιχείρησης στο κράτος της έδρας της εταιρείας και εισοδήματα από μερίσματα ή πώληση μετοχών που έχει στην κατοχή της μια εταιρεία εκτός του ομίλου._x000D_
_x000D_
Κίνητρα για επενδύσεις_x000D_
Η ΚΕΒΦΕ δεν καλύπτει τους φορολογικούς συντελεστές των εταιρειών, δεδομένου ότι αυτοί εξακολουθούν να εμπίπτουν στην εθνική δικαιοδοσία._x000D_
Οι εταιρείες θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν ένα ενιαίο σύνολο κανόνων και να υποβάλλουν φορολογική δήλωση σε μία μόνο φορολογική αρχή για όλες τις δραστηριότητές τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση._x000D_
Σύμφωνα με την Κομισιόν, στην ΚΕΒΦΕ θα μειωθεί κατά 8% ο χρόνος που αφιερώνεται σε ετήσιες δραστηριότητες συμμόρφωσης και μέχρι 67% ο χρόνος που αφιερώνεται στη σύσταση μιας θυγατρικής, διευκολύνοντας έτσι τη σύσταση επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στο εξωτερικό. Επίσης, θα δίνονται κίνητρα σε δραστηριότητες, όπως οι επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη και η χρηματοδότηση με ίδια κεφάλαια. Μάλιστα, η Κομισιόν εκτιμά ότι από τη στιγμή που θα τεθεί πλήρως σε εφαρμογή η ΚΕΒΦΕ, οι συνολικές επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα αυξηθούν κατά 3,4%._x000D_
_x000D_
Πηγή: Ναυτεμπορική