Δύο νέα προγράμματα 200 εκατ. ευρώ στον αναπτυξιακό


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508
ΔΝΤ: Περικοπή αφορολογήτου το 2019 χωρίς αντίμετρα σε ΕΝΦΙΑ – μείωση συντελεστών
13 Μαρτίου, 2018
Γ.Σταθάκης: Τα χρήματα για το «Εξοικονομώ κατ΄οίκον» επαρκούν για τη χρηματοδότηση 40.000 ωφελούμενων
16 Μαρτίου, 2018
Δείτε τα όλα

Δύο νέα προγράμματα 200 εκατ. ευρώ στον αναπτυξιακό


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508

14/03/2018_x000D_
_x000D_
Διαβούλευση: «Συνέργειες και Δικτυώσεις» – «Ενισχύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»_x000D_
_x000D_
Δύο νέα προγράμματα – καθεστώτα του νέου αναπτυξιακού νόμου (ν.4399/ 2016) ενεργοποιεί το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Πρόκειται για τα καθεστώτα «Συνέργειες και Δικτυώσεις» και «Ενισχύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» με τον συνολικό προϋπολογισμό (σ.σ.: και των δύο προγραμμάτων) να ανέρχεται στα 200 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι  τα 150 εκατ. ευρώ θα διατεθούν στις επιχειρήσεις με τη μορφή της επιχορήγησης της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και τα υπόλοιπα 50 εκατ. ευρώ με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής._x000D_
_x000D_
Τα δύο καθεστώτα εκτιμάται ότι θα προκηρυχθούν αμέσως μετά το Πάσχα, καθώς ήδη έχουν τεθεί σε δημόσια διαβούλευση (http://www.opengov.gr), η οποία θα είναι «ανοικτή» έως τις 26 Μαρτίου. Υπογραμμίζεται ότι τα δύο αυτά προγράμματα προκηρύσσονται για πρώτη φορά και αποτελούν μέρος των οκτώ καθεστώτων – προγραμμάτων που έχουν σχεδιαστεί στο πλαίσιο του αναπτυξιακού νόμου._x000D_
_x000D_
Τα νέα καθεστώτα_x000D_
1. Συνέργειες και Δικτυώσεις
_x000D_
Στόχος του καθεστώτος «Συνέργειες και Δικτυώσεις» είναι η, μέσω της ενίσχυσης κοινών δράσεων, προώθηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στα συνεργατικά σχήματα, καθώς και η αύξηση των σημαντικών οικονομιών που δύνανται να παραχθούν για το σύνολο της οικονομίας από τη δημιουργία πυκνών οριζόντιων και κάθετων δικτυώσεων, με τη διασπορά της συνεργατικής κουλτούρας στην ελληνική επιχειρηματικότητα.  Ταυτόχρονα επιδιώκεται η επίτευξη μια σειράς ειδικότερων στόχων που περιλαμβάνουν την ενίσχυση της εξαγωγικής ετοιμότητας, της ανταγωνιστικότητας και κλιμάκωσης της κρίσιμης μάζας των εξαγωγών των τοπικών επιχειρήσεων, την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των περιφερειών, τη δημιουργία στρατηγικών εταιρικών σχέσεων μεταξύ Δημοσίου, επιχειρήσεων φορέων γνώσης και άλλων θεσμών για τη διευκόλυνση της συγκέντρωσης και διάχυσης της καινοτομίας εντός και εκτός των υποστηριζόμενων συστάδων, και την ανάπτυξη τεχνολογικών κοινοπραξιών. Ο συνολικός προϋπολογισμός του εν λόγω καθεστώτος για το έτος 2018 ανέρχεται σε 100 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 80 εκατ. ευρώ που αφορούν τα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης προέρχονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και τα 20 εκατ. ευρώ αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής._x000D_
_x000D_
Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων: Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στις «Συνέργειες και Δικτυώσεις» ορίζεται στο ποσό των 250.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν καθεστώς ενισχύσεων θα πρέπει να έχουν τον χαρακτήρα αρχικής επένδυσης._x000D_
_x000D_
2. «Ενισχύσεις Καινοτομικού_x000D_
Χαρακτήρα για μμε»
_x000D_
Στόχος του καθεστώτος είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που θα αποσκοπούν στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ή την εισαγωγή οργανωτικών και διαδικαστικών καινοτομιών. Το καθεστώς αποσκοπεί στην καθιέρωση ή ενίσχυση των προϊόντων καινοτομικού χαρακτήρα, καθώς και στην ενσωμάτωση οργανωτικών και διαδικαστικών καινοτομιών στις παραγωγικές και άλλες διαδικασίες, με στόχο τη συνεχή δέσμευση στην καινοτομία ως κεντρική επιλογή των ενισχυόμενων επιχειρήσεων._x000D_
Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος για το έτος 2018 ανέρχεται σε 100 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 70 εκατ. ευρώ ευρώ, που αφορούν τα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, προέρχονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, ενώ τα 30 εκατ. ευρώ αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής._x000D_
Δικαιούχοι των ενισχύσεων του παρόντος καθεστώτος ενισχύσεων είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:_x000D_
α. ατομική επιχείρηση,_x000D_
β. εμπορική εταιρεία,_x000D_
γ. συνεταιρισμός,_x000D_
δ. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του N. 4430/2016 (Α’ 205), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του N. 4384/2016 (Α’ 78),_x000D_
ε. υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν από την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου,_x000D_
στ. επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξίας με την προϋπόθεση καταχώρησής τους στο ΓΕΜΗ._x000D_
_x000D_
Πηγή: Ναυτεμπορική