Διευκρινίσεις για τον αναπτυξιακό νόμο 4399/2016

Στα "βράχια" οι αναδιαρθρώσεις επιχειρήσεων μέσω του εξωδικαστικού
19 Απριλίου, 2017
Θυσία στην οικονομική κρίση τα κονδύλια του ΕΣΠΑ
21 Απριλίου, 2017
Δείτε τα όλα

Διευκρινίσεις για τον αναπτυξιακό νόμο 4399/2016

[:el]21/04/2017

Διευκρινίσεις για τον αναπτυξιακό νόμο 4399/2016, δίνει η Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, απαντώντας στον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος, ο οποίος έκανε λόγο για καθυστερήσεις στην εξέταση και τελική έγκριση των αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων.

Όπως διευκρινίζει:

Ως προς τις καθυστερήσεις: Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υποβολής επενδυτικών σχεδίων ήταν η 28η Φεβρουαρίου 2017. H αρχική προθεσμία παρατάθηκε δύο φορές προκειμένου να ικανοποιηθούν τα πολυάριθμα αιτήματα όσων υποψήφιων επενδυτών δεν προλάβαιναν να υποβάλουν, έγκαιρα και ολοκληρωμένες, τις επενδυτικές τους προτάσεις. Οι παρατάσεις αυτές αναπόφευκτα τροποποίησαν και τον αρχικό προγραμματισμό ολοκλήρωσης του ελέγχου πληρότητας και νομιμότητας των αιτήσεων.

Ως προς το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων: Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου καταβάλλουν εργώδεις προσπάθειες για την έγκαιρη ολοκλήρωση των απαιτούμενων προδιαγραφών του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.), το οποίο ήδη βρίσκεται στην τελική φάση υλοποίησης.

Ως προς το ζήτημα του χρόνου πραγματοποίησης δαπανών επί παγίων: Οι φορείς των επενδυτικών σχεδίων έχουν εκ του νόμου τη δυνατότητα να πραγματοποιούν επενδυτικές δαπάνες, οι οποίες μπορεί να θεωρηθούν επιλέξιμες εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί από το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής στο νόμο και εντεύθεν.

Ως προς το ζήτημα της δυνατότητας χρήσης του δικαιώματος φορολογικών απαλλαγών:  Ο ν.4399/2016 (άρθρο 20 παρ. 1α) ορίζει ότι το δικαίωμα έναρξης χρήσης της ωφέλειας του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής θεμελιώνεται με την πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου από το αρμόδιο όργανο ελέγχου. Συνεπώς, δεν προβλέπεται η δυνατότητα χρήσης του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής, σε χρόνο προγενέστερο από το χρόνο υλοποίησης του 50% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου, υποβολής σχετικού αιτήματος ελέγχου και πιστοποίησης της υλοποίησης από αρμόδιο όργανο ελέγχου.

Η ΓΓ Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων σημειώνει ότι με τη σημαντική διεύρυνση του αριθμού των μελών του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών (Ε.Μ.Π.Ε.) και την αύξηση των προβλεπόμενων αμοιβών τους πρόκειται να μειωθεί θεαματικά ο απαιτούμενος χρόνος μεταξύ υποβολής αιτήματος ελέγχου και πραγματοποίησής του.

Πηγή: Ναυτεμπορική[:]