Δ. ΕΛΛΑΔΑ: Ενισχύσεις ύψους 2 Εκατ. ευρώ για ερευνητικά έργα

Προθεσμία έως 17/5 για τη δράση «Ερευνώ- Δημιουργώ- Καινοτομώ»
21 Απριλίου, 2017
Ν/σ για την ανάπτυξη των startups επεξεργάζεται το υπ. Οικονομίας
21 Απριλίου, 2017
Δείτε τα όλα

Δ. ΕΛΛΑΔΑ: Ενισχύσεις ύψους 2 Εκατ. ευρώ για ερευνητικά έργα

[:el]21/04/2017

Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης ενίσχυσης σχεδίων Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας για την «Προώθηση Διεθνικών Ερευνητικών Έργων για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις», στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης E.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προχώρησε στην ανάρτηση της Πρόσκλησης, συνολικού προϋπολογισμού 2.000.000 ευρώ, με τη διαδικασία υποβολής των προτάσεων να ξεκινά στις 25 Απριλίου και να λήγει στις 12 Μαΐου και ώρα 16:00. «Η έρευνα και η καινοτομία είναι τομείς που στηρίζει δυναμικά η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μέσα από δράσεις και προγράμματα. Συνεχίζουμε να διεκδικούμε, να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε έργα και να αξιοποιούμε χρηματοδοτήσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας» υπογραμμίζει ο περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας.

Η προώθηση διεθνικών ερευνητικών έργων για μμε περιλαμβάνει την ενίσχυση έργων διεθνικών συνεργασιών σε τομείς του Ορίζοντα 2020, που εντάσσονται στο πλαίσιο ευρωπαϊκών δικτύων ΕRΑΝΕΤ ή παρόμοιων (ή και λειτουργική συνέχεια αυτών) στα οποία συμμετέχει η ΠΔΕ κ.α., την ενίσχυση συμπληρωματικών δράσεων για τη συνεργασία με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας, ώστε να προκύπτουν προϊόντα και υπηρεσίες από την εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων και καινοτομιών έργων του προγράμματος Ορίζοντας 2020, την ανάπτυξη συνεργασιών και συνεργατικών δράσεων, την υποστήριξη διεθνούς δικτύωσης επιχειρήσεων της Περιφέρειας, ιδίως μμε, με επιχειρήσεις και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού. Έμφαση θα δοθεί σε προγράμματα έρευνας και καινοτομίας στους τομείς ΝΜΡ (Nanotechnology- Materials -Production) με εστίαση σε προϊόντα ή και υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας. Οι τομείς αυτοί συνδέονται με τη σχετική θεματική περιοχή προτεραιότητας της RIS3. Προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση των ερευνητικών προτάσεων είναι η θετική τους αξιολόγηση στο πλαίσιο διεθνούς κοινής πρόσκλησης ερευνητικών έργων, ιδιαίτερα από ευρωπαϊκά προγράμματα ΕRΑΝΕΓ (ΜΑΝUΝET Ι & II, LΕΑDΕRΑ και INCOMERA) ή παρόμοια. Δυνητικοί δικαιούχοι είναι οι υφιστάμενες επιχειρήσεις, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην αναλυτική πρόσκληση της δράσης.

Πηγή: Ναυτεμπορική[:]