Χορήγηση παράτασης σε επενδυτικά σχέδια

Στο "μικροσκόπιο" της D. Nouy τα κόκκινα δάνεια των ελληνικών τραπεζών
14 Μαρτίου, 2017
Κώδικας δεοντολογίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο
16 Μαρτίου, 2017
Δείτε τα όλα

Χορήγηση παράτασης σε επενδυτικά σχέδια

[:el]15/03/2017

Τη δυνατότητα σε όλα τα επενδυτικά σχέδια με σημαντικό βαθμό υλοποίησης που έχουν υπαχθεί στους προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους (3299/2004 και 3908/2011) να τύχουν ευνοϊκών ρυθμίσεων χορήγησης παράτασης του χρόνου υλοποίησης και να ολοκληρωθούν ομαλά πρόκειται να δώσει το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης με πρόταση νομοθετικής διάταξης, που θα κατατεθεί σύντομα στη Βουλή.

Οι ρυθμίσεις αυτές θα ορίζουν:

Α. Νέα καταληκτική ημερομηνία έκδοσης των παραστατικών δαπανών της επένδυσης για τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης.

Για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στο νόμο 3299/2004 , στο αίτημα παράτασης που δικαιούνται να υποβάλουν έως τις 30 Ιουνίου 2017, δύνανται να συμπεριλάβουν και παραστατικά δαπανών με ημερομηνία έκδοσης και πέραν της 31ης Μαρτίου 2017 που έχει ορισθεί νέα ημερομηνία λήξης της προθεσμίας ολοκλήρωσής των και έως την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία υποβολής (30/6/2017).

Β. Ρυθμίσεις για την τροποποίηση του οικονομικού αντικειμένου καθώς και του φυσικού αντικειμένου της επένδυσης.

Για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στους νόμους 3299/2004 και 3908/2011:

  • Η προϋπόθεση της υλοποίησης του 50%του οικονομικού αντικειμένου για τη χορήγηση πρόσθετης παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης αφορά και τις περιπτώσεις του τελικού κόστους του επενδυτικού σχεδίου, όπως θα περιέχεται σε υπεύθυνη δήλωση του φορέα της επένδυσης, και όχι μόνο του αρχικά εγκεκριμένου στην απόφαση υπαγωγής.
  • Τα υποβαλλόμενα αιτήματα τροποποίησης του φυσικού αντικειμένου με ταυτόχρονη μείωση της παραγωγικής δυναμικότητας της ενισχυόμενης μονάδας έως 25% θα γίνονται αυτοδίκαια δεκτά εφόσον πληρούνται οι λοιποί όροι του νόμου, τα αιτήματα τροποποίησης του φυσικού αντικειμένου με ταυτόχρονη μείωση της παραγωγικής δυναμικότητας της ενισχυόμενης μονάδας από 25% και έως 50% θα γίνονται δεκτά μετά την εξέταση του αιτήματος από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Στις περιπτώσεις αυτές θα μειώνεται το ενισχυόμενο κόστος κατά το ποσό που προκαλείται από την τροποποίηση της επένδυσης. Η υλοποίηση του 50% του οικονομικού αντικειμένου θα αναφέρεται στο τελικό τροποποιημένο κόστος, ενώ αιτήματα μείωσης της δυναμικότητας πέραν του 50% δεν θα γίνονται δεκτά.

Πηγή: Ναυτεμπορική[:]