Κώδικας δεοντολογίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο

Χορήγηση παράτασης σε επενδυτικά σχέδια
15 Μαρτίου, 2017
Οι προτάσεις των επιμελητηρίων για την επιστροφή στην ανάπτυξη
16 Μαρτίου, 2017
Δείτε τα όλα

Κώδικας δεοντολογίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο

[:el]16/03/2017

Κώδικας δεοντολογίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο θεσπίζεται για πρώτη φορά στη χώρα μας.

Ο Κώδικας παρουσιάστηκε και υπογράφηκε σήμερα από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Δημήτρη Παπαδημητρίου, σε ειδική εκδήλωση στα γραφεία της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα, Αντώνη Παπαδεράκη, του Συνηγόρου του Καταναλωτή, Λευτέρη Ζαγορίτη, καθώς και των οργανώσεων-μελών του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτή και Αγοράς.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας αποτελείται από οκτώ άρθρα, μεταξύ των οποίων αυτό που περιλαμβάνει Γενικές Αρχές και Υποχρεώσεις των Ηλεκτρονικών Καταστημάτων. Ως ελάχιστα σημεία ενημέρωσης του καταναλωτή αναφέρονται τα εξής:

  • Η επιχείρηση εξασφαλίζει την προσυμβατική ενημέρωση
  • Οι όροι της σύμβασης πρέπει να είναι αναρτημένοι στον διαδικτυακό τόπο της επιχείρησης σε σημείο στο οποίο εύκολα μπορεί να έχει πρόσβαση ο καταναλωτής
  • Καθίσταται σαφής στον καταναλωτή ο χρόνος κατά τον οποίο θεωρείται ότι έχει συναφθεί η σύμβαση, κατά τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία
  • Ο καταναλωτής έχει επαρκή ενημέρωση για την πορεία της παραγγελίας του.

Στο άρθρο του Κώδικα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων αναφέρεται ότι:

  • Οι επιχειρήσεις οφείλουν να διαθέτουν και να εφαρμόζουν κατανοητή, αληθή, νόμιμη, εύκολα προσβάσιμη και επικαιροποιημένη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και να ενημερώνουν τους καταναλωτές
  • Δεν επιτρέπεται συλλογή, αποθήκευση ή επεξεργασία των δεδομένων που ο νόμος χαρακτηρίζει ως ευαίσθητα
  • Η εγκατάσταση “cookies” θα πρέπει να πραγματοποιείται μετά από κατάλληλη ενημέρωσή του
  • Οι επιχειρήσεις παρέχουν στους καταναλωτές τη δυνατότητα να επιλέγουν εάν επιθυμούν την αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων.

«Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό του Υπουργείου Οικονομίας για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικώς επιχειρείν, την ουσιαστική αναβάθμιση της προστασίας των δικαιωμάτων του καταναλωτή και την διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας της αγοράς» επισήμανε ο κ. Παπαδημητρίου. Πρόσθεσε ότι η σημερινή υπογραφή έχει «έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή, την οποία η  Ευρωπαϊκή Ένωση αφιερώνει φέτος στην Ψηφιακή Ενιαία Αγορά και στη βελτίωση της πρόσβασης καταναλωτών και επιχειρήσεων σε διαδικτυακά αγαθά και υπηρεσίες σε όλη την Ευρώπη».

Κώδικας δεοντολογίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο (pdf).

Από την πλευρά του ο ΓΓ του υπουργείου σημείωσε πως ο Κώδικας εκφράζει την συναίνεση των φορέων της αγοράς, των καταναλωτικών οργανώσεων και της Πολιτείας σχετικά με τις βασικές αρχές λειτουργίας του συγκεκριμένου κλάδου, όπως είναι η προστασία του καταναλωτή, η διαφάνεια, ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής και η ειδική μέριμνα για τις ευάλωτες ομάδες».

Παράλληλα έκανε γνωστό ότι σύντομα θα ολοκληρωθεί η εκπόνηση και θα ξεκινήσει η διαβούλευση επί ενός ολοκληρωμένου κείμενου στρατηγικής και δράσεων για την περαιτέρω ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, το οποίο θα ενταχθεί στην Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική.

Συγχρόνως, θα υπάρξουν παρεμβάσεις για την αξιοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, τη δημιουργία ενός σύγχρονου θεσμικού πλαισίου για τα σήματα αξιοπιστία και την θέσπιση μητρώου προμηθευτών εξ αποστάσεως.

Πηγή: Ναυτεμπορική[:]