Από σήμερα έως και τις 27 Μαρτίου η "ρύθμιση εξπρές" των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Τι ισχύει σχετικά με τα δημοσιεύματα περί "παγώματος" του ΕΣΠΑ.
19 Μαρτίου, 2015
Έρευνα ΙΟΒΕ και ΣΕΒΤ: Βασική κινητήρια δύναμη της οικονομίας η βιομηχανία τροφίμων και ποτών.
20 Μαρτίου, 2015
Δείτε τα όλα

Από σήμερα έως και τις 27 Μαρτίου η "ρύθμιση εξπρές" των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

20/3/2015

Άνοιξε σήμερα και θα παραμείνει ανοικτή για 5 ακόμη εργάσιμες μέρες (ως τις 27 Μαρτίου) η ειδική εφαρμογή του taxisnet για την “Ολική ή Μερική Καταβολή Ληξιπρόθεσμων Οφειλών εκτός ρύθμισης με απαλλαγή προσαυξήσεων“. Στη ρύθμιση μπαίνουν όσοι θέλουν να εξοφλήσουν ληξιπρόθεσμες οφειλές οι οποίες επιβαρύνονται με μεγάλες προσαυξήσεις, επωφελούμενοι από την απαλλαγή από αυτές τις προσαυξήσεις.

Με την είσοδο στην εφαρμογή, ο οφειλέτης βλέπει τα χρέη του αναλυτικά, με τις προσαυξήσεις ανά οφειλή και Ταυτότητα Οφειλής ανά χρέος. Μπορεί να επιλέξει ποια οφειλή θέλει να εξοφλήσει με γενναίο “κούρεμα” προσαυξήσεων. Οι πληρωμές γίνονται σε τράπεζες ή στα ΕΛ.ΤΑ., με την Ταυτότητα Οφειλής και την ίδια στιγμή διαγράφεται ανάλογο ποσοστό προσαυξήσεων.

Αν κάποιος ξοφλήσει εφάπαξ έως την Παρασκευή 27 Μαρτίου, κερδίζει διαγραφή του συνόλου των προσαυξήσεων. Αν πληρώσει ένα ποσοστό κεφαλαίου, διαγράφει το αντίστοιχο ποσοστό προσαυξήσεων. Για παράδειγμα, αν κάποιος εξοφλήσει ως τις 27 Μαρτίου το 50% των χρεών του, απαλλάσσεται από το 50% των προσαυξήσεων.

Η επιλογή αυτή δεν συνοδεύεται από υποχρέωση ρύθμισης των υπόλοιπων οφειλών του φορολογούμενου. Στη συνέχεια αναμένεται να ενεργοποιηθεί η ρύθμιση των 100 δόσεων με όλες τις αλλαγές οι οποίες αποτυπώνονται στο νομοσχέδιο για την επανεκκίνηση της οικονομίας, το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα στη Βουλή.

Η ανακοίνωση της ΓΓΔΕ

Από 20 έως και 27 Μαρτίου 2015 είναι δυνατή η καταβολή οποιουδήποτε βασικού ποσού οφειλής (μη ρυθμισμένου) με απαλλαγή προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής που αναλογούν σε αυτό.

Ο πολίτης δύναται να επιλέξει οποιοδήποτε χρέος και να πληρώσει μέρος ή το σύνολο της βασικής οφειλής (μόνο το ανεξόφλητο υπόλοιπο του αρχικά βεβαιωμένου ποσού) χωρίς επιβαρύνσεις.

Η καταβολή διενεργείται με τη χρήση της ταυτότητας οφειλής (Τ.Ο.) στις Τράπεζες και στα ΕΛ.ΤΑ. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η καταβολή και στις Δ.Ο.Υ.

Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις μπορούν να πληροφορούνται την ταυτότητα οφειλής (Τ.Ο.) μέσω της εφαρμογής «προσωποποιημένης πληροφόρησης» ή εναλλακτικά μέσω εκτύπωσης «συγκεντρωτικής εικόνας οφειλών εκτός ρύθμισης», η οποία θα αναρτηθεί στις 20 Μαρτίου στο TAXISnet. Επίσης μπορούν να πληροφορούνται την ταυτότητα οφειλής από τις Δ.Ο.Υ. και τα Γ.Ε.Φ.

Εάν οι πολίτες επιθυμούν να εξοφλήσουν ρυθμισμένες οφειλές πρέπει να υποβάλουν αίτηση ‘απώλειας ρύθμισης‘ στη Δ.Ο.Υ. και στη συνέχεια να εξοφλήσουν την υπολειπόμενη βασική οφειλή με απαλλαγή του συνόλου των προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής. Στην περίπτωση αυτή η ρύθμιση χάνεται και δεν χρησιμοποιείται πλέον από τον πολίτη η ταυτότητα ρυθμισμένης οφειλής (Τ.Ρ.Ο.), αλλά η ταυτότητα οφειλής (Τ.Ο.) που αντιστοιχεί στο κάθε χρέος που θα καταβάλει.

Η καταβολή διενεργείται με την ταυτότητα οφειλής (Τ.Ο.), η οποία χαρακτηρίζει κάθε οφειλή και την ακολουθεί μέχρι την εξόφλησή της, συνεπώς για κάθε οφειλή χωριστά πρέπει να χρησιμοποιείται η μοναδική ταυτότητά της. Ο πολίτης είναι σημαντικό να γνωρίζει ότι για όσα χρέη επιθυμεί να πληρώσει, τόσες ταυτότητες οφειλής (Τ.Ο.) οφείλει να προσκομίζει στις τράπεζες ή στα ΕΛ.ΤΑ., δηλώνοντας ταυτόχρονα και το ποσό που επιθυμεί να καταβάλει ανά ταυτότητα οφειλής (Τ.Ο.).

Τέλος, η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Κατερίνα Σαββαΐδου ευχαριστεί ιδιαίτερα τα στελέχη της Διεύθυνσης Εισπράξεων και της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γ.Γ.Δ.Ε. για την τεράστια προσπάθεια που κατέβαλαν ώστε να ξεκινήσει άμεσα η εφαρμογή της ρύθμισης καταβολής των χρεών στο Δημόσιο χωρίς επιβαρύνσεις.