Απλούστευση στην αδειοδότηση επιχειρήσεων

Αναστολή Α.Φ.Μ. για βάσιμες ενδείξεις φοροδιαφυγής
17 Σεπτεμβρίου, 2015
ΕΣΠΑ: «Έξυπνη εξειδίκευση» για την περίοδο 2014-2020
18 Σεπτεμβρίου, 2015
Δείτε τα όλα

Απλούστευση στην αδειοδότηση επιχειρήσεων

[:el]18/9/2015

Οι τέσσερις κλάδοι που επελέγησαν κατά προτεραιότητα καλύπτουν συνολικά το 40% των οικονομικών δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου, αλλά και αντίστοιχο ποσοστό της συνολικής επιχειρηματικότητας της χώρας.

Μεταποίηση τροφίμων, τουρισμός, εξορυκτικές δραστηριότητες και εστίαση είναι οι τέσσερις τομείς της οικονομίας από τους οποίους θα ξεκινήσει η απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης, με στόχο η έκδοση της δευτερογενούς νομοθεσίας (υπουργικές αποφάσεις, εγκύκλιοι κλπ.) να έχει ολοκληρωθεί έως τον Ιούνιο του 2016.

Αυτό αποφασίστηκε σε συνεδρίαση της Ομάδας Διαχείρισης Έργου για την απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση της οικονομικής δραστηριότητας, επικεφαλής της οποίας και συντονιστής είναι ο γεν. γραμματέας Βιομηχανίας Ευστράτιος Ζαφείρης.

Οι τέσσερις κλάδοι που επελέγησαν κατά προτεραιότητα καλύπτουν συνολικά το 40% των οικονομικών δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου, αλλά και αντίστοιχο ποσοστό της συνολικής επιχειρηματικότητας της χώρας.

Η σύσταση της Ομάδας έγινε με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 34 παρ. 5 του Ν.4262/2014, και έχει ως σκοπό τον προγραμματισμό, την παρακολούθηση και την προώθηση των αναγκαίων δράσεων για την εφαρμογή του νόμου.

Η βασική φιλοσοφία του νόμου για τις αδειοδοτήσεις προβλέπει την καταρχήν αδειοδότηση με ευθύνη του επενδυτή και αυστηρό εκ των υστέρων σύστημα ελέγχου. Περαιτέρω, όσον αφορά στη μεθοδολογία της Ομάδας, αυτή θα λειτουργεί με τη συγκρότηση υποομάδων εργασίας σε τέσσερις βασικούς τομείς της οικονομικής δραστηριότητας (μεταποίηση τροφίμων, τουρισμός, εξορυκτικές δραστηριότητες και εστίαση). Το έργο των υποομάδων θα πρέπει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Οδικού Χάρτη να ολοκληρωθεί με την έκδοση της σχετικής δευτερογενούς νομοθεσίας έως τον Ιούνιο του 2016.

Παράλληλα η επιτροπή συμφώνησε να προχωρήσει άμεσα με την υπόδειξη εκπροσώπων, προκειμένου να υπογραφούν το αργότερο στις αρχές του ερχόμενου μήνα από τους συναρμόδιους υπουργούς οι σχετικές αποφάσεις σύστασης και συγκρότησης των υποομάδων στους τέσσερις τομείς εφαρμογής του νόμου.[:]