Απλοποιείται η σύσταση εταιρείας εντός της Ε.Ε.


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508
Από Σεπτέμβριο οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για το «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ»
12 Ιουλίου, 2019
Κίνητρα για τις Ενεργειακές Κοινότητες
12 Ιουλίου, 2019
Δείτε τα όλα

Απλοποιείται η σύσταση εταιρείας εντός της Ε.Ε.


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508

12/07/2019

Οι νέοι κανόνες προωθούν τη χρήση των διαδικτυακών μέσων

Νέα οδηγία, η οποία καθιστά απλούστερη και φθηνότερη τη σύσταση εταιρείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω της προώθησης της χρήσης των διαδικτυακών μέσων στις επαφές των επιχειρήσεων με τις δημόσιες αρχές, ενέκρινε οριστικά το Συμβούλιο Υπουργών της Ε.Ε. Η οδηγία προβλέπει βελτιωμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες, προσφέροντας στις επιχειρήσεις έναν σύγχρονο και ασφαλή τρόπο να ξεπερνούν τα εμπόδια σχετικά με τη σύσταση εταιρειών, την καταχώρηση των υποκαταστημάτων τους ή την προσκόμιση εγγράφων, ιδίως σε διασυνοριακές συναλλαγές. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κομισιόν, στην Ε.Ε. υπάρχουν περίπου 24 εκατ. εταιρείες, εκ των οποίων το 80% είναι περιορισμένης ευθύνης. Περίπου το 98% με 99% των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στις οποίες οι βελτιώσεις θα έχουν άμεσο αντίκτυπο.

Η οδηγία συμπληρώνει το ισχύον εταιρικό δίκαιο της Ε.Ε. ως έχει στην οδηγία 2017/1132. Πρόκειται για μία από τις δύο προτάσεις που είχε καταθέσει η Επιτροπή τον Απρίλιο του 2018 για τον εκσυγχρονισμό του εταιρικού δικαίου της Ε.Ε. Αποτελεί, εξάλλου, σημαντικό πυλώνα του κανονισμού για την ενιαία ψηφιακή πύλη, που διευκολύνει τις επαφές μεταξύ πολιτών, επιχειρήσεων και αρμοδίων αρχών, παρέχοντας πρόσβαση σε διαδικτυακές λύσεις.

Η νέα νομοθεσία

Ειδικότερα, η νέα κοινοτική νομοθεσία προβλέπει, μεταξύ άλλων, τα εξής:

  • οι επιχειρήσεις μπορούν να συστήνουν εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, να συγκροτούν νέα υποκαταστήματα και να υποβάλλουν στο μητρώο επιχειρήσεων έγγραφα εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά,
  • διατίθενται στο διαδίκτυο υποδείγματα και πληροφορίες σχετικά με τις εθνικές απαιτήσεις, σε γλώσσα ευρέως κατανοητή από την πλειονότητα των διασυνοριακών χρηστών,
  • οι κανόνες σχετικά με τα τέλη για τις ηλεκτρονικές διατυπώσεις είναι διαφανείς και εφαρμόζονται χωρίς διακρίσεις,
  • τα τέλη για την ηλεκτρονική καταχώρηση των εταιρειών δεν υπερβαίνουν τις συνολικές δαπάνες που βαρύνουν το ενδιαφερόμενο κράτος-μέλος,
  • ισχύει η αρχή «μόνον άπαξ», σύμφωνα με την οποία η εταιρεία πρέπει να υποβάλει τις ίδιες πληροφορίες στις δημόσιες αρχές μόνο μία φορά,
  • τα έγγραφα που υποβάλλονται από εταιρείες αποθηκεύονται και ανταλλάσσονται από τα εθνικά μητρώα σε μηχανικά αναγνώσιμη μορφή και με δυνατότητα αναζήτησης,
  • διατίθενται δωρεάν από τα μητρώα επιχειρήσεων περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εταιρείες σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Συγχρόνως, η οδηγία ορίζει τις απαραίτητες διασφαλίσεις έναντι της απάτης και των καταχρήσεων στις ηλεκτρονικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένουτου ελέγχου της ταυτότητας και της δικαιοπρακτικής ικανότητας των ατόμων που συνιστούν την εταιρεία και της δυνατότητας να απαιτείται η φυσική παρουσία ενώπιον αρμόδιας αρχής.

Επίσης, διατηρείται η συμμετοχή συμβολαιογράφων ή δικηγόρων στις διαδικασίες εταιρικού δικαίου, εφόσον οι διαδικασίες αυτές μπορούν να διεκπεραιωθούν πλήρως ηλεκτρονικά. Προβλέπεται ακόμη η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών-μελών για τα έκπτωτα διευθυντικά στελέχη με στόχο την αποφυγή δόλιας συμπεριφοράς.

Η οδηγία δεν εναρμονίζει τις ουσιαστικές απαιτήσεις για τη σύσταση εταιρειών και την επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ε.Ε.

Η νέα οδηγία θα αρχίσει να ισχύει άμεσα, δηλαδή 20 μέρες μετά τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε., ενώ θα τεθεί σε εφαρμογή δύο χρόνια μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της. Ωστόσο, ορισμένες διατάξεις θα εφαρμοστούν τέσσερα χρόνια μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος.

Πηγή: Ναυτεμπορική