Άνοιγμα της αγοράς λιανικών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών

Crash test για τα «κόκκινα» χρέη
27 Οκτωβρίου, 2016
Ανακοινώθηκε από το ΕΣΠΑ η ολοκλήρωση της αξιολόγησης της δράσης «Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»
27 Οκτωβρίου, 2016
Δείτε τα όλα

Άνοιγμα της αγοράς λιανικών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών

[:el]27/10/2016

Ανάπτυξη της διασυνοριακής παροχής ασφαλίσεων, καταναλωτικών ή ενυπόθηκων δανείων, τραπεζικών λογαριασμών

Η ανάπτυξη της διασυνοριακής παροχής λιανικών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, δηλαδή ασφαλίσεων, καταναλωτικών και ενυπόθηκων δανείων, πληρωμών, τρεχούμενων λογαριασμών και λογαριασμών ταμιευτηρίου, αποτελεί προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία θέλει να καταργήσει τα εμπόδια και να αυξήσει τον ανταγωνισμό προς όφελος των καταναλωτών και των επιχειρήσεων.

Η Κομισιόν, μετά την Πράσινη Βίβλο που παρουσίασε τον Δεκέμβριο του 2015 με στόχο το άνοιγμα της ενιαίας αγοράς και στον τομέα αυτό, σχεδιάζει να παρουσιάσει ένα σχέδιο δράσης, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης που έγινε την άνοιξη, αλλά και τις απόψεις της Ευρωβουλής.

Στόχοι είναι: οι εταιρείες που έχουν την έδρα τους σε ένα κράτος – μέλος της Ε.Ε. να προσφέρουν λιανικές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σε άλλα κράτη – μέλη, οι καταναλωτές να αγοράζουν λιανικές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που διατίθενται σε άλλα κράτη – μέλη, οι πολίτες να μπορούν να μεταφέρουν τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που διαθέτουν όταν μετακινούνται από ένα κράτος – μέλος σε άλλο.

Σύμφωνα με την Κομισιόν υπάρχει μια μεγάλη δυνητική αγορά μεταξύ των καταναλωτών που μετακινούνται εντός της Ένωσης: 13,6 εκατομμύρια πολίτες της Ε.Ε. κατοικούν σε κράτος – μέλος διαφορετικό από το δικό τους και πολλοί περισσότεροι μπορεί να κάνουν το ίδιο σε κάποια φάση της ζωής τους. Από πρόσφατες μελέτες προκύπτει ότι το ποσοστό των καταναλωτών που έχουν ήδη αγοράσει τραπεζικά προϊόντα από άλλο κράτος – μέλος είναι κάτω του 3% όσον αφορά τις πιστωτικές κάρτες, τους τρεχούμενους τραπεζικούς λογαριασμούς και τα ενυπόθηκα δά- νεια. Στον τομέα της καταναλωτικής πίστης μόνο το 5% των δανείων είχε χορηγηθεί διασυνοριακά. Τα διασυνοριακά δάνεια εντός της ζώνης του ευρώ αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 1% του συνόλου των δανείων των νοικοκυριών, ενώ στον τομέα των ασφαλίσεων η διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών αντιπροσώπευε μόνο το 3% των συνολικών μικτών εγγεγραμμένων ασφαλίστρων το 2011 και το 2012.

Οι αιτίες

Κατά την Επιτροπή, τα εμπόδια που υπάρχουν σήμερα προέρχονται από δύο κύριες ομάδες γενεσιουργών αιτίων που επηρεάζουν τόσο τους παρόχους όσο και τους καταναλωτές και διατηρούν την ευρωπαϊκή αγορά κατακερματισμένη:

Οι καταναλωτές δεν γνωρίζουν ή δεν έχουν αρκετή εμπιστοσύνη στις διασυνοριακές προσφορές, αλλά ακόμη και αν τις γνωρίζουν και τις εμπιστεύονται αντιμετωπίζουν προβλήματα στην πρόσβαση αυτών των υπηρεσιών.

Οι πάροχοι λιανικών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών είναι απρόθυμοι στη μεγάλη πλειονότητά τους να αναζητήσουν πελάτες σε κράτη – μέλη στα οποία δεν έχουν φυσική παρουσία, λόγω της απουσίας ασφάλειας δικαίου.

Η πρόσβαση

Δεδομένου ότι οι πάροχοι χρηματοοικονομικών υπηρεσιών δεν διαθέτουν επί του παρόντος τα προϊόντα τους διασυνοριακά, εκτός εάν είναι εγκατεστημένοι στην αγορά-στόχο, οι καταναλωτές της Ε.Ε. σπάνια μπορούν να έχουν πρόσβαση σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες από άλλα κράτη – μέλη.

Μολονότι η οδηγία για τους λογαριασμούς πληρωμών θα ενισχύσει την εσωτερική αγορά, απαγορεύοντας τις διακρίσεις λόγω τόπου διαμονής σε βάρος των καταναλωτών που ζητούν να ανοίξουν ή να έχουν πρόσβαση σε λογαριασμό πληρωμών, στις περισσότερες περιπτώσεις οι καταναλωτές θα εξακολουθούν να μη θεωρούνται επιλέξιμοι για παροχή υπηρεσιών αν δεν διαμένουν στη χώρα του παρόχου.

Στον τομέα των ασφαλίσεων οι διαθέσιμες επιλογές που έχουν οι καταναλωτές εξαρτώνται από τον τόπο διαμονής τους και όχι από το ατομικό τους προφίλ κινδύνου, δεδομένου ότι οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις καταρτίζουν πολιτικές βάσει των ομάδων κινδύνων, όπως καθορίζονται από την τοπική ζήτηση. Οι διαδικτυακοί προμηθευτές μπορούν να εφαρμόζουν τεχνικές φραγής στην πρόσβαση σε δικτυακούς τόπους μέσω γεωγραφικού αποκλεισμού.

Για κάποιον που θέλει να μετακομίσει σε άλλο κράτος – μέλος είναι αδύνατο να μεταφέρει στο νέο τόπο κατοικίας το συμβόλαιο της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας, θα πρέπει να κάνει άλλο και τα ασφάλιστρα μπορεί να είναι σημαντικά υψηλότερα, καθώς η ασφάλιση θα βασίζεται στις πλέον πρόσφατες πληροφορίες για την υγεία του και όχι στο προηγούμενο ιστορικό του.

Οι πολίτες που μετακινούνται από ένα κράτος – μέλος σε άλλο είναι πιθανό να μην είναι πλέον σε θέση να επωφελούνται από χρηματοοικονομικά προϊόντα που είχαν αποκτήσει στο κράτος – μέλος καταγωγής τους και μπορεί να βρεθούν αποκλεισμένοι από τον χρηματοοικονομικό τομέα στο νέο κράτος – μέλος διαμονής τους.

Οι καταναλωτές αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα όταν προσπαθούν να κάνουν χρήση αποταμιευτικών συστημάτων για σύνταξη γήρατος.

Εκτός από τις σημαντικές δυσκολίες που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι ασφαλισμένοι όταν προσπαθούν να συμβιβάσουν αλληλεπικαλυπτόμενες και αντικρουόμενες φορολογικές ρυθμίσεις, πολλά ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής περιορίζουν την ασφάλιση ώστε να ισχύει μόνο στο κράτος – μέλος όπου ο ασφαλισμένος έχει τη συνήθη διαμονή του.

%ce%bf%ce%b9-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%ce%b7%ce%bc%ce%ac%ce%bd%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae%cf%822

Πηγή: Ναυτεμπορική[:]