Αναδρομικά σε ισχύ ο νέος αναπτυξιακός

Επιχειρήσεις: Εξυγίανση με υποχρεωτικές Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου
16 Οκτωβρίου, 2015
Φορολογούνται οι επισφαλείς απαιτήσεις;
23 Οκτωβρίου, 2015
Δείτε τα όλα

Αναδρομικά σε ισχύ ο νέος αναπτυξιακός

[:el]16/10/2015

Την αναπτυξιακή στρατηγική, τις μεταρρυθμίσεις, τις στρατηγικές επενδύσεις και το ΕΣΠΑ ανάφερε ο υπουργός Οικονομίας Γιώργος Σταθάκης ως τους τέσσερις πυλώνες στους οποίους στηρίζεται η πορεία της ελληνικής οικονομίας στην παρούσα φάση, με τον ίδιο να επικεντρώνεται σε επιμέρους δράσεις που θα συμβάλλουν μακροπρόθεσμα στην περαιτέρω πρόοδό της.

Το νέο αυτό αναπτυξιακό υπόδειγμα έχει ως στόχους:

 • την ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας
 • τη διεύρυνση της εξαγωγικής βάσης της ελληνικής οικονομίας
 • την απασχόληση του μορφωμένου ανθρώπινου δυναμικού και την εξειδίκευση του ανειδίκευτου δυναμικού
 • την ενεργοποίηση των επενδυτικών πρωτοβουλιών μέσα στη χώρα
 • τη βιομηχανική ανασυγκρότηση και την αναδιοργάνωση του πρωτογενούς τομέα
 • την επίτευξη ανάπτυξης με κοινωνική δικαιοσύνη και σεβασμό στο περιβάλλον.

Οι δύο βασικοί πυλώνες που μπορούν να υποστηρίξουν την επίτευξη των παραπάνω στόχων είναι:

 • η εξασφάλιση των ροών χρηματοδότησης της οικονομικής δραστηριότητας 
 • η διαμόρφωση του επενδυτικού περιβάλλοντος που θα συνδράμει στην ενεργοποίηση και την αναζωογόνηση των πόρων που μένουν ανενεργοί μέσα στην οικονομία.

Μεταρρυθμίσεις

 • Εξασφάλιση των ροών χρηματοδότησης της οικονομικής δραστηριότητας

Ένα από τα βασικά χρηματοδοτικά εργαλεία για τη χρηματοδότηση του νέου αναπτυξιακού πλαισίου είναι οι πόροι του ΕΣΠΑ. Η έμφαση που δίνει αυτή η κυβέρνηση στον συγκεκριμένο τομέα εκφράζεται και από τον ορισμό ειδικού υφυπουργού με συγκεκριμένη αρμοδιότητα. Ο πρώτος στόχος είναι να μη χαθεί ούτε ένα ευρώ από τους πόρους της προγραμματικής περιόδου 2007-13. Στόχος είναι οι πληρωμές να φτάσουν τα 4,5 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του έτους.

 • Διαμόρφωση επενδυτικού περιβάλλοντος που θα συνδράμει στην ενεργοποίηση και την αναζωογόνηση των πόρων που μένουν ανενεργοί μέσα στην οικονομία

Ο νέος αναπτυξιακός νόμος θα δώσει ισχυρά κίνητρα σε επενδύσεις με κλαδικά και γεωγραφικά κριτήρια. Στο επίκεντρό του θα βρίσκονται τα επιχειρηματικά δίκτυα, η νεανική και μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, τα επιχειρηματικά δίκτυα, η κοινωνική οικονομία, οι καινοτόμες επιχειρήσεις και οι νέοι επιστήμονες. Βασικός στόχος του νέου αναπτυξιακού νόμου είναι η μετάβαση σε ένα ανταγωνιστικό μοντέλο που θα στηρίζεται στην καινοτομία και την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Ο νέος αναπτυξιακός νόμος, προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί έγκαιρα, έτσι ώστε οι επενδυτές να έχουν τη δυνατότητα αίτησης ένταξης στο νόμο από τις αρχές του νέου έτους. Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι για να βοηθήσουμε τους επενδυτές που είναι ήδη έτοιμοι να προχωρήσουν σε υλοποίηση, όσοι τελικά δικαιούνται να ενταχθούν στο νέο αναπτυξιακό νόμο, θα μπορούν να εντάξουν εργασίες, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από την 1η Οκτωβρίου 2015 και έπειτα. Στοχεύει στην άρση των προβλημάτων που κληρονομήθηκαν από τον προηγούμενο και τη δημιουργία μιας δυναμικής και βιώσιμης οικονομίας, με στόχο τη διασφάλιση θέσεων εργασίας και την τόνωση της απασχόλησης. Οι κεντρικοί πυλώνες του αναπτυξιακού προτύπου της χώρας είναι οι ακόλουθοι:

 • Η στήριξη του εγχώριου παραγωγικού δυναμικού
 • Η ενδυνάμωση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων
 • Η υποβοήθηση της παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών υψηλότερης προστιθέμενης αξίας

Στο πλαίσιο του αναπτυξιακού νόμου, θεσπίζεται το αναπτυξιακό συμβούλιο το οποίο θα είναι έτοιμο έως τον Μάρτιο του 2016. Η βασική του λειτουργία θα είναι η διατύπωση λεπτομερούς «οδικού χάρτη» για την αναπτυξιακή πορεία της χώρας ύστερα από λεπτομερή διαβούλευση με όλους τους κοινωνικούς φορείς.

Στρατηγικές επενδύσεις

Η χώρα διαθέτει δύο νέους θεσμούς χωρίς, όμως, αυτοί να έχουν δοκιμαστεί ως προς την αποτελεσματικότητά τους. Το Enterprise Greece και την Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων. Στόχος είναι να αναβαθμιστεί ο ρόλος τους με μία σειρά συγκεκριμένων δράσεων που περιλαμβάνουν:

 • την αναβάθμιση της υπηρεσίας των Στρατηγικών Επενδύσεων με αρμοδιότητα την υποβολή των προτάσεων για το ελληνικό σκέλος του σχεδίου Γιούνκερ. Έτσι, τα σχέδια στην ίδια υπηρεσία θα προωθούνται για άμεση ωρίμανση και αδειοδότηση χωρίς χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες.
 • την αναβάθμιση των λειτουργιών του Enterprise Greece, μέσα από ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που θα υποστηρίζει την υποβολή προτάσεων από τους φορείς του δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι προτάσεις αυτές θα έχουν ως στόχο την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων για την αξιοποίηση τιμημάτων της ακίνητης περιουσίας τους.
 • τον επαναπροσδιορισμό της ίδιας της έννοιας των Στρατηγικών Επενδύσεων. Αυτό θα βοηθήσει στη διεύρυνση της επιλεξιμότητας μιας επένδυσης ώστε να ενταχθεί στο προνομιακό αυτό καθεστώς. Ένταξη σε αυτό το καθεστώς σημαίνει ότι οι σχετικές επενδύσεις οφείλουν να έχουν πολλαπλασιαστικά οφέλη στην απασχόληση, την τοπική παραγωγή και την προστασία του περιβάλλοντος.
 • Τη διεύρυνση του πλαισίου εφαρμογής του Ν. 3427/2005 σχετικά με τα κίνητρα για την παροχή υποστηρικτικών ενδοομιλικών υπηρεσιών (business centers), ώστε να περιλαμβάνονται σε αυτό περισσότερες δραστηριότητες όπως ερευνητικές υποδομές μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων. Η κίνηση αυτή θα ενισχύσει τις επενδύσεις σε R&D που τόσο έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή η οικονομία και θα οδηγήσει περαιτέρω στη διεύρυνση της καινοτομίας.

Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται ο επανακαθορισμός της λίστας των επενδύσεων που είχαν ενταχθεί στους δύο προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους με απεντάξεις έργων.

Όπως είπε ο κ. Σταθάκης το σύνολο των δεσμεύσεων ανέρχεται σε 4,6 δισ. ευρώ ενώ τα διαθέσιμα κονδύλια από την ΕΕ είναι μόνο 1,1 δισ. ευρώ.

Για τον λόγο αυτό από το υπουργείο επιδιώκεται η απένταξη επενδύσεων που δεν έχουν προχωρήσει καθόλου, καθώς και η μεταφορά (σε συμφωνία με τους επενδυτές) σε άλλα κίνητρα όπως για παράδειγμα φορολογικά.

Επίσης, εξετάζεται το ενδεχόμενο αύξησης του δανεισμού μέσω ευρωπαϊκών επενδυτικών τραπεζών.

Επιπρόσθετα σε αυτό, διεύρυνση της δυνατότητας που παρέχει ο νέος κώδικας μετανάστευσης για παροχή άδειας παραμονής σε πολίτες τρίτων χωρών που πραγματοποιούν επενδύσεις στη χώρα μας και διευκόλυνση της όλης διαδικασίας μέσα από τη δημιουργία σχετικής ηλεκτρονικής υπηρεσίας.

Για το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020, ο υπουργός σημείωσε ότι ήδη προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου τρέχουν από τον περασμένο Ιούνιο με δράσεις ύψους 500 εκατ. ευρώ για παιδικούς σταθμούς, την πρόσληψη αναπληρωτών καθηγητών και την κοινωφελή εργασία ενώ επιπλέον 500 εκατ. ευρώ θα διατεθούν το επόμενο διάστημα για τη δημιουργία 30 κέντρων εξυπηρέτησης δανειοληπτών, για προγράμματα πρακτικής άσκησης φοιτητών και για προγράμματα κοινωνικής και συνεταιριστικής οικονομίας.

Όσο για το θέμα των αυτοκινητόδρομων ο κ. Σταθάκης υπογράμμισε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη συζήτηση με τους παραχωρησιούχους και την ΕΕ.

Ωστόσο πρόσθεσε ότι το νέο ΕΣΠΑ έχει πολύ περιορισμένα κονδύλια για μεγάλες επενδύσεις υποδομών, συνεπώς η χρηματοδότηση των αυτοκινητοδρόμων από το νέο ΕΣΠΑ θα σήμαινε την πλήρη απορρόφηση των κονδυλίων για τέτοιες ενέργειες. Πάντως όπως είπε ο υπουργός Οικονομίας, δεν υπάρχει ακόμα εικόνα για το πώς θα καλυφθούν τα 600 εκατ. ευρώ που είναι το συνολικό ανεκτέλεστο των έργων των αυτοκινητόδρομων.[:]