Αλλαγή του τρόπου υποβολής των δηλώσεων των επιχειρήσεων

«Τέλος επιτηδεύματος» σε χιλιάδες επιχειρήσεις
8 Μαΐου, 2015
Τι «περιμένει» όσους χρωστούν και δεν μπουν στη ρύθμιση των 100 δόσεων.
8 Μαΐου, 2015
Δείτε τα όλα

Αλλαγή του τρόπου υποβολής των δηλώσεων των επιχειρήσεων

8/5/2015

Στο ΦΕΚ με αρ. φύλλου 574 της 8ης Απριλίου 2015 δημοσιεύθηκε η απόφαση που καθορίζει τον «τύπο και το περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων για το 2014». Ουσιαστικά, τα νέο στοιχείο στον τρόπο υποβολής των δηλώσεων είναι η συγχώνευση των τεσσάρων εντύπων – που ίσχυαν μέχρι και πέρυσι – σε ένα ενιαίο. Στην απόφαση καθορίζονται επίσης και τα δικαιολογητικά και λοιπά έγγραφα, που θα πρέπει να συλλέξουν οι επιχειρήσεις.

Η 30η Ιουνίου είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων των επιχειρήσεων. Ο προσδιορισμός του φόρου θα γίνεται άμεσα και θα πρέπει να καταβληθεί σε έξι μηνιαίες δόσεις (αν η επιχείρηση εξαντλήσει τα χρονικά περιθώρια και υποβάλλει τη δήλωση τον Ιούνιο).

Συγκεκριμένα, η υποβολή όλων των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (αρχικών, τροποποιητικών, εμπρόθεσμων και εκπρόθεσμων, ανεξάρτητα αν είναι χρεωστικές, πιστωτικές ή μηδενικές) καθώς και των εντύπων Ε2, Ε3, συμπεριλαμβανομένης και της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης, γίνεται υποχρεωτικά μέσω διαδικτύου στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες taxisnet.

Αρχικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα έντυπα (Ε3) και (Ε2) (εφόσον συντρέχει περίπτωση) και ακολουθεί η «ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ». Οι πίνακες 2, 3 και 4 της δήλωσης συμπληρώνονται υποχρεωτικά, εφόσον συντρέχει περίπτωση, ενώ η καταχώρηση των αναλυτικών στοιχείων του ισολογισμού είναι προαιρετική.
Τα λοιπά δικαιολογητικά, όπως προβλέπονται κατά περίπτωση, φυλάσσονται για τον έλεγχο.

Κατ’ εξαίρεση, και μόνο στις περιπτώσεις όπου υπάρχει ρητός ορισμός από την απόφαση, υποβάλλονται τα δικαιολογητικά στις ΔΟΥ.
Ως τελική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος μέσω διαδικτύου, θεωρείται ο χρόνος οριστικοποίησης αυτής από τον υπόχρεο.

Το ΦΕΚ 574 – 8:4:2015.

Το νέο έντυπο.