Αυτοματοποιείται η είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών

Θ. Μητράκος: Τον Αύγουστο πλήρης εφαρμογή των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών
9 Μαΐου, 2017
Τρ. Πειραιώς: Διαδικτυακή πύλη για τα προγράμματα χρηματοδοτικής ενίσχυσης
11 Μαΐου, 2017
Δείτε τα όλα

Αυτοματοποιείται η είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών

[:el]10/05/2017

Στην αυτοματοποίηση των διαδικασιών παρακολούθησης και είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείρισή τους και την αύξηση των δημοσίων εσόδων.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΑΑΔΕ προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για το έργο «Αυτοματοποίηση και Κεντρικοποίηση διαδικασιών και ανάπτυξη εργαλείων για την αποδοτικότερη διαχείριση και συλλογή οφειλών».

Το νέο, αυτοματοποιημένο σύστημα θα μπορεί να παρέχει πλήρη εικόνα για το σύνολο των οφειλών των φορολογούμενων, να εκτιμά τον κίνδυνο οφειλών ανεπίδεκτων είσπραξης, να προχωρά σε συμψηφισμούς αλλά και να ενεργοποιεί -μετά από απόφαση της φορολογικής διοίκησης- τις διαδικασίες εφαρμογής των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης.

Όπως προκύπτει από την προκήρυξη, το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης οφειλών θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τις ακόλουθες εφαρμογές – υποσυστήματα:

 • Εφαρμογή διαχείρισης και παρακολούθησης οφειλέτη και οφειλών
 • Εφαρμογή διαχείρισης, παρακολούθησης και αυτοματοποίησης συμψηφισμών και ρυθμίσεων
 • Εφαρμογή αποστολής και διαχείρισης ηλεκτρονικών κοινοποιήσεων, ειδοποιήσεων και επιδόσεων
 • Εφαρμογή διαχείρισης, παρακολούθησης και αυτοματοποίησης λήψης μέτρων είσπραξης
 • Εφαρμογή ενημέρωσης των φορολογουμένων για θέματα οφειλών
 • Εφαρμογή εκτυπώσεων και αναφορών

Στην προκήρυξη σημειώνεται επίσης, ότι εκτός της οικονομικής δυσχέρειας και της συνακόλουθης αδυναμίας κάποιων φορολογουμένων να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, σημαντικές αιτίες αύξησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών, οι οποίες σχετίζονται με την επιχειρησιακή επάρκεια της φορολογικής διοίκησης, είναι:

 • Μη αυτοματοποιημένες διαδικασίες ως προς τη διαχείριση των οφειλών γενικά (εκούσια είσπραξη ή είσπραξη με τις διαδικασίες της διοικητικής εκτέλεσης)
 • Έλλειψη κεντρικοποιημένης και συνολικής πληροφόρησης και διάχυσης της πληροφορίας σε επίπεδο οφειλής/οφειλέτη
 • Έλλειψη στοχευμένης, έγκαιρης & ακριβούς πληροφορίας
 • Μη επαρκής αξιοποίηση νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας

Κρίνονται επομένως σκόπιμες, μέσω της υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου, οι ακόλουθες δράσεις:

 • Άμεση παροχή κεντρικοποιημένης πληροφορίας σε επίπεδο οφειλής (Προφίλ Οφειλέτη), συνδυάζοντας τις πληροφορίες από ηλεκτρονικές εφαρμογές και υποσυστήματα της Α.Α.Δ.Ε., όπως εισόδημα, περιουσιολόγιο, καταστάσεις πελατών/προμηθευτών, Σύστημα Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών, Πληροφοριακό Σύστημα Αυτοματοποιημένης Επεξεργασίας, Σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών με κράτη μέλη της Ε.Ε. πληροφορίες από τρίτους.
 • Αυτοματοποίηση διαδικασιών πίστωσης, συμψηφισμού & συστήματος ρυθμίσεων.
 • Ενσωμάτωση και αξιοποίηση όλων των παρεχόμενων εκ του νόμου δυνατοτήτων για τη συλλογή πληροφοριών από τρίτους (ασφάλειες, τράπεζες, συμβολαιογράφους, μητρώο Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).
 • Άμεση έναρξη αυτοματοποίησης διαδικασιών με στόχο ένα πλήρες και ενιαίο μοντέλο διαχείρισης οφειλών.
 • Εισαγωγή νέων μεθόδων και τεχνολογιών στο πλαίσιο της αναγκαστικής είσπραξης.

Πηγή: Ναυτεμπορική[:]