Επωφεληθείτε άμεσα από τις νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ

Επίδομα Θέρμανσης
14 Δεκεμβρίου, 2012
ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ
31 Ιουλίου, 2013
Δείτε τα όλα

Επωφεληθείτε άμεσα από τις νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ

Προκηρύχθηκε το Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για την ενίσχυση των ΜΜΕ στους τομείς της μεταποίησης, τουρισμού και εμπορίου – υπηρεσιών, με συνολικό προϋπολογισμό 456εκ. €. Από το πρόγραμμα δίνεται η δυνατότητα να προκαταβληθεί έως και το 100% της επιχορήγησης. Τα ποσοστά επιδότησης κυμαίνονται μεταξύ 40% και 60%, ενώ επιδοτούνται (για νέες επιχειρήσεις) και οι λειτουργικές δαπάνες.

Η υποβολή προτάσεων θα είναι δυνατή από 25/2/2013 έως 25/4/2013 Στην BOXmind μπορούμε να αναλάβουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα:

  • τη δωρεάν αξιολόγηση των δυνατοτήτων επιχορήγησης της σχεδιαζόμενης επένδυσης.
  • τη σύνταξη και κατάθεση του φακέλου επιδότησης και
  • την παρακολούθηση του έργου έως την υλοποίηση.

Επιδοτούνται για πληθώρα επενδύσεων οι περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ατομικές ή εταιρίες) που δραστηριοποιούνται στους τομείς αυτούς, υπάρχουσες, νέες και υπό σύσταση (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, ΚΑΔ).  

Τα όρια των επιδοτούμενων ενεργειών έχουν ως εξής:

Τα ποσοστά ενίσχυσης εξαρτώνται από την Περιφέρεια στην οποία εδρεύει η επιχείρηση, ως εξής:

Επιδοτούνται επιπλέον και οι λειτουργικές δαπάνες (μόνο για νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις) με τα παρακάτω ποσοστά:

Οι επιδοτούμενες επιλέξιμες δαπάνες έχουν ως εξής:

Επί ποινής αποκλεισμού, η κατανομή του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού έκαστης πρότασης στις επιλέξιμες δαπάνες θα πρέπει να τηρεί υποχρεωτικά την εξής σχέση:
{(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(7)≥(50%*Π/Υ)}.

(βλ. και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ, ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ).

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: