13,1 εκατ. από το ΕΣΠΑ για «Κόμβους Ψηφιακής Καινοτομίας»

Μέχρι τις 9 Ιουνίου οι αιτήσεις για το πρόγραμμα νεανικής επιχειρηματικότητας με έμφαση στις γυναίκες και επιχορήγηση 14.800 ευρώ
1 Ιουνίου, 2023
 Από 1η Ιουνίου οι αιτήσεις για το καθεστώς «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα»
2 Ιουνίου, 2023
Δείτε τα όλα

13,1 εκατ. από το ΕΣΠΑ για «Κόμβους Ψηφιακής Καινοτομίας»

Η περαιτέρω «ψηφιοποίηση» των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και γενικά της οικονομίας αποτελεί τον στόχο του προγράμματος του ΕΣΠΑ με τίτλο «Ανάπτυξη Δικτύου των Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας».

01/06/2023

Από την εν λόγω δράση θα ενισχυθούν ΕΚΨΚ που έχουν λάβει σφραγίδα Αριστείας στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη», με τους οποίους συμμετέχει η Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο, ώστε να είναι δυνατή η χρηματοδότησή τους σε ποσοστό έως και 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού τους. Η υποβολή των αιτήσεων για την υπαγωγή όσων πληρούν τις προϋποθέσεις άνοιξε την Πέμπτη 01 Ιουνίου 2023. Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 13,1 εκ. ευρώ.

Κάθε ΕΚΨΚ που θα ενταχθεί στο πρόγραμμα, θα πρέπει κατά προτεραιότητα να εστιάζει στην ψηφιοποίηση των ΜμΕ (συμπεριλαμβάνονται το ηλεκτρονικό εμπόριο, η ηλεκτρονική επιχειρηματική δραστηριότητα και οι δικτυωμένες επιχειρηματικές διαδικασίες, κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας, ζωντανά εργαστήρια, επιχειρηματίες του διαδικτύου και νεοσύστατες επιχειρήσεις).

Στόχος, επίσης, είναι και η «πολυπεριφερειακή κάλυψη» όπου οι καθορισμένοι κόμβοι θα πρέπει να δημιουργήσουν ισχυρούς δεσμούς και να συνεργαστούν με μια ποικιλία επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε διάφορες περιφέρειες, προκειμένου να εμπλουτίσουν το φάσμα των υπηρεσιών που παρέχουν.

Στους τομείς της ψηφιακής αναβάθμισης και αναβάθμισης δεξιοτήτων οι ΕΚΨΚ αναμένεται να επικεντρωθούν έντονα σε υπηρεσίες κατάρτισης και πρωτοβουλιών ανάπτυξης ικανοτήτων για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων του γενικού πληθυσμού, των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα και των ΜμΕ. Για την υποστήριξη της καινοτομίας τόσο του δημόσιο όσο και του ιδιωτικού τομέα οι χρηματοδοτούμενοι κόμβοι αναμένεται να παρέχουν υπηρεσίες που απευθύνονται σε οργανισμούς του δημόσιου τομέα καθώς και σε ΜμΕ, προκειμένου να προωθήσουν, να διευκολύνουν και να επιταχύνουν την ψηφιακή καινοτομία τόσο σε κεντρικό επίπεδο (νέα γενιά δημόσιων υπηρεσιών) όσο και σε περιφερειακό επίπεδο (περιφερειακή ανάπτυξη).

 

ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ