Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο «Επιχειρούμε Έξω»

Πόσο κοστίζει το φορολογικό «διαβατήριο» Ελλάδας
8 Νοεμβρίου, 2019
ΟΑΕΔ: Επιδότηση 12.000 ευρώ σε ανέργους για νέα επιχείρηση
8 Νοεμβρίου, 2019
Δείτε τα όλα

Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο «Επιχειρούμε Έξω»

08/11/2019

Δημοσιεύθηκε η όγδοη (8η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Επιχειρούμε Έξω – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό» του ΕΠΑνΕΚ, λόγω ένταξης επιπλέον εκατόν δεκατριών (113) επιχειρηματικών σχεδίων συνολικού προϋπολογισμού επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 4.711.429,00 ευρώ. Η συνολική Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε 36.093.987,59 ευρώ.

 

Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ