Προκήρυξη καθεστώτος «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» Νόμου 4399/2016
Προκήρυξη καθεστώτος «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» Νόμου 4399/2016
ΕΣΠΑ: «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»
Προκήρυξη καθεστώτος Γενικής Επιχειρηματικότητας Νόμου 4399/2016
Προκήρυξη καθεστώτος Γενικής Επιχειρηματικότητας Νόμου 4399/2016
Προκήρυξη καθεστώτος «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» Νόμου 4399/2016
Προκήρυξη καθεστώτος «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» Νόμου 4399/2016
Νέος Κώδικας Δεοντολογίας των Τραπεζών
Νέος Κώδικας Δεοντολογίας των Τραπεζών
Η εταιρεία
Η εταιρεία
Ψηφιακό Βήμα
Ψηφιακό Άλμα
Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός
«ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ» - Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ(;)
«ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ» – Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ(;)
Εξωδικαστικός Συμβιβασμός
Εξωδικαστικός Συμβιβασμός
Αναλυτικά οι τέσσερις (4) νέες δράσεις του ΕΣΠΑ 2014-2020 που ξεκίνησαν
Αναλυτικά οι τέσσερις (4) νέες δράσεις του ΕΣΠΑ 2014-2020 που ξεκίνησαν
Εταιρική στόχευση
Εταιρική στόχευση
Εξοικονομώ κατ' οίκον ΙΙ (2017)
Εξοικονομώ κατ’ οίκον ΙΙ (2017)
Επικοινωνία-2
Επικοινωνία-2
Τραπεζικό Χαρτοφυλάκιο – Χρηματοδοτήσεις - "Κόκκινα Δάνεια"
Τραπεζικό Χαρτοφυλάκιο – Χρηματοδοτήσεις – “Κόκκινα Δάνεια”
Ανθρώπινο δυναμικό
Ανθρώπινο δυναμικό
Διαχείριση Κρίσεων – Crisis Management
Διαχείριση Κρίσεων – Crisis Management
Ανάπτυξη πωλήσεων και πελατολογίου
Ανάπτυξη πωλήσεων και πελατολογίου
Επιχειρηματική Αναδιοργάνωση και Ανάπτυξη
Επιχειρηματική Αναδιοργάνωση και Ανάπτυξη
Υπηρεσίες
Υπηρεσίες
ΕΣΠΑ - Χρηματοδότηση
ΕΣΠΑ – Χρηματοδότηση
Υπηρεσίες Χρηματοοικονομικού Συμβούλου
Υπηρεσίες Χρηματοοικονομικού Συμβούλου
Παγκόσμιο δίκτυο υπηρεσιών υγείας
Παγκόσμιο δίκτυο υπηρεσιών υγείας
FOODmind – Food Marketing & Consulting
FOODmind – Food Marketing & Consulting
Υπηρεσίες Είσπραξης Επισφαλών Απαιτήσεων
Υπηρεσίες Είσπραξης Επισφαλών Απαιτήσεων
ΕΣΠΑ - Οι 4 νέες δράσεις
ΕΣΠΑ – Οι 4 νέες δράσεις
Ίδρυση και Ανάπτυξη Εταιρειών Εξωτερικού και Εσωτερικού
Ίδρυση και Ανάπτυξη Εταιρειών Εξωτερικού και Εσωτερικού
Εξωστρέφεια – Διεθνής Ανάπτυξη
Εξωστρέφεια – Διεθνής Ανάπτυξη
Διαμεσολάβηση – Διαπραγμάτευση
Διαμεσολάβηση – Διαπραγμάτευση
Χρήσιμα
Χρήσιμα
Πελάτες
Πελάτες
Σύνδεσμοι
Σύνδεσμοι
ΕΣΠΑ - Οι 4 νέες δράσεις
Αναλυτικά οι τέσσερις (4) νέες δράσεις του ΕΣΠΑ 2014-2020 που ξεκίνησαν
Εξωδικαστικός Συμβιβασμός
Για την καθοδήγησή σας στα βήματα του εξωδικαστικού συμβιβασμού
Τραπεζικό Χαρτοφυλάκιο – Χρηματοδοτήσεις - "Κόκκινα" Δάνεια
Επαναδιαπραγμάτευση και αναδιοργάνωση τραπεζικού χαρτοφυλακίου.
Crisis Management
Αντιμετωπίζει η επιχείρησή σας προβλήματα;
Κινδυνεύει η περιουσία σας;
Επιχειρηματική Αναδιοργάνωση και Ανάπτυξη
Σήμερα είναι η καλύτερη εποχή για να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Αναδιοργάνωση, εξεύρεση επενδυτών, χρηματοδότηση, ανάπτυξη πωλήσεων.
Επιδοτήσεις - ΕΣΠΑ
Εθνικοί και Ευρωπαϊκοί πόροι για την ενίσχυση, τον εκσυγχρονισμό, τον εξοπλισμό των επιχειρήσεων ή τη στήριξη στα πρώτα τους βήματα.