ΤτΕ: Μειώθηκαν τα επιτόκια των νέων δανείων τον Ιούνιο

Ελεύθεροι επαγγελματίες: Στο στόχαστρο της εφορίας – Τι αλλάζει
22 Αυγούστου, 2023
Επιδοτήσεις 1,7 δισ. σε επιχειρήσεις- “Τρέχουν” 5 προγράμματα ΕΣΠΑ
22 Αυγούστου, 2023
Δείτε τα όλα

ΤτΕ: Μειώθηκαν τα επιτόκια των νέων δανείων τον Ιούνιο

Πώς διαμορφώθηκαν τα περιθώρια των επιτοκίων ανάμεσα στα νέα και υφιστάμενα δάνεια και στις νέες και υφιστάμενες καταθέσεις

22/08/2023

Κατά 22 μονάδες βάσης μειώθηκε το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των νέων δανείων τον Ιούνιο του 2023, διαμορφούμενο στο 5,82%, όπως δείχνουν τα στοιχεία που δημοσιοποίησε την Τετάρτη 23/8 η Τράπεζα της Ελλάδος. Συγχρόνως, με την παράλληλη αύξηση του μέσου σταθμισμένου επιτοκίου των νέων καταθέσεων κατά 3 μονάδες βάση στο 0,31%, το περιθώριο ανάμεσα στα δύο επιτόκια «έκλεισε» στις 5,51 εκατοστιαίες μονάδες.

Τον περασμένο μήνα, τα μέσα σταθμισμένα επιτόκια του συνόλου των υφιστάμενων καταθέσεων και υφιστάμενων δανείων αυξήθηκαν στο 0,37% και στο 6,14% αντίστοιχα, με αποτέλεσμα το περιθώριο επιτοκίου μεταξύ των υφιστάμενων καταθέσεων και δανείων να διευρυνθεί στις 5,77 εκατοστιαίες μονάδες.

Πιο αναλυτικά:

Επιτόκια νέων καταθέσεων και δανείων σε ευρώ

Νέες Καταθέσεις

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων αυξήθηκε κατά 3 μονάδες βάσης σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και διαμορφώθηκε στο 0,31%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,02%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,12%.

Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά αυξήθηκε κατά 11 μονάδες βάσης στο 1,42%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 18 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,28%.

Νέα Δάνεια

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 22 μονάδες βάσης στο 5,82%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) μειώθηκε κατά 14 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 14,87%.

Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 24 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 12,58%. Το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 20 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,03%.

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια αυξήθηκε κατά 8 μονάδες βάσης στο 6,50%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων αυξήθηκε κατά 7 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 7,68%.

Το μέσο επιτόκιο των νέων επιχειρηματικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο μειώθηκε κατά 36 μονάδες βάσης, τον Ιούνιο του 2023, και διαμορφώθηκε στο 5,63%. Το μέσο επιτόκιο των δανείων τακτής λήξης με κυμαινόμενο επιτόκιο προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) μειώθηκε κατά 64 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,49%.

 

Όσον αφορά τη διάρθρωση των επιτοκίων ως προς το ύψος του δανείου σημειώνεται ότι το μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ μειώθηκε κατά 160 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,47%, για δάνεια από 250.001 μέχρι 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 110 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,09% και για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 18 μονάδες βάσης στο 5,74%

 

Επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα καταθέσεων και δανείων σε ευρώ

 Υφιστάμενες Καταθέσεις

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των υφιστάμενων καταθέσεων (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων μίας ημέρας) αυξήθηκε κατά 4 μονάδες βάσης στο 0,37%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη από νοικοκυριά αυξήθηκε κατά 11 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 1,36%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 22 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,20%.

Υφιστάμενα Δάνεια

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των υφιστάμενων δανείων αυξήθηκε κατά 22 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 6,14%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών παρέμεινε αμετάβλητο στο 4,39%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των καταναλωτικών και λοιπών δανείων προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα αυξήθηκε κατά 7 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 7,89%.

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών αυξήθηκε κατά 40 μονάδες βάσης στο 6,08%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων αυξήθηκε κατά 7 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 7,06%.

 

ΠΗΓΗ: tanea.gr