Τρία νέα Προγράμματα Κατάρτισης για ΜμΕ.

Kατάρτιση αυτοαπασχολούμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στον κλάδο του τουρισμού σε θέματα εκσυγχρονισμού των παρεχόμενων υπηρεσιών
2 Ιανουαρίου, 2015
Με ηλεκτρονικό τρόπο η θεώρηση των Βιβλιαρίων του ΟΑΕΕ.
9 Ιανουαρίου, 2015
Δείτε τα όλα

Τρία νέα Προγράμματα Κατάρτισης για ΜμΕ.

Δημοσιεύτηκαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας τρεις νέες προσκλήσεις για Προγράμματα που αφορούν την κατάρτιση Ανθρώπινου Δυναμικού. Αυτοαπασχολούμενοι σε Μικρές και Πολύ μικρές επιχειρήσεις, αλλά και εργαζόμενοι σε αυτές έχουν την ευκαιρία να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους, να πιστοποιήσουν τις ικανότητές τους, να εκσυγχρονίσουν τις μεθόδους τους ή να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους σε θέματα που αφορούν τις επιχειρήσεις τους.

Αναλυτικότερα:

Απόκτηση- εκσυγχρονισμός επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων και πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων αυτοαπασχολούμενων και επιχειρηματιών πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων.

Κατάρτιση Ανθρώπινου Δυναμικού των ΜΜΕ σε θέματα Εξωστρέφειας.

Kατάρτιση αυτοαπασχολούμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στον κλάδο του τουρισμού σε θέματα εκσυγχρονισμού των παρεχόμενων υπηρεσιών.