Τι αλλάζει μετά την ανατροπή στη ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια.

Έρχεται ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός ακινήτων.
14 Νοεμβρίου, 2014
Άμεσα διαθέσιμη η υπηρεσία του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο on-line) μετά την πληρωμή του.
20 Νοεμβρίου, 2014
Δείτε τα όλα

Τι αλλάζει μετά την ανατροπή στη ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια.

Λιγότερες επιχειρήσεις φαίνεται ότι θα επωφεληθούν από τη νομοθετική ρύθμιση για τις μαζικές διευθετήσεις κόκκινων δανείων, από τη στιγμή που καθίσταται υποχρεωτική η εκ των προτέρων ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών με το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία για να αποκτήσουν το δικαίωμα υποβολής αίτησης στις τράπεζες.

Πρόκειται για τροποποίηση που αλλάζει πλήρως το αρχικό πνεύμα του νόμου για τα «κόκκινα» δάνεια καθώς βάζει σε προτεραιότητα τα συμφέροντα του Δημοσίου έναντι των τραπεζών, σε αντίθεση με το αρχικό σχέδιο που έδινε τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να υποβάλουν αίτημα ρύθμισης των δανείων τους ανεξάρτητα από το αν είχαν υπαχθεί στη ρύθμιση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία.

Η υποχρέωση αυτή ισχύει τόσο για τις μικρές επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες όσο και για τις μεγαλύτερες εταιρείες, οι οποίες καλούνται να αρχίσουν να πληρώνουν πρώτα τις οφειλές τους στο Δημόσιο πριν ζητήσουν από τους πιστωτές τους (αρκεί το 51,1%) και το δικαστήριο έγκριση σχεδίου αναδιάρθρωσης των τραπεζικών οφειλών τους.

Αυτομάτως εκτός δυνατότητας υπαγωγής στην οριζόντια ρύθμιση με τις τράπεζες μένουν και οι περισσότεροι μεγαλο-οφειλέτες του δημοσίου με χρέη άνω του 1 εκατ. ευρώ, καθώς για να διαπραγματευτούν αναδιάρθρωση των δανείων τους θα πρέπει πρώτα να υπαχθούν στην τρέχουσα ρύθμιση των 12-24 δόσεων για τα ληξιπρόθεσμα προς το δημόσιο και εν συνεχεία να υποβάλουν αίτηση για τα δάνειά τους και να διεκδικήσουν μπόνους διαγραφής 40% επί των τόκων και των προσαυξήσεων για τις οφειλές σε ταμεία και εφορίες.

Η επί της ουσίας αλλαγή της ρύθμισης για τα κόκκινα δάνεια που επιβλήθηκε μέσω τρόικας φαίνεται ότι εξυπηρετεί κυρίως δημοσιονομικούς στόχους καθώς υποχρεώνει τις επιχειρήσεις να αρχίσουν πρώτα να ξαναπληρώνουν τα χρέη τους στο κράτος ‘Εμμεσα όμως διασφαλίζει και τα συμφέροντα των τραπεζών καθώς στην πραγματικότητα καμία ρύθμιση δανείων δεν μπορεί να σταθεί αν πρώτα δεν ρυθμιστούν τα χρέη προς το Δημόσιο ώστε οι επιχειρήσεις να μην αντιμετωπίζουν προσφυγές, κατασχέσεις κ.α

Από την άλλη, όμως, θα καταστήσει δυσκολότερες τις ρυθμίσεις δανείων με τις τράπεζες αφού πλέον αυτές θα εξαρτώνται άμεσα από το αν έχουν ήδη ρυθμιστεί τα χρέη στο Δημόσιο, και συνεπώς οι αιτήσεις θα εγκρίνονται με το σταγονομετρο και μόνον εφόσον οι επιχειρήσεις διασφαλίζουν «πιστοποιητικό βιωσιμότητας» του χρέους τους.

Υπενθυμίζεται πως το σκέλος της ρύθμισης που αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις μικρές επιχειρήσεις προβλέπει τη δυνατότητα να ρυθμιστούν ή να διαγραφούν με εξωδικαστικές διαδικασίες, ως και κατά 50%, δάνεια τα οποία ήταν σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών στις 30 Ιουνίου 2014. Με την χθεσινή τροπολογία διευκρινίστηκε πως το συνολικό ύψος των διαγραφών που μπορούν να κάνουν οι τράπεζες σε κεφάλαιο, τόκους, προσαυξήσεις κλπ, δεν μπορεί να υπερβεί τις 500.000 ευρώ ανά επιχείρηση ενώ παρατάθηκε κατά ένα χρόνο μέχρι τις 31 Μαρτίου 2016 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων προς τις τράπεζες υπό την προυπόθεση πως θα «τρέχει» ήδη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων προς το Δημόισιο.

Οι επιχειρήσεις που δικαιούνται να υποβάλουν αίτημα ρύθμισης στις τράπεζες είναι όσες εταιρείες είχαν τζίρο μέχρι 2,5 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2013 και δεν είχαν υποβάλει αίτημα υπαγωγής στον πτωχευτικό κώδικα ή στον νόμο Κατσέλη. Στην αίτηση είναι υποχρεωμένες να αποτυπώνουν αναλυτικά το ύψος των περιουσιακών τους στοιχείων, της ακίνητης περιουσίας τους κ.ά.

Η δεύτερη ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο αντιμετωπίζει τα χρέη μεγαλύτερων επιχειρήσεων, υπό την προϋπόθεση ότι θα υποβληθεί αίτηση στις τράπεζες μέχρι τις 31.3.2016 και θα υπάρχει συμφωνία του 50,01% των πιστωτών σε σχέδιο ρύθμισης δανείων με την εταιρεία.

Η συμφωνία αυτή θα έχει δεσμευτικό χαρακτήρα για όλους τους πιστωτές και θα πρέπει να εγκρίνεται από δικαστήριο (μονομελές πρωτοδικείο) εντός τριών μηνών. Το είδος της ρύθμισης (π.χ. επιμήκυνση, μείωση επιτοκίων, διαγραφή κεφαλαίου κ.ά.) θα είναι προϊόν απόφασης των τραπεζών και μπορεί να διαφέρει από την πρόταση που θα κάνει η εταιρεία.

Από την υποβολή της αίτησης αναστέλλονται τυχόν εκκρεμείς αιτήσεις πτώχευσης ή εκκαθάρισης, ενώ για διάστημα έως τρεις μήνες μετά την έγκριση της αίτησης από το δικαστήριο αναστέλλονται ατομικές και συλλογικές διώξεις κατά των οφειλετών και των εγγυητών. Επιπλέον, για έναν χρόνο αναστέλλονται όλα τα μέτρα συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης.

Πηγή:www.capital.gr